Jak si pořídit střelnou zbraň a zbroják? Profesionál radí 8. díl

Jak si pořídit střelnou zbraň a zbroják? Profesionál radí 8. díl
Autor fotografie: Pixabay
13 / 12 / 2016, 08:00

Zkoušku jste úspěšně absolvovali a na stole máte doklad „Osvědčení odborné způsobilosti“ žadatele. To nejtěžší tedy máte za sebou, nyní sice ještě není konec vašeho boje s úředním šimlem, ale vaše cesta ke zbrani je již volná. A co tedy dál?

Vyplníte si žádost o vydání zbrojního průkazu, příslušný formulář si můžete stáhnout z internetu nebo vyzvednout na příslušném odboru Policie ČR. K žádosti je potřeba přiložit průkazovou fotografii a Osvědčení o zdravotní způsobilosti, které nesmí být starší tří měsíců.

Výpis z rejstříku trestů přikládat nemusíte, policejní odbor si zažádá o opis a od obce si vyžádá podobný dokument se záznamy přestupků. Dále si připravte peníze na kolky, cena za poplatky se odvíjí od toho, o kolik skupin zbrojního průkazu jste si zažádali. Za každou skupinu zaplatíte 700 Kč. To vše odnesete na příslušný policejní odbor a pak už jen počkáte na vydání zbrojního průkazu.

Lhůta na vydání je 30 dní, ale záleží na tom kde bydlíte, někde vám ho vydají za pár dní, jinde si budete muset počkat.

Existují ještě dvě povinnosti při žádosti o zbrojní průkaz, ty se sice na většinu žadatelů nevztahují, přesto je dobré o nich vědět.

  • Žadatelé o vydání zbrojního průkazu, kteří se v posledních 10 letech před podáním žádosti nepřetržitě zdržovali více než 6 měsíců mimo území ČR, musí navíc k žádosti přiložit přeložený doklad obdobný výpisu z Rejstříku trestů ze státu, ve kterém se zdržovali
  • Žadatelé o vydání zbrojního průkazu, kteří mají místo pobytu ještě v jiném členském státě ("členský stát Evropské unie, jiný smluvní stát Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarská konfederace") musí též předložit předchozí souhlas tohoto členského státu s vydáním zbrojního průkazu nebo jeho prohlášení o tom, že předchozí souhlas není nezbytný
  • Oba výše zmíněné dokumenty musí být úředně přeloženy do češtiny a nesmí být starší 6 měsíců

Pokud by vám policie z nějakého důvodu vaši žádost o vydání zbrojního průkazu zamítla, obdržíte písemné vyrozumění i s odůvodněním zamítnutí vaší žádosti. 

Autor: Lumír Němec, Thor Tactical

Psali jsme: 

Jak si pořídit střelnou zbraň a zbroják? Profesionál radí 1. díl
Jak si pořídit střelnou zbraň a zbroják? Profesionál radí 2. díl

Jak si pořídit střelnou zbraň a zbroják? Profesionál radí 3. díl
Jak si pořídit střelnou zbraň a zbroják? Profesionál radí 4. díl
Jak si pořídit střelnou zbraň a zbroják? Profesionál radí 5. díl

Jak si pořídit střelnou zbraň a zbroják? Profesionál radí 6. díl
Jak si pořídit střelnou zbraň a zbroják? Profesionál radí 7. díl

 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.