Jak ochránit své blízké prostřednictvím GPS monitoringu?

Jak ochránit své blízké prostřednictvím GPS monitoringu?
22 / 01 / 2018, 08:00

Jedním z našich klientů je vysoce postavená osoba z oblasti veřejné správy. Součástí rodiny našeho klienta jsou i tři školou povinné děti. Klient se snaží zajistit co možná nejlepší výchovu a vzdělání svých dětí, ale hlavně jejich bezpečí.

 Z důvodu závažnosti své profese klient pociťoval reálné obavy z možného zneužití jeho blízkých k jeho vydírání, nebo dokonce obavy z únosu a ublížení členům jeho rodiny. Proto zajistil ochranu pro své děti, jejíž součástí je i monitorovací řešení KeetecSAT Bezpečnost dětí.

Děti klienta mají předem stanovený režim dne, od rána, kdy nastoupí do školy, přes pravidelně navštěvované mimoškolní aktivity, až po dobu, kdy přicházejí domů. Klient tak ví, jakou trasou se jeho děti mají pohybovat, kde se mají v daný čas nacházet.

Monitorovacím systémem KeetecSAT klient získal online přehled o pohybu svých dětí a také o aktuálním místě, kde se nacházejí. Nyní může klient kdykoliv zkontrolovat děti přímo na svém mobilním telefonu pomocí mobilní aplikace. Systém mu navíc umožnil nastavení bezpečných zón (škola, trénink, soukromý učitel apod.). Pokud některé z dětí opustí nastavenou zónu, klient je o tom ihned automaticky informován SMS zprávou na mobilní telefon. Stejně je tomu i při návratu dítěte do bezpečné zóny.

Klient je s řešením monitorování dětí spokojen. Při nepředpokládaném pohybu je může okamžitě zkontrolovat, ověřit telefonicky, zda jsou v pořádku, kam jdou. Děti jsou se zařízením a jeho účelem seznámeny, od doby zavedení monitoringu se chovají zodpovědněji a v případě nouze jsou připraveny k vyslání varovného volání a SMS ze zařízení. Zařízení poskytuje sekundární ochranu a pocit větší jistoty i pečovatelům klientových dětí.

 

Více na www.tssgroup.cz

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.