Jak nesnášet Západ a milovat islám

Jak nesnášet Západ a milovat islám
Autor fotografie: Milan Roháč|Popisek: konference o islámu
28 / 05 / 2017, 10:00

Ve středu 24. 5. jsem navštívil na Filosofické Fakultě Univerzity Karlovy konferenci, která byla zaměřená na spolupráci islámských zemí a České republiky. A byl jsem moc zvědav, jak tato konference bude vypadat, protože byla pozvána řada prominentních hostů včetně velvyslanců Ázerbajdžánu a Egypta, profesorky Karen Armstrongové a zástupců ministerstva zahraničí a obrany.

Vše začalo minutou ticha za 22 obětí Manchesterského útoku. Úvod se nesl v rámci projevů o toleranci, porozumění a společného soužití. O tom mluvili hlavně představitelé univerzity a zástupci ministerstev.  Poté začali hovořit také zahraniční hosté. První mluvil velvyslanec Ázerbajdžánu, který hned od začátku nastavil směr, že je třeba bojovat za pravdivé myšlenky a proti dezinformacím a volně přešel do útoku proti populistickým politikům, jež zneužívají současného stavu ke štvaní proti islámským zemím. Dále pokračoval Egyptský velvyslanec, který mluvil hlavně o tom, že je třeba bojovat proti nenávisti na všech stranách a že je důležité hlavně komunikovat a také, že je třeba si uvědomit, že nejvíce postiženi terorizmem jsou právě Arabové. Opravdu chápu, že od přímých představitelů islámských zemí nešlo očekávat kritiku a palbu do vlastních řad a projevy obou diplomatů bych označil za běžná politická klišé a opakování mantry, kterou lze slýchat dnes a denně.

konference o islámu

Pak ovšem nastoupila Karen Armstrongová a mluvila velmi sáhodlouze a neuvěřitelně zaujatě, jednostranně a bohužel zcela neobjektivně. Celý její výstup se nesl v duchu, že islám není a nikdy nebyl problém a že za radikalizaci islámu můžeme my a západní svět. Její neobjektivnost se ovšem projevila především, když začala mluvit o okupaci Palestiny, neustále popisovala konflikt pouze očima Palestinců, kdy mluvila o zlém okupantském Izraeli a ještě horších vojácích Izraele, kteří vraždí nevinné děti. Nikde nezmínila teroristické útoky na civilisty, nenávistnou propagandu palestinské televize, ani jiné aspekty. Naprosto nejvíce zarážejí a nepravdivé bylo však její tvrzení, že arménský holocaust zavinili prý turečtí ateisté a nacionalisté. A že nacionalismus je největší nebezpečí pro svobodný svět. Ve svém asi 15minutovém monologu stále jen opakovala onu mantru „white mans guilt“(vinu bílého muže) za vše špatné, co se v rámci islámského světa děje. Také mluvila o tom, jak národní sebeurčení je vlastně zastaralé a špatné.

Poté následovaly dotazy z publika. Jeden z dotazujících se zeptal na to, jak hodlají přistupovat k nenávistným islámským imámům a kazatelům a druhý dotaz od stejného tazatele padl na nenávist, kterou sem přináší islámští migranti. Na první otázku hosté v podstatě neodpověděli, jen obecným a povšechným způsobem, ,,že musím bojovat proti nenávisti". Nikde nezaznělo, jakým způsobem se sami hodlají postavit problému tzv „hate preachers“ (kazatelé šířící nenávist). Na otázku šíření nenávisti odpovídal velvyslanec Ázerbajdžánu velmi útočně proti tazateli a bagatelizoval dotaz tím, že poukazoval na to že v ČR k takovým činům nedošlo. I když jak se mi tazatel zmínil, nemyslel tím ČR, ale celou Evropu. A na dotaz neodpověděl vůbec.

Poté přišli mé dva dotazy. První se týkal financování terorizmu a radikálů obecně ze Saúdské Arábie a Kataru.

Odpověděl mi velvyslanec Egypta, a odpověděl věcně a přesně, za to mu patří můj dík. Řekl, že v Saúdské Arábii se při návštěvě Donalda Trumpa sešli všechny islámské země a shodli se na společném cíli zamezit financování nejen samotným organizacím, ale i podezřelým z pochybných aktivit a že všechny země podepsali dohodu. To jak a jestli tato dohoda bude fungovat, ukáže jen čas.

konference o islámu

Můj druhý dotaz směřoval na křesťany žijící na muslimských územích, tam jsem už přímou a věcnou odpověď nedostal. Zde už to opět bylo omílání naučených frází o toleranci a porozumění, ale nic konkrétního. Pak se nějaká studentka FSV ptala na problém mučení, drakonických trestů a poprav a porušování lidských práv obecně, kdy říkala, jestli tím náhodou nedávají takto státy islamofobům zbytečně munici a jestli by bojem právě proti těmto činům nemohli nejlépe dokázat, že s tím nesouhlasí. I zde však na konkrétní fakta nedošlo, naopak když se chopila slova paní Armstrongová, zcela otočila dotaz obráceně a opět vložila vinu na bedra George Bushe a jeho „patriotic actu“, tedy mimo jiné možnost týrání islamistů na Guantanámu. A zcela se vyhnula tomuto problému. Ze strany ostatních opět jen zazněla fráze ,,věnujeme se lidským právům", ale žádné příklady jak a kde už nezazněli.

Pak následovala přestávka a  po ní druhá část programu, kde se spíše už mluvilo o ekonomických vztazích a konkrétních příkladech obchodu, to bylo tématem profesora Michala Mejstříka. Pan Mejstřík hlavně hovořil o velkém nárůstu importu a exportu mezi islámským světem a ČR. Kdy hlavně zmiňoval největší nárůst u Turecko českých obchodů. V druhé části hovořil pak také arabista a bývalý honorární konzul Súdánu pan Pelikán. Ten byl ze všech řečníků asi nejvíce objektivní a neopakoval zaběhnutá klišé.

Jaké je shrnutí na závěr? Vzhledem k tomu, že se akce konala na půdě Filosofické Fakulty a že základem samotné filozofie je kritické myšlení, očekával jsem otevřenou diskusi a i možná nějakou tu kritiku, té jsem se však dočkal pouze z úst některých hostů, ale ze strany univerzity vůbec. Velmi mě mrzí, že tato konference zcela postrádala objektivitu, kdy dokonce od jednoho z panelistů zaznělo, že jsme se přišli bavit o pozitivních aspektech a ne o negativních. Měla silný politický a protiizraelský kontext, aniž by měla šanci vystoupit protistrana, nebo že by zde zazněly nějaké opačné názory ze strany řečníků. Velice mne mrzí že naše vysoké školství pořádá takovéto jednostranné akce, které jsou zaujaté neobjektivní a dokonce nepravdivé ve svých tvrzeních. Celá tato akce spíše než konferenci připomínala spíš propagační akci OIC a zcela nekritickou propagaci islámu. Na úplný závěr mohu říci, že celá akce byla velkým zklamáním a že naše vysoké školství není politicky neutrální.

 

Autor: Milan Roháč

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.