Jak si pořídit střelnou zbraň a zbroják? Profesionál radí 7. díl

Jak si pořídit střelnou zbraň a zbroják? Profesionál radí 7. díl
05 / 12 / 2016, 06:30

Máte už všechny potřebné papíry, připravili jste se na zkoušku teoreticky i prakticky, takže si můžete podat přihlášku ke Zkoušce odborné způsobilosti. A co vás čeká.

Začnete teoretickou částí, ta probíhá formou písemného testu, na který máte 40 minut.  Vylosujete si papír s otázkami a do jiného dokumentu, který se nazývá  „Vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu“, křížkem označujete správné odpovědi. Písemný test je složen  z 30 otázek vybraných z celkového počtu 485 otázek, které byste měli znát.

Do testu samozřejmě nejsou zařazovány všechny otázky, ale nikde není oficiálně přesně dáno, ze kterých otázek probíhá výběr a je tedy lepší naučit se vše. Ze 30 testových otázek je 22 otázek právnických (hodnocených po 3 bodech), 5 otázek z nauky o zbraních a střelivu (po 2 bodech) a 3 otázky ze zdravotnického minima (po 1 bodu). Celkem tak můžete získat max. 79 bodů. Minimální počet bodů závisí na skupině, o kterou žádáte (pokud žádáte o více skupin, je za minimum považováno to nejvyšší). K složení testu tedy musíte dosáhnout :

Skupina A 67 bodů

Skupina B 71 bodů

Skupina C 71 bodů

Skupina D 74 bodů

Skupina E 74 bodů

Pokud tedy uspějete v teoretické části, můžete přistoupit k praktické části zkoušky. Podle zákona musíte komisaři předvést:

  • prohlídku zbraně za účelem zjištění, zda není v nabitém stavu,
  • částečné rozebrání a složení zbraně v rozsahu, který je nutný k vyčištění zbraně po střelbě,
  • postup při přípravě zbraně a střeliva ke střelbě, při přerušení střelby, při zjištění závady na zbrani při střelbě a při ukončení střelby,
  • střelbu na pevný cíl

Jestliže jste se na zkoušku připravovali a v manipulaci se zbraní ovládáte základy střelecké abecedy, pak by složení zkoušky pro vás neměl být žádný problém. Každopádně uvedu několik rad na co si dát pozor.

Při manipulaci se zbraní dávejte pozor hlavně na to, abyste stále mířili bezpečným směrem  a neměli prst na spoušti. Jestliže si nebudete jisti, kde je bezpečný směr, tak se komisaře raději zeptejte. Stalo se, že zkoušený během zkoušky provedl ránu jistoty sice do bezpečného prostoru, ale nemířil přímo na svůj terč a zkušební komisař ho nechal praktickou část opakovat. Také si dávejte pozor, na otáčení se zbraní, někdy na vás komisař zavolá jménem a pokud se otočíte celým tělem i se zbraní, tak vás vyhodí. Jakmile uchopíte zbraň do ruky, měli byste jako první věc vyndat zásobník, stáhnout závěr (nebo zlomit brokovnici) a přesvědčit se, že zbraň není nabitá. Někdy si vás komisař ověří tak, že schová do zbraně školní náboj a požádá vás o rozborku zbraně, dělat rozborku  s nábojem v zásobníku nebo komoře je závažným porušením bezpečnosti a výsledkem bude, že letíte.

Při střelbách vždy miřte zbraní do bezpečným směrem a pokud nestřílíte tak mějte prst mimo spoušť. Střelby zahajte až na pokyn zkušebního komisaře a bedlivě dbejte jeho pokynů i během střelby. Pokud by se na zbrani během střelby objevila závada, je lepší oznámit závadu komisaři, než pokoušet se o opravu sám. Těch „chytáků“, které si na vás zkušební komisaři mohou vymyslet je samozřejmě mnohem víc. Ale jak jsem se již zmiňoval, když absolvujete přípravný kurz u někoho, kdo tomu opravdu rozumí, tak se nemusíte obávat.

Druhy zbraní a minimální požadavky na přesnost střelby se liší podle skupin zbrojního průkazu o které žádáte. V případě, že žádáte o více skupin, se vždy bere kombinace tak, aby žadatel vykonal tu nejnáročněší střelbu ze zvolených skupin:

 Skupina

 Krátká kulová zbraň

 Dlouhá kulová zbraň

 Dlouhá broková zbraň

A

min. 2 zásahy z 5 výstřelů na 10 metrů, během 5 minut

min. 2 zásahy z 5 výstřelů na 25 metrů, během 5 minut

 

B

min. 4 zásahy z 5 výstřelů na 10 metrů, během 5 minut

min. 4 zásahy z 5 výstřelů na 25 metrů, během 5 minut

 

C

 

min. 4 zásahy z 5 výstřelů na 25 metrů, během 5 minut

min. 3 zásahy ze 2 výstřelů na 25 metrů, během 3 minut

D

min. 4 zásahy z 5 výstřelů na 15 metrů, během 2 minut

 

 

E

min. 4 zásahy z 5 výstřelů na 10 metrů, během 3 minut

 

 

 

V případě, že budete dělat zkoušky pouze na skupinu A nebo pouze na skupinu B, můžete si zvolit zda budete střílet z krátké nebo dlouhé kulové zbraně.

Přesné typy zbraní, se kterými se u zkoušky setkáte se liší, avšak většinou jde o pistoli typu CZ-75, CZ-83 či CZ-50 (krátká kulová zbraň), CZ-452 či obdobná malorážná puška s klasickým otáčivým válcovým závěrem ovládaným klikou (dlouhá kulová zbraň) a různé typy zlamovací brokové dvojky (dlouhá broková zbraň). Po úspěšném vyhodnocení zásahů je zkouška u konce a komisař vám vystaví Doklad o osvědčení odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu.

Jestliže neuspějete v teoretické části zkoušky, můžete se znovu přihlásit ke zkoušce až po uplynutí tří měsíců ode dne neúspěšného vykonání zkoušky. V případě, že uspějete v teoretické části, ale neuspějete v praktické části, můžete praktickou část jednou opakovat, a to nejdříve 15 pracovních dnů a nejpozději 2 měsíce ode dne neúspěšné zkoušky. V případě, že ovšem v praktické části neuspějete ani na podruhé, musíte si celou zkoušku zopakovat a to včetně testů.

Autor: Lumír Němec, Thor Tactical

Psali jsme: 

Jak si pořídit střelnou zbraň a zbroják? Profesionál radí 1. díl
Jak si pořídit střelnou zbraň a zbroják? Profesionál radí 2. díl

Jak si pořídit střelnou zbraň a zbroják? Profesionál radí 3. díl
Jak si pořídit střelnou zbraň a zbroják? Profesionál radí 4. díl
Jak si pořídit střelnou zbraň a zbroják? Profesionál radí 5. díl

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.