Jak si pořídit střelnou zbraň a zbroják? Profesionál radí 4. díl

Jak si pořídit střelnou zbraň a zbroják? Profesionál radí 4. díl
Autor fotografie: Stephen Z (CC BY-SA 2.0)|Popisek: S&W 500 MAGNUM
15 / 11 / 2016, 08:30

Už víte, jaký typ zbraně si chcete pořídit, a také jste si rozhodli, o jakou skupinu zbrojního průkazu si zažádáte. Takže máte za sebou první krok k získání ZP. Bohužel tento váš první krok byl to nejjednodušší, co vás na cestě k vysněné zbrani čeká. Vaše další cesta bude mnohem složitější.

Budete se muset pustit do boje s úředním šimlem. Čekají vás fronty na úřadech, u lékaře, studium zkušebních otázek, praktická příprava a úspěšné složení zkoušky odborné způsobilosti. Takže vaše další cesta nebude lehká. Připravte si tedy pevné nervy, peníze a hurá vpřed.

Psali jsme: Jak si pořídit střelnou zbraň a zbroják? Profesionál radí 1. díl

Další věc, kterou byste si měli vyřídit, je stanovisko lékaře. Vy si sice můžete podat žádost ke zkoušce odborné způsobilosti i bez lékařské prohlídky, ale v případě, že vás lékař neuzná schopným, tak si pak nemůžete zažádat o vydání zbrojního průkazu, a vaše investice do přípravy a složení zkoušky bude zbytečná. Je v tom ale ještě jeden háček. Lékařské stanovisko je platné pouze tři měsíce, pokud tedy nestihnete vykonat zkoušku odborné způsobilosti v této lhůtě od vydání lékařského posudku, tak vyjádření lékaře propadá, a vy si musíte zažádat o nové. Rozhodnutí o pořadí je tedy pouze na vás. Pokud jste si ovšem jisti, že se získáním zdravotní způsobilosti nebudete mít problém, je pro vás výhodnější tak učinit až po složení zkoušky odborné způsobilosti.

Psali jsme: Jak si pořídit střelnou zbraň a zbroják? Profesionál radí 2. díl

Kdo vám toto potvrzení může vydat ?

Váš zdravotní stav zkontroluje váš praktický lékař, u kterého jste registrováni, u žadatelů o zbrojní průkaz skupiny D je to lékař poskytující zaměstnavateli závodní preventivní péči. U praktického lékaře si zažádáte o vydání Posudku o zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu, za tento posudek zaplatíte odměnu v rozsahu 300 - 1 000 Kč. Lékař vás může podle svého uvážení odeslat i na psychologické vyšetření, za které zaplatíte kolem 2 000 Kč.

Psali jsme: Jak si pořídit střelnou zbraň a zbroják? Profesionál radí 3. díl

Co je obsahem takové prohlídky?

  • zjištění anamnestických údajů o zdravotním stavu žadatele s cíleným zaměřením na vyloučení nemocí, které zdravotní způsobilost vylučují nebo omezují; nemoci, které zdravotní způsobilost vylučují nebo omezují, jsou uvedeny v příloze č. 1 Vyhlášky č. 493/2002 Sb.
  • komplexní fyzikální vyšetření, a to včetně orientačního vyšetření sluchu, zrakové ostrosti, barvocitu, zorného pole, rovnováhy, orientačního vyšetření neurologického a ortopedického,
  • další potřebné odborné vyšetření v případě, že u žadatele je nezbytné vyloučit podezření na nemoc, která omezuje nebo vylučuje zdravotní způsobilost žadatele; nemoci, které omezují zdravotní způsobilost a u kterých lze posudek vydat pouze za předpokladu odborného vyšetření specialistou, jsou uvedeny v příloze č. 1 částech I a II oddílech 2 Vyhlášky č. 493/2002 Sb.
  • odborné vyšetření vždy, pokud žadatel je v soustavné péči jiného lékaře nebo klinického psychologa pro nemoc, která omezuje zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel.

Seznam nemocí, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost, najdete v příloze 1 Vyhlášky č. 493/2002 Sb.

Seriál jak přežít teroristický útok

První část: Jak přežít teroristický útok? Profesionálové radí jak postupovat při bombovém útoku

Druhá část: Jak přežít teroristický útok? Profesionálové radí jak postupovat při útoku střelnou zbraní

Třetí část: Jak přežít teroristický útok? Profesionálové radí, jak postupovat při útoku nožem

Vypadá to hrozivě, ale pokud nejste schizofrenik nebo slepec, tak byste neměli mít se získáním zdravotní způsobilosti problém. Nemusíte se tedy obávat toho, že vás lékař bude nutit dělat kliky nebo běhat na zátěžovém pásu.

Je potřeba si uvědomit, že každé použití střelné zbraně proti člověku, s sebou přináší těžké zranění nebo smrt útočníka. Jednou vypálenou střelu již nejde zastavit a vy musíte nést nejenom právní důsledky, ale také musíte být připraveni se psychicky vyrovnat s tím, že jste někoho zranili nebo zabili. Zmáčknout spoušť je jednoduché ve filmu, ale v reálném životě to tak není a ne každý to dokáže.

Použití pepřového spreje nebo teleskopického obušku správným způsobem, může být stejně efektivní k odražení útočníka a nemusí způsobit devastující škody na zdraví a životě.

Autor: Lumír Němec, Thor Tactical

Tagy článku