Jak nejlépe zabezpečit serverovnu? Tradiční klíč, nebo komplexní kontrola přístupu?

Jak nejlépe zabezpečit serverovnu? Tradiční klíč, nebo komplexní kontrola přístupu?
Autor fotografie: Bosch Security Systems|Popisek: Access professional edition
16 / 05 / 2015, 07:00

Nejedna firma se setkala s problémem přístupu svých pracovníků do prostor serverovny. Na discích shromážděných v serverovnách jsou uchovávány informace týkající se nejdůležitějších oblastí daného podniku. Oprávnění ke vstupu do těchto prostor má obvykle několik osob ve firmě. Jak jim zajistit přístup a současně zabezpečit prostory před vstupem neoprávněných osob?

Klíč, nebo kontrola přístupu

Můžeme vybavit každou z těchto osob identifikátorem a individuálně jí nastavit oprávnění ke vstupu do vybraných místností v určitých hodinách. Navíc můžeme nastavit PIN kód na čtečku s klávesnicí přiřazenou k dané kartě. 

Access professional editionAccess Professional Edition Bosch

Nepochybnou výhodou elektronické kontroly přístupu ve srovnání tradičním klíčem je průběžná registrace příchodů a odchodů osob do serverovny. Získáváme informace o tom, kdo, v kolik hodin, na jak dlouho a s kým vstoupil do místnosti.

Aby nedocházelo k předávání přístupových karet nepovolaným osobám, instalujeme čtečku s klávesnicí. Taková forma vyžaduje zadání speciálního PIN kódu k dané kartě. Pro co nejvyšší stupeň zabezpečení je vhodné nasadit biometrické čtečky pro otisk prstu, scan dlaně nebo monitorování krevního řečiště. Další ochranu tvoří IP televize. IP kamery ověřují danou osobu a registrují celou událost. Díky tomu je každé použití karty vybaveno přiřazenou videosekvencí z dané doby.

Access professional edition

Access professional edition

Tento systém je dokonalým řešením pro malé a stření podniky s vysokými požadavky v oblasti bezpečnosti. Systém umožňuje řízení skupiny až 10 000 pracovníků a obsluhu 128 čteček. Takové řešení umožňuje monitoring přístupu nejen do serverovny, ale také do budovy (registrace pracovní doby) a pohyb po budově (monitorování příchodů na oddělení, do skladů, archivů, školících místností a pracoven). Každý uživatel může používat různé identifikátory, např. dálkový ovladač, kartu nebo čip.

Access professional edition

Access Professional Edition je založen na pokročilých komponentech firmy Bosch, jako modulový ovladač kontroly přístupu AMC2 (Access Modular Controller). AMC2 je zařízení plně IP, má vlastní síťovou adresu, MAC adresu, je připraveno k práci s DHCP nebo vyhrazenou podsítí. Konfigurace zařízení nevyžaduje žádné fyzické přepínání nebo propojky. Po zapojení kontroléru do LAN sítě probíhá celá konfigurace z vyhrazené aplikace administrátora.

U dveří do serverovny jsou umístěny dvě čtečky - jedna na vstupu (obvykle s klávesnicí nebo biometrická za účelem dalšího ověření) a jedna na výstupu z místnosti. Dvě čtečky poskytují kompletní informace o tom, kdo vstoupil do místnosti, v kolik hodin, jak dlouho byl uvnitř a v kolik hodin odešel. Pokud ještě vybavíme vstup kamerou, získáme k události vstupu nebo výstupu ještě kamerový záznam.

Video ověření

Následující ověření je unikátní v systémech s menším množstvím přístupů. Doposud byla tato funkce rezervována pouze u velkých systémů BMS. Prostřednictvím spojení s kamerami na objektu umožňuje značné zvýšení bezpečnosti celého systému. Ke každému průchodu můžeme přiřadit až pět kamer. Při použití POE (Power over Ethernet) je rozšíření systému o tuto funkci omezeno na připojení pouze jednoho kabelu ke kameře. Následně systém komunikuje již přímo s kamerou, bez nutnosti použití registrátorů nebo jiných zprostředkovávajících zařízení. První kamera ověřuje tvář, dvě další pozorují prostor před dveřmi (zda je ověřovaná osoba sama, nebo s sebou přináší nějaký balík, drží něco za zády, atd.), dvě poslední kamery na vnitřní straně dveří potvrzují autorizovaný přístup oprávněné osoby. Pro srovnání je fotografie každého pracovníka přiřazena a uložena ve všeobecné databázi programu.

Spojení systému kontroly přístupu Bosch s video registrátory poskytuje ještě jednu praktickou funkci. Při prohlížení logů událostí z kontroly přístupu můžeme po kliknutí myší na příslušnou událost získat okamžitý přístup k nahrávce této události, uložené v registrátoru. Systém nahrává danou sekvenci s několika sekundovým předstihem, přičemž umožňuje pozorování osoby, když přichází ke dveřím, přikládá kartu ke čtečce, a následně je tato osoba sledována z další kamery již na druhé straně dveří. Navíc můžeme registrovat video materiál týkající se alarmu způsobeného na jednom z převodníkových vstupů. Je tedy možné přesně sledovat průběh násilného otevření dveří nebo narušení okna zajištěného kontaktním senzorem.

Access professional edition

Při využití této funkce můžeme rychle prohlížet nahrávky např. z víkendu, kdy je obvykle množství přicházejících a odcházejících osob menší a události nejsou tak časté. Navíc je každá událost vybavena sadou informací o personálních údajích procházející osoby. Ve spojení s vizuální informací, která uvádí, zda je osoba oprávněna vstoupit a jestli např. vnesla nebo vynesla nějaké předměty, jsme schopni rychle přehrát průběh událostí.

Správa aplikace ze strany administrátora

Aplikace Access Professional Edition Bosch je řešení, které se snadno obsluhuje. Skládá se několika přiřazených aplikací:

  • konfigurační průvodce určený pro administrátora,
  • management personálu pro personální oddělení a recepci (nebo u menšího systému také pro administrátora),
  • prohlížení deníku událostí, 
  • aplikace správy alarmů pro pracovníky ochranky
  • mapové podklady.

Nespornou výhodou je konfigurace a práce systému v režimu online, dálkový přístup k serveru a všem zařízením, intuitivní rozhraní a nástroje podporující práci administrátora. Dělají tak systém Access Professional Edition Bosch ideálním řešením pro firmy, které chtějí jednoduše, ale účinně chránit fyzickou infrastrukturu svého IT systému.

Access professional edition

Autor: Bosch Security Systems

Tagy článku