Jak si pořídit střelnou zbraň a zbroják? Profesionál radí 5. díl

Jak si pořídit střelnou zbraň a zbroják? Profesionál radí 5. díl
20 / 11 / 2016, 12:30

Pokud se domníváte, že splněním zdravotní způsobilosti máte vyhráno, tak se mýlíte. K tomu, abyste mohli dosáhnout kýžené mety a pořídit si zbraň musíte splnit ještě další kritéria.

Musíte mít místo pobytu na území České republiky

Jste-li občanem České republiky s trvalým pobytem na území státu je vše v pořádku. Pokud jste cizincem, kterému bylo přiznáno občanství a máte trvalý pobyt v ČR tak je také vše v pořádku. Pokud máte občanství státu, který je členem EU a máte trvalý pobyt na území ČR tak by s vydáním ZP také neměl být problém.  Pokud ovšem jste cizinec, který sice má trvalý pobyt na území ČR, ale nejste občanem státu EU, tak  příslušný policejní orgán může rozhodnout o tom, že vám ZP nebude udělen.

Psali jsme: Jak si pořídit střelnou zbraň a zbroják? Profesionál radí 1. díl

Musíte dosáhnout předepsaného věku

K tématu předepsaného věku jsem se již věnoval v třetí části, která je zaměřena na jednotlivé skupiny ZP.

Musíte být způsobilý k právním úkonům

Způsobilost k právním úkonům  „svéprávnost“ je způsobilost  fyzické osoby  vlastními  právními  úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti. V plném rozsahu vzniká zletilostí, tj. dovršením osmnáctého roku. Úplnou způsobilostí  (plným rozsahem) k právním úkonům je třeba rozumět možnost vlastním jednáním provádět všechny právní úkony. Pokud jste tedy nesvéprávní (nejste způsobilí k právním úkonům), tak na zbrojní průkaz a zbraň zapomeňte.

Psali jsme: Jak si pořídit střelnou zbraň a zbroják? Profesionál radí 2. díl

Musíte být bezúhonní

Za bezúhonného podle tohoto zákona se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně uznán vinným trestným činem. Přesnou citaci lze najít v zákoně č. 119/2002 Sb. Obecně si můžeme říct, že kdo má „škraloup“ z minulosti tak se získáním zbrojního průkazu bude mít velký problém. 

Samozřejmě to není nemožné na věky, ale čas zde hraje velkou roli. Podle výše a závažnosti spáchaného trestného činu se odvíjí i lhůty, které vám znemožňují získat ZP. Tyto lhůty se pohybují od tří let až po dvacet let a začínají se počítat od  právní moci rozsudku nebo od ukončení výkonu trestu odnětí svobody v případě, že tento trest byl uložen.

Pro lepší pochopení uvedu malý příklad.
V květnu 2015 jste byl pravomocně odsouzen k  trestu odnětí svobody na 6 měsíců s podmíněným odkladem výkonu na jeden rok. Po uplynutí zkušební doby (odkladu trestu na jeden rok) můžete zažádat o zahlazení odsouzení a když vám soud vyhoví tak budete mít čistý trestní rejstřík. Policie (Odbor pro zbraně a bezpečnostní materiál) ovšem při posuzování bezúhonnosti fyzické osoby nepřihlíží k zahlazení odsouzení podle zvláštního právního předpisu ani k jiným případům, v nichž nastává účinek, že se na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen. O zbrojní průkaz si tak můžete požádat až v květnu 2020, protože zákon určuje pěti letou lhůtu od pravomocného odsouzení.

Psali jsme: Jak si pořídit střelnou zbraň a zbroják? Profesionál radí 3. díl

Musíte být spolehlivý

Jestliže se bezúhonnost týká trestných činů, tak spolehlivost se týká přestupků. Nejedná se o jeden náhodný přestupek, ale pokud jich máte na triku více tak budete mít s vydáním ZP potíže. V našem případě se nejedná ani tak o přestupky v dopravě, i když i opakované porušování dopravních předpisů může být problém, ale o přestupky;

  • na úseku na úseku zbraní a střeliva,
  • na úseku používání výbušnin,
  • na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi nebo obdobného přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
  • na úseku obrany České republiky,
  • proti veřejnému pořádku,
  • proti občanskému soužití,
  • proti majetku, nebo
  • na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství

Zkrátka pokud chodíte pravidelně z hospody a máte dvě promile „v žíle“, k tomu vykřikuje, že Babiš je vůl a musí proti vám zasahovat Městská policie, tak na zbraň a zbrojní průkaz na příští tři roky zapomeňte. Tři roky je totiž lhůta, která musí uplynout od doby, kdy jste byli uznáni vinnými ze spáchání výše uvedených přestupků.

Psali jsme: Jak si pořídit střelnou zbraň a zbroják? Profesionál radí 4. díl

Autor: Lumír Němec, Thor Tactical

 

 

 

 

 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace