Jak si pořídit střelnou zbraň a zbroják? Profesionál radí 3. díl

Jak si pořídit střelnou zbraň a zbroják? Profesionál radí 3. díl
Autor fotografie: Redakce|Popisek: Ilustrační obrázek
07 / 11 / 2016, 13:30

V minulé části jsme si vysvětlili kategorie, do kterých jsou zbraně rozděleny pro účely zákona o zbraních. Dnes se zaměřím na skupiny zbrojních průkazů. Zbrojní průkaz se rozlišuje podle účelu užívání zbraně nebo střeliva a podle rozsahu oprávnění do skupin.

Před pořízením zbrojního průkazu byste si měli dobře rozmyslet k jakému účelu si chcete zbrojní průkaz pořídit a podle toho zvolit příslušnou skupinu. Každé pozdější rozšíření ZP o další skupiny znamená opětovné absolvování zkoušek na zbrojní průkaz. Uvedu malý příklad. Rozhodli jste se, že si zbraň pořídíte za účelem sportovní střelby. Složíte úspěšně zkoušky, koupíte si zbraň a chodíte si příležitostně zastřílet na střelnici. Po nějakém čase se ale rozhodnete, že v rámci bezpečnosti chcete nosit zbraň stále s sebou a připravenou ke střelbě. To vám již, ale skupina B zbrojního průkazu neumožní a vy si musíte zažádat o zbrojní průkaz skupiny E. To ovšem znamená absolvování celého kolečka žádosti, včetně složení zkoušek znovu. Pokud byste nosili zbraň na ulici ve střelby schopném stavu, s průkazem skupiny B, tak se dopouštíte přestupku a můžete o zbraň přijít.

Psali jsme: Jak si pořídit střelnou zbraň a zbroják? Profesionál radí 1. díl

Skupina A – Pro sběratelské účely
Zbrojní průkaz skupiny A, může získat osoba starší 21 let, držitel je oprávněn nabývat do vlastnictví a držet pro sběratelské účely zbraň kategorie A na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie B, C na kterou mu bylo uděleno povolení. V této skupině si tedy můžete pořídit i střelby schopné zbraně, ale nemůžete je používat ke střelbě.

Psali jsme: Jak si pořídit střelnou zbraň a zbroják? Profesionál radí 2. díl

Skupina B- Pro sportovní účely
Zbrojní průkaz skupiny B, může získat osoba starší 18 let. ZP skupiny B může získat i osoba starší 15 let, v případě, že je členem sportovní organizace zabývající se střelbou. Držitel je oprávněn nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě přenášet sportovní nebo loveckou zbraň kategorie B, na kterou mu bylo uděleno povolení nebo sportovní nebo loveckou zbraň kategorie C. Zbraň může užívat pouze na střelnici. Se zbrojním průkazem této kategorie můžete zbraň přenášet pouze na střelnici a zpět, během převozu zbraň musí být v ne střelby schopném stavu ( munice a zbraň musí být odděleně).

Skupina C- Pro lovecké účely
Zbrojní průkaz skupiny B, může získat osoba starší 18 let. ZP skupiny C může získat i osoba 16 let v případě, že je žákem SŠ nebo SOU, kde je v osnovách zahrnuta výuka myslivosti. Držitel je oprávněn nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě přenášet sportovní nebo loveckou zbraň kategorie B na kterou mu bylo uděleno povolení nebo sportovní nebo loveckou zbraň kategorie C. Zbraň může nosit a používat pouze na střelnici, během převozu zbraň musí být v ne střelby schopném stavu. Nebo může zbraň nosit a užívat v místech, kde je k tomu oprávněn podle zvláštního právního předpisu - §48 zákon č.141/1961 Sb. o myslivosti. (Musíte mít lovecký lístek a pak můžete zbraň užívat k myslivosti).

Skupina D- Pro výkon zaměstnání nebo povolání
Zbrojní průkaz skupiny D, může získat osoba starší 21 let. Držitel je oprávněn nosit nebo držet zbraň kategorie A, B nebo C, na kterou má jeho zaměstnavatel vydán průkaz zbraně k účelům, pro které byla vydána zbrojní licence, k této zbrani je oprávněn držet nebo nosit i střelivo. Dále je oprávněn nosit nejvíce 2 zbraně a střelivo do těchto zbraní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném, krátkou zbraň a střelivo do této zbraně nesmí nosit viditelně. Tato skupina zbrojního průkazu je nutná pro ty, kteří pracují pro bezpečnostní agentury nebo Obecní polici. Strážníci obecní policie jsou oprávněni nosit zbraň viditelně při plnění úkolů obecní policie. Důležité ale je, že tato skupina ZP vás opravňuje k nošení zbraně při výkonu povolání, ale neopravňuje vás k nákupu a držení vlastní zbraně. Pokud si tedy chcete pořídit vlastní zbraň, musíte mít ke skupině D i jinou skupinu zbrojního průkazu.

Skupina E: Pro ochranu života, zdraví nebo majetku
Zbrojní průkaz skupiny E, může získat osoba starší 21 let. Držitel je oprávněn nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě nosit zbraň kategorie A na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie B, na kterou mu bylo uděleno povolení nebo zbraň kategorie C. Můžete nosit dvě zbraně na které máte povolení, zbraně mohou být v střelby schopném stavu (munice může být ve zbrani), ale žádná z těchto dvou zbraní nesmí být nošena viditelně. Držitelé ZP průkazu této skupiny jsou tedy oprávněni nosit zbraň i mimo střelnici ve střelby schopném stavu aniž by byli příslušníkem ozbrojených sborů nebo zaměstnanci bezpečnostní agentury.

Stejně tak jako rozhodnutí pro výběr zbraně je stejně důležité, si před podáním žádosti o zbrojní průkaz ujasnit, k jakému účelu zbrojní průkaz chcete a podle toho si i zvolit příslušnou skupinu. Nejjednodušší způsob je samozřejmě vybrat si všechny skupiny a složit zkoušku najednou. Vzhledem k tomu, že správní poplatky se platí pro každou skupinu samostatně, tak v takovém případě se cena za získání zbrojního průkazu zvýší. Volba je samozřejmě pouze na vás.

Je potřeba si uvědomit, že každé použití střelné zbraně proti člověku, s sebou přináší těžké zranění nebo smrt útočníka. Jednou vypálenou střelu již nejde zastavit a vy musíte nést nejenom právní důsledky, ale také musíte být připraveni se psychicky vyrovnat s tím, že jste někoho zranili nebo zabili. Zmáčknout spoušť je jednoduché ve filmu, ale v reálném životě to tak není a ne každý to dokáže.

Použití pepřového spreje nebo teleskopického obušku správným způsobem, může být stejně efektivní k odražení útočníka a nemusí způsobit devastující škody na zdraví a životě.

Autor: Lumír Němec, Thor Tactical

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.