Jak řecký soud a úředníci zlikvidovali českého řidiče kamionu

Jak řecký soud a úředníci zlikvidovali českého řidiče kamionu
Autor fotografie: pixabay.com
18 / 02 / 2020, 09:00

Za řízení kamionu, v němž byly neproclené cigarety, skončil ve vězení a po 20 letech je ještě v exekuci se stále rostoucím dluhem přes 44 000 000 Kč. To je případ českého řidiče a jeho absurdního odsouzení v Řecku.

Když jsem se v roce 2014 rozhodl pomoci s likvidační pokutou královéhradecké dopravní firmě DC Falcon, vůbec jsem netušil, k jakým dalším případům mě řidiči kamionů přivedou. Tehdy se jednalo o šikanu holandských úředníků, kteří se podívali na „kamion z východu“ a bez jakéhokoliv měření udělili pokutu 4 000 EUR za špatně nastavený tachograf. Řidiči malé firmy ještě hrozilo i zatčení.

Od roku 2015 pak řeším případy, kdy do vozů násilně vniknou nelegální migranti, kteří se chtějí dostat z Francie do Británie. Pokuty ale dostávají pro mě zcela nelogicky řidiči. Sankce se pohybují od 600 do 2000 liber za jednoho, i když má řidič všechna zabezpečení (zámek, lanko, plombu...), dělá poctivě kontroly a leckdy projde i rentgenem a dalšími kontrolami na francouzské straně. Zvláštní kategorií jsou pak řidiči, kteří bez prokázaní úmyslu pašovat končí i na 10 let ve vězení. Případ, o kterém chci dnes napsat víc, ale vysoce nasazenou laťku přesahuje ještě o pár vagónů.

Když jste ze všech jediní, kdo jde sedět

Případ „pana Adama“ (jméno změněno, řidič si přeje zůstat anonymní) začal v červenci 2000, když mu bylo pouhých 25 let. Pro brněnskou firmu Megatrans měl s kolegou převézt náklad paprik z Makedonie do Řecka, jako už několikrát předtím. Tentokrát ale měli kamion dovézt do jiného expedičního centra a vůbec se neúčastnit nakládky. Vůz při převzetí sice zkontrolovali, nic podezřelého ale nenašli a vydali se proto na cestu. Že jsou pod paprikami ještě velmi profesionálně skryté neproclené cigarety, odhalila až celní správa. Na udání.

Kamion v tu chvíli řídil pan Adam. Po výsleších byl druhý řidič na místě spolujezdce propuštěn a papriky zlikvidovány, pana Adama ale vzali do vazby. Ačkoliv nebyl majitelem nákladu, nebyl u nakládky a jeden z celníků svědčil v jeho prospěch, že ty cigarety při běžné kontrole nebylo možné odhalit, byl odsouzen na tři roky vězení. V Řecku si odseděl 14 měsíců. Firma také vyvázla bez trestu.

Kdyby příběh končil zde, bylo by to smutné, realita je ale ještě mnohem horší.

Ne bis in idem, ne dvakrát o tomtéž

Na konci října roku 2011, tedy více než 10 let od odhalení nelegálních cigaret, vydala najednou řecká celnice v Siatistě vyměřovací výnos, kterým panu Adamovi uložila povinnost uhradit 476.168,85 EUR (cca 12 000 000 Kč). Tuto cenu stanovili jako trojnásobek sumy, o kterou by údajně Řecko přišlo, kdyby cigarety nikdy nenašli.

O tom, proč se tak stalo, se můžeme jen dohadovat. Společně s právníkem pana Adama se domníváme, že impulzem mohla být představa zadluženého Řecka, že když vyměří nějaký dluh českému občanovi, budou jej moci mezinárodně vymáhat přes celní správu - a budou mít argument pro věřitele, že přece peníze mají, jen jim je Česko musí vymoci. Taková „půlmilionová směnka“ už prostě stojí za zmínku. Co na tom, že poruší zásadu ne bis in idem, tedy netrestat dvakrát za stejnou věc (a ještě po víc než 10 letech), ale i zásadu, že celní dluh nelze přenést na zaměstnance!

Dalších deset let řeckého hororu

Výměr byl v listopadu 2011 předán v českém překladu Ministerstvu zahraničních věcí Řecké republiky, zřejmě k doručení panu Adamovi. Řeckému MZV ale trvalo dalších 11 měsíců, než byl tento vyměřovací výnos začátkem září 2012 skutečně doručen. Mimo jiné na základě tohoto velmi opožděného doručení řeckou stranou podal pan Adam odvolání ke správnímu soudu I. instance v Kozani. Odvolání se z opatrnosti podalo i na Celní orgán Celnice v Siatistě a duplicitně rovněž na Řecké velvyslanectví s tím, že toto odvolání směřovalo rovněž k zmíněnému soudu v Kozani, ovšem prostřednictvím Řecké ambasády v Praze.

Vyřízení trojnásobně podaného odvolání nebylo nikdy doručeno k rukám pana Adama, a to přesto, že se dne 25. 10. 2012 konalo v Kozani odvolací řízení. Soud se zde zabýval jen odvoláním, které zaslalo Řecké velvyslanectví v Praze, jež ale pro údajné formální vady nepřijali. Odvolání, které podal pan Adam přímo správnímu soudu v Kozani, nikdy nebylo ani zaprotokolováno, ač jsou důkazy o doručení.

Zdůvodnění o zmíněných formálních vadách se podařilo získat až loni, tedy po 7 letech (!), a to jen proto, že mě na konci roku 2018 kontaktoval advokát pana Adama, jestli mohu v případu nějak intervenovat. Podařilo se mi domluvit kontakt přes řeckého velvyslance, který rozsudek následně konečně poskytl. Jen to ale všem zvedlo tlak. Konkrétní zdůvodnění totiž bylo, že odvolání musí podat řecký místně příslušný advokát a doručit jej osobně na podatelnu. Jinak není odvolání účinné...

Stále rostoucí absurdně vysoký dluh

Vzhledem k tomu, že z řecké strany bylo od momentu nepřijatého odvolání „vše vyřízeno“, byla pohledávka předána celnímu úřadu pro Jihomoravský kraj, který v lednu 2013 vyhlásil na pana Adama daňovou exekuci a začal vymáhat dluh ve výši 999 954 EUR, tedy zhruba 25 000 000 Kč.

Pan Adam je nemajetný otec tří dětí a vše co má, je jeho práce řidiče, takže maximální možná výše splátky dluhu je u něho zhruba 10 000 Kč měsíčně, což je mu od roku 2014 přímo strháváno z platu. Jenže při takovéto splátce narůstají jen úroky z prodlení a dluh proto i přes pravidelné platby jen exponenciálně roste. V současné chvíli tak už činí přes 44 000 000 Kč a pan Adam jej prostě nikdy v životě nemá šanci splatit!

Další absurdní perličkou k tomu všemu je, že v prosinci 2016 podalo Řecko proti panu Adamovi ještě obžalobu pro trestný čin nezaplacení dluhů vůči Řecku, protože si dovolil to ještě celé nesplatit. V době projednání řidič nebyl u tohoto dalšího soudu zastoupen (sám byl čerstvě po operaci páteře, řádně se omluvil, nabídl účast přes videokonferenci), protože si řeckého advokáta nemohl kvůli probíhající exekuci vůbec dovolit. Dodnes se tak neví, jak soud dopadl, a dokonce i české konzulce byla zcela odepřena jakákoliv informace o průběhu tohoto procesu.

Řecko porušilo práva pana Adama na spravedlivý proces, právo na obhajobu a potrestalo ho dvakrát a až neuvěřitelně nepřiměřeně za jeden čin - řízení kamionu, kde byly i neproclené cigarety. Pokud Vám toto přijde normální a legální, mně prostě ne. Proto se s mým týmem v případu dále angažujeme a společně s advokátem pana Adama upozorňujeme na absurditu celého případu úřady, mj. i úřad ombudsmana. Pro všechny hnidopichy dopředu říkám, že tím suplujeme práci české vlády a armády úředníků, kteří by to měli řešit. Ale na to jsme si v případech řidičů kamionů už prostě zvykli.

Přeji hezký den a veselou mysl!

 

Autor: Tomáš Zdechovský (europoslanec za KDU-ČSL)

 

Tagy článku