Jak se hledá pravda u Okresního soudu v Ostravě. Boj Marka Gáby s českou justicí pokračuje

Jak se hledá pravda u Okresního soudu v Ostravě. Boj Marka Gáby s českou justicí pokračuje
Autor fotografie: Pixabay|Popisek: Soud
19 / 01 / 2022, 06:00

Na konci října jsem zveřejnil rozsáhlý text o inženýru Marku Gábovi, kterého manželka obvinila z ublížení na zdraví a pomluvy. Kauza ale mezitím značně pokročila a množství chyb v celé kauze přibývá.

V rychlosti připomenu pět let trvající kauzu, kterou provází mnoho nejasností. Nejsem soudcem ani obhájcem, jen popisuji na základě faktů a informací případ, který vyvolává otázky směrem k ostravské justici a práci policie a některých soudních znalců.

Připomenutí případu

V roce 2017 zjistil pan Gába, že ho manželka Jarmila Gábová minimálně čtyři roky podváděla. O nevěře jeho manželky věděla její sestra Olga Kupková, matka Jaromíra Slámová i otec Vojtěch Sláma. Vše vyvrcholilo v pátek 22. září roku 2017, kdy jeho manželka po návratu z adaptačního kurzu psychicky neunesla fakt, že se s ní chce manžel rozvést.

Před zraky jejich syna Ondřeje ho fyzicky udeřila pěstí do obličeje, do kterého mu vzápětí i několikrát plivla. V záchvatu zuřivosti rozbila jeho pracovní notebook, zničila zasklený obraz rodiny, roztrhala návrh na rozvod manželství, který si nechal vyhotovit a na nejmladší dceru Adélu křičela, aby ho zabila. Po tomto incidentu zavolal Marek Gába policii. Takhle popisuje situaci on i jeho syn.

Od té doby se ale začaly dít věci, které by vykolejily každého. Po incidentu obvinila manželka Marka Gábu z ublížení na zdraví a také pomluvy. Do karet jí hrálo vyjádření ošetřujících lékařů z FN Ostrava i znalce obžaloby Igora Dvořáčka (známého soudního znalce z jiné ostravské kauzy Kramný), který činil své znalecké závěry bez toho, aniž by si vyžádal radiologické snímky.

Policie naprosto ignorovala očitého svědka syna Ondřeje, který byl přímým svědkem celého incidentu a nevyslechla jej. Dále do spisu nezaložila úřední záznamy šesti policistů, kteří měli v inkriminovaný den co dočinění s prověřovanou událostí.

Ani nalézací Okresní soud v Ostravě do dnešního dne nevyslechl syna Ondřeje a nevzal v potaz jiný posudek znaleckého ústavu LF UP Olomouc, který tvrdil, že k žádným zraněním u Jarmily Gábové nedošlo. Prostě příliš mnoho „zvláštností“ najednou a oběť Marek Gába se stal odsouzeným.

Jak pokračuje celá kauza?

Na článek uveřejněný v týdeníku REFLEX ze dne 21. října 2021 dostal Marek Gába několik reakcí, z nichž vybírám jednu, která nepotřebuje komentář. Autorem e-mailu je ředitel základní školy Jugoslávská Petr Opletal, který souhlasil se zveřejněním. Do této školy chodily v době incidentu (září 2017) všechny tři děti manželů Gábových.

„Dobrý den, tak to bych nečekal, jak se tato kauza vyvine. Měl jsem o ní jen kusé informace od třídní učitelky, která o tom byla nejspíš informována jen matkou dítěte. Tak to Vám nezávidím, takové soudní martyrium bych určitě absolvovat nechtěl. S pozdravem Mgr. Petr Opletal.“

Na článek uveřejněný na mém blogu z 25. října 2021 reagoval ředitel Opletal následovně: „Dobrý den, pročetl jsem to celé. Musím říct, že těžko uvěřitelné, jak se dají některé věci zmanipulovat tolika lidmi a institucemi, které se k tomu vyjadřovali. S pozdravem Mgr. Petr Opletal.“

Od října 2021 se případ posunul, nicméně určitě ne lepším směrem.

Skutek pomluvy paradoxně potvrzen

Ostravský krajský senát potvrdil 26. října 2021 rozsudek nalézacího Okresního soudu v Ostravě (5 měsíců s podmínkou 2 roky), že informace sdělené Markem Gábou ředitelce ZŠ TGM v Bílovci Renátě Fialové a její zástupkyni Ivě Vaňkové, kde jeho manželka v té době pracovala, mohly ovlivnit její postavení jako učitelky.

Sdělení Marka Gáby, že jeho manželka možná chodí po testech na HIV, na základě důkazů a indicií, které měl, samo o sobě nemá spojitost se znaky trestného činu pomluvy, navíc, když jeho manželka u soudu potvrdila, že se o problematiku HIV v té době zajímala.

Krajský soud v Ostravě nepřipustil ani jeden důkaz obhajoby. Novým důkazem byl například úřední záznam policie v Bílovci, kde vypovídala Iva Vaňková. Ten byl vyhotoven o půl roku později, než kdy byla v procesním postavení svědkyně vyslechnuta u nalézacího Okresního soudu v Ostravě. „Tento důkaz jsem nestihl předložit nalézacímu Okresnímu soudu, protože po celou dobu líčení (4 let) se řešil převážně skutek ublížení na zdraví. Rozsudek v této věci byl vynesen nečekaně a nepředvídatelně,“ uvedl Marek Gába.

V té době již ředitelka Iva Vaňková na policii v Bílovci vypověděla, cituji: „V každém případě mohu s jistotou uvést, že nic ze soukromého života paní Gábové a věci týkající se jejího vztahu s manželem a rozvodového řízení nikterak neovlivnily vztah ani pohled či jakékoli reakce vůči komukoli, jak ze strany kolegů, tak vedení školy, Paní Gábová si řádně plní veškeré své pracovní povinnosti a není důvod se zabývat jejími osobními problémy, které nikterak neovlivnily její pracovní povinnosti a výsledky.“

Krajskou státní zástupkyní byla Monika Vápeníková, která panu Gábovi zamítla všechny stížnosti na dozorující Okresní státní zástupkyni v Ostravě Andreu Roztomilou, ale to nikterak neovlivnilo. Prostě výpovědi a důkazy potvrzující verzi pana Gáby ignoruje.

Pan Gába prostřednictvím svého právního zástupce podá dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně.

Skutek ublížení na zdraví, který se nestal

Lékaři Svatava Duchaňová a Roman Šmucler vyhotovili „revizní“ znalecký posudek 17. října 2021, což je téměř rok od jeho zadání. Připomínám, že soud chtěl nejprve přibrat soudního znalce Františka Vorla. Znalec Šmucler byl přibrán až jako 4. znalec z oblasti zubního lékařství, neboť tři předchozí přibraní znalci (Zdeněk Kroupa, Jiří Krug, Milan Machálka), které pojil přátelský nebo pracovní vztah s lékaři Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN Ostrava, se sami vyloučili.

„Revidovat“ se měl pouze znalecký posudek Igora Dvořáčka z 12. února 2018, 23. března 2018 a 27. srpna 2019, nikoliv posudek znaleckého ústavu LF UP Olomouc z 20. listopadu 2018 a 11. března 2021, který soudkyně Jana Bochňáková do dnešního dne důkazně neprovedla.

Znalci Duchaňová a Šmucler vyvrátili žalovanou větu, když uvedli, že poškozená neutrpěla ani otřes mozku, ani podvrtnutí krční páteře a ani zlomeninu dolní čelisti s nutností nasazení pevné mezičelistní fixace. Stejně jako v případě znalce Dvořáčka netrvá dozorující státní zástupkyně Roztomilá na výslechu obou znalců, přestože je posudek zatížen vadami. Proč? To nikdo neví. Posudek jsem četl a je poměrně rozsáhlý a dobře ozdrojovaný na rozdíl od jiných posudků, se kterými státní zástupkyně pracuje.

Na žádost právního zástupce poškozené Vadima Rybáře ze dne 22. listopadu 2021 byla soudkyní podána žádost k doplnění znaleckého posudku Duchaňové a Šmuclerovi, zda a do jaké míry porucha zdraví poškozené narušila její obvyklý způsob života a po jak dlouhou dobu. Vyjádření renomovaného advokáta cituji: „Závěr o charakteru a závažnosti újmy na zdraví, a tedy i o omezení v běžném způsobu života je závěrem právním, musí však mít podklad ve zjištěných rozhodujících skutkových okolnostech. K právním otázkám se nemůže vyjadřovat znalec. Každý jedinec má jiný styl běžného života.“

Který pak soudní znalec je znalcem života paní Gábové?

Odpovědi na námitky chybí

„Do dnešního dne se mi nedostalo odpovědí na několik mých námitek, například proti protokolaci, kde soud uvedl nepravdivé sdělení; o přibrání znalce Šmuclera, které nekoresponduje s obsahem spisu; na podjatost lékařů Ústavu soudního lékařství FN Ostrava; na nezákonnost znaleckého posudku znalce Dvořáčka; proti manipulaci se spisy a na vrácení a nezaložení znaleckého posudku Šmuclera do spisu,“ vyjmenoval obviněný Marek Gába.

Ve věci stížnosti Marka Gáby na znalce Dvořáčka podané ke Krajskému soudu v Ostravě rozhodlo Ministerstvo spravedlnosti ČR svým usnesením až po roce na konci listopadu 2021, že se stížnost odkládá, neboť „některé skutky byly dle přestupkového, nikoliv trestního zákoníku promlčeny a jiné se prý nepotvrdily. Proti usnesení není možné podat odvolání“.

Podle vyjádření zástupkyně veřejného ochránce práv Moniky Šimůnkové z poloviny prosince 2021 pochybil Krajský soud v Ostravě a Ministerstvo spravedlnosti ČR v několika věcech. Závěrečné písemné stanovisko ombudsmana Stanislava Křečka bude zasláno všem stranám v průběhu měsíce ledna 2022.

Odvolání pana Gáby ve věci zamítnutí stížnosti nalézacího Okresního soudu v Ostravě proti manipulaci s protokolacemi zamítl Krajský senát v Ostravě hned druhý den po jeho podání. Panu Gábovi bylo usnesení doručeno až po pěti měsících. Se stížností se proto obrátil na Ministerstvo spravedlnosti ČR.

Další hlavní líčení u Okresního soudu v Ostravě se uskuteční 21. ledna, 15. února a 15. března tohoto roku. O verdiktu budu informovat.

Přeji hezký den a veselou mysl!

 

Autor: Tomáš Zdechovský (europoslanec za KDU-ČSL) 

 

 

 

 

 

 

Tagy článku