Jak se k bezpečnosti staví strany, které usilují o vstup do poslanecké sněmovny

Jak se k bezpečnosti staví strany, které usilují o vstup do poslanecké sněmovny
16 / 09 / 2017, 13:30

Tentokrát jsme se zaměřili na tajné služby – bezpečnostní složky státu, které jsou ,,zahaleny" ze své podstaty mnoha tajemstvími.

Tajné služby, jinak také zpravodajské, jsou v mnoha případech obestřeny dávkou tajemství, konspirace a záhad. Nicméně mají svou nezastupitelnou roli v  prevenci a objasňování bezpečnostních hrozeb a obzvláště v současné době těch teroristických. Včas a správně zjištěná informace může posloužit dalším bezpečnostním složkám, aby na nebezpečí zareagovali a odvrátili. Díky tomu se často zmiňují úspěchy ostatních bezpečnostních sborů a zásluhy tajných služeb a vytrvalého úsilí jejich příslušníků, zůstávají upozaděny. Tajné služby disponují při svých operacích širokou škálou možností jak informace získávat, jak s  nimi nakládat a s  kým je sdílet. Všechny činnosti musí do sebe přesně zapadat a navazovat, aby práce s tajnými informacemi sloužila pro bezpečnost nás všech.

Jak se k  podpoře, kontrole a zásahu do činnosti staví jednotlivé politické strany?

ANO:

V  programu strany je zmíněna finanční podpora, okamžité sdílení zpravodajských informací a prohloubení spolupráce s  aliančními partnery při boji proti teroristickým hrozbám. Prosazovat strana chce hlavní zaměření tajných služeb na terorismus, nezávislou kontrolu a koordinaci jejich činnosti ve spolupráci s  Policií ČR.

KSČM:

Tajné služby samotné zmíněny v  programu nejsou, avšak v  programu je kladen důraz na spolupráci zemí Visegrádské čtyřky, vystoupení z  NATO, orientace na domácí bezpečnostní problematiku a přednost lidských práv a svobod před domnělým bojem proti terorismu.

ČSSD:

Program strany slibuje modernizaci bezpečnostních sborů a u zpravodajských služeb se zmiňuje o prohloubení spolupráce s  evropskými partnery a sdílení relevantních informací.

ODS:

Strana ve svém programu deklaruje pouze lepší koordinaci zpravodajských služeb. V nepřímých bodech programu chce prosadit jednotnou evidenci uchazečů o práci v  bezpečnostních sborech ČR, aby každý, kdo chce sloužit své zemi, mohl dostat šanci. Dále je zmíněno důsledné trestání zneužívání odposlechů.

TOP09:

Tajné nebo zpravodajské služby přímo zmíněny v programu nejsou, avšak strana chce bojovat proti nelegálnímu užívání odposlechů a obecně zasahování do soukromých práv občanů, chce prohlubovat bezpečnostní spolupráci s  evropskými partnery při boji proti terorismu a dezinformacím.

KDU – ČSL:

Strana ve svém programu tajné služby přímo nezmiňuje, nicméně vyjadřuje podporu integraci činností bezpečnostních složek státu a posílení jejich nástrojů za účelem odhalování dezinformací, boji proti extremismu a obecně zájmům ČR. Samostatně zdůrazňuje podporu naprosté politické nezávislosti všech bezpečnostních sborů.

SZ:

V předvolebním programu se strana nezmiňuje o tajných službách avšak body, které se jejich činnosti dotýkají, jsou prohlubování bezpečnostní spolupráce s ostatními partnery v EU za současného respektu k  lidským právům dále pak zvýšení efektivity všech bezpečnostních složek státu.

Celkově lze říci, že politickým programům dominuje téma prohlubování spolupráce a výměny informací mezi našimi partnery v EU, podpora tajné služby materiálně a legislativně novými pravomocemi, u některých stran doplněná o zdůraznění přednosti lidských práv před působností těchto složek. Potřeba práce tajných služeb není žádnou stranou zpochybněna a liší se pouze představa hlubšího zapojování a integrace, případně politická nezávislost a volba spolupracujících partnerů.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.