Jak si pořídit střelnou zbraň a zbroják? Profesionál radí 2. díl

Jak si pořídit střelnou zbraň a zbroják? Profesionál radí 2. díl
Autor fotografie: Dollar Photo Club|Popisek: Ilustrační obrázek
31 / 10 / 2016, 07:15

Tak, rozhodli jste se, že si pořídíte střelnou zbraň a vaše rozhodnutí je pevné. Co dál? Dalším krokem si musíte ujasnit, jakou zbraň si chcete pořídit a z jakého důvodu.

Toto je velmi důležité, protože od tohoto rozhodnutí se budou ubírat vaše kroky při žádosti o vydání příslušné skupiny zbrojního průkazu. Zbrojní průkazy máme rozděleny do pěti skupin. A každá skupina je spojena s určitými typy zbraní. 

Psali jsme: Jak si pořídit střelnou zbraň a zbroják? Profesionál radí 1. díl

Skupiny zbrojních průkazů:
A – ke sběratelským účelům
B – ke sportovním účelům
C – k loveckým účelům
D – k výkonu zaměstnání nebo povolání
E – k ochraně života, zdraví nebo majetku

Jestliže jste se tady zamilovali do kulometu MG 42 (v plné automatice) a chcete si jej pořídit k ochraně života, zdraví nebo majetku, tak to asi úplně nevyjde. Zbraně máme podle typů opět rozděleny do čtyř kategorií, a to :

Zbraně kategorie A
1. vojenské, včetně odpalovacích zařízení, s výjimkou pušek, pistolí a revolverů, ověřených pro civilní použití, pokud podléhají ověřování podle zvláštního právního předpisu
2. samočinné
3. vyrobené nebo upravené tak, že lze utajit jejich účel, nebo u kterých byly původní charakter a podoba změněny tak, aby se jejich použitím mohly způsobit těžší následky, anebo zbraně maskované jako jiné předměty (zákeřné zbraně)
4. palné nevyrobené z kovů, pokud nejsou identifikovatelné jako zbraně při kontrolách osob a zavazadel pomocí detekčních a rentgenových přístrojů
5. plynové nebo expanzní, nejde-li o dovolené výrobní provedení
6. střelná nástrahová zařízení a
7. s pevně vestavěnými tlumiči hluku výstřelu nebo s pevně vestavěnými laserovými zaměřovači;

Seriál jak přežít teroristický útok

První část: Jak přežít teroristický útok? Profesionálové radí jak postupovat při bombovém útoku

Druhá část: Jak přežít teroristický útok? Profesionálové radí jak postupovat při útoku střelnou zbraní

Třetí část: Jak přežít teroristický útok? Profesionálové radí, jak postupovat při útoku nožem

Zbraně kategorie B
1. krátké opakovací nebo samonabíjecí zbraně
2. krátké jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo se středovým zápalem
3. jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo s okrajovým zápalem, jejichž celková délka je menší než 280 mm
4. dlouhé samonabíjecí zbraně, jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora mohou dohromady pojmout více než 3 náboje
5. dlouhé samonabíjecí zbraně, jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora nemohou dohromady pojmout více než 3 náboje a u nichž je podávací ústrojí odnímatelné, anebo u nichž není zaručeno, že nemohou být přeměněny běžně dostupnými nástroji na zbraně, jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora mohou dohromady pojmout více než 3 náboje
6. dlouhé opakovací nebo samonabíjecí zbraně s hladkým vývrtem hlavně, jejichž délka hlavně je menší nebo je rovná 600 mm
7. samonabíjecí zbraně, pokud mají vzhled samočinných zbraní
8. signální zbraně pro použití signálních nábojů ráže větší než 16 mm

Zbraně kategorie C
1. jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo s okrajovým zápalem, jejichž celková délka se rovná nebo je větší než 280 mm
2. jednoranové nebo víceranové, opakovací nebo samonabíjecí dlouhé zbraně neuvedené v § 5 písm. d) až f),Zákona č. 119/2002 Sb
3. plynové zbraně, u nichž kinetická energie střely na ústí hlavně je vyšší než 16 J, s výjimkou paintbalových zbraní
4. více než dvouranové nebo opakovací zbraně zkonstruované na principu perkusních zámkových systémů

Zbraně kategorie D
1. historické zbraně
2. zbraně jednoranové a dvouranové zkonstruované na principech doutnákových, kolečkových, křesadlových nebo perkusních zámkových systémů
3. palné zbraně určené pro střelbu náboji typu flobert s energií střely na ústí hlavně do 7,5 J
4. plynové zbraně na vzduchovou kartuš
5. plynové zbraně, u nichž kinetická energie střely na ústí hlavně dosahuje nejvíce 16 J
6. expanzní zbraně a expanzní přístroje, s výjimkou přenosných upevňovacích zařízení a jiných rázových strojů určených výhradně pro průmyslové nebo technické účely
7. mechanické zbraně, u nichž je napínací síla větší než 150 N
8. znehodnocené zbraně, na kterých byly provedeny takové nevratné úpravy, které znemožňují jejich použití ke střelbě
9. zbraně, na kterých byly řezem provedeny takové úpravy, které odkrývají alespoň částečně vnitřní konstrukci zbraně

Kulomet MG 42, patří mezi vojenské zbraně, tedy zbraně kategorie A, které je obecně zakázáno nabývat do vlastnictví. Za určitých podmínek si můžete požádat Policii ČR o výjimku, ale nikde není dáno, že vám ji Policie musí udělit. Co je však jisté, je to, že plně funkční kulomet si k ochraně života, zdraví nebo majetku nepořídíte.

Je potřeba si uvědomit, že každé použití střelné zbraně proti člověku, s sebou přináší těžké zranění nebo smrt útočníka. Jednou vypálenou střelu již nejde zastavit a vy musíte nést nejenom právní důsledky, ale také musíte být připraveni se psychicky vyrovnat s tím, že jste někoho zranili nebo zabili. Zmáčknout spoušť je jednoduché ve filmu, ale v reálném životě to tak není a ne každý to dokáže.

Použití pepřového spreje nebo teleskopického obušku správným způsobem, může být stejně efektivní k odražení útočníka a nemusí způsobit devastující škody na zdraví a životě.

Autor: Lumír Němec, Thor Tactical

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.