Jak vypadá český extrémista?

Jak vypadá český extrémista?
Autor fotografie: Pixabay|Popisek: Ilustrační foto
12 / 05 / 2016, 13:15

Kolik bylo v ČR spácháno trestných činů s extrémistickým podtextem? Citujeme ze Zprávy o extremismu na území ČR v roce 2015, kterou aktuálně zpracovalo Ministerstvo vnitra.

Rok 2015: 175 trestných činů s extremistickým podtextem

Celkově bylo v roce 2015 na území České republiky spácháno 247.628 trestných činů. Na tomto čísle se činy s extremistickým podtextem podílely 0,07 %. V meziročním srovnání došlo k poklesu zjištěných extremistických činů o 26 ( -12,9 %).

Z výše uvedených trestných činů bylo objasněno 65,7 % tj. 114 (v roce 2014 to bylo 66,7 %, 132 tr. č.). V souvislosti s těmito trestnými činy došlo v roce 2015 ke stíhání a vyšetřování 154 osob. 

Nejvíce trestných činů s extremistickým podtextem bylo v Moravskoslezském kraji

(26 tr. č.),což představuje  14,9 % z celkového počtu na území České republiky. Následují hl. m. Praha (24 tr. č., 13,7 %), Středočeský kraj (20 tr. č., 11,4 %) a Ústecký kraj (18 tr. č., 10,3 %). Naopak nejméně těchto trestných činů bylo evidováno v Pardubickém kraji (0 tr. č.), Karlovarském kraji (1 tr. č., 0,6 %) a kraji Vysočina (5 tr. č., 2,9 %).

V meziročním srovnání došlo k největšímu poklesu v počtu zjištěných trestných činů s extremistickým podtextem v hl. m. Praze (-16), následované krajem Moravskoslezským (- 11) a Ústeckým (-10).

V některých krajích naopak došlo k nárůstu zjištěné extremistické trestné činnosti. Nejvýraznější nárůst byl zaznamenán v Zlínském kraji, kde bylo zjištěno o 12 těchto trestných činů více než v předchozím roce. S odstupem následuje kraj Liberecký (+3), Olomoucký (+2) a Vysočina (+2).

Kdo jsou pachatelé těchto trestných činů?

Z hlediska vzdělání se skladba pachatelů trestné činnosti mající extremistický podtext oproti minulým letům výraznějším způsobem nezměnila. Pouze došlo k mírnému nárůstu podílu osob s výučním listem na celkovém počtu pachatelů. Na prvním místě jsou v zastoupení 66 osob, tj. 44,0 % absolventi základních škol s výučním listem (v roce 2014 to bylo 62 osob, tj. 39,5 %). U druhého místa se jedná o absolventy základních škol bez kvalifikace. Tato kategorie je zastoupena 43 osobami, tj. 28,7 % (v roce 2014 46 osob, 29,3 %). Pachatelů se středoškolským vzděláním je 24, tj. 16,0 % (v roce 2014 27 osob, 17,2 %).  Celkem 15 osob (10,0 %) spadá do kategorie cizinec, děti, nebo u nich nebylo zjištěno vzdělání.

Nejvíce pachatelů pochází z kategorie 21 - 29 let, ale v roce 2015 se zvýšil podíl věkové skupiny 30 – 39 let. Posledně jmenovaná kategorie zahrnuje 49 osob, 32,7 % z celkového počtu (v roce 2014 41 osob, 26,1 %). Mezi pachateli trestných činů majících extremistický podtext stejně jako v letech minulých převládají muži

U členění pachatelů dle trestní minulosti tvoří podíl recidivistů celkem 54 %, tj. 81 osob (v roce 2014 to bylo 50 %, tj. 78 osob). 

Páchají trestné činy s extrémistickým podtextem také vojáci nebo policisté?

V oblasti extremismu prověřovala Generální inspekce bezpečnostních sborů v roce 2015 celkem 5 případů, z toho se jednalo o 3 příslušníky Vězeňské služby ČR a 2 příslušníky Policie ČR.

V rezortu Ministerstva obrany nebyl v roce 2015 zaznamenán  výraznější nárůst aktivit extremisticky orientovaných jedinců či skupin. Vojenská policie evidovala jeden případ protiprávního jednání příslušníka AČR s extremistickým podtextem. 

Policejní orgán VP obržel od PČR informace nasvědčující tomu, že voják z povolání v Městě Albrechtice v noci z 30. na 31. května při eskortaci hlídkou PČR na obvodní oddělení v souvislosti se zadržením pro dříve spáchaný přečin výtržnictví verbálně napadal policisty a opakovaně provolával „Alláh akbar“ a „Islámský stát“ a dále projevoval sympatie uvedenému radikálně islamistickému uskupení. PČR proto ve věci zahájila úkony trestního řízení pro důvodné podezření ze spáchání přečinu projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka. Uvedený voják byl dne 31. října  propuštěn ze služebního poměru. 

Zdroj, autor: MV ČR

Tagy článku