Jak zjednodušit legální migraci a zamezit té nelegální? EU má recept!

Jak zjednodušit legální migraci a zamezit té nelegální? EU má recept!
Autor fotografie: Borut Podgoršek, MORS, CC BY 3.0|Popisek: Migranti (ilustrační obrázek)
29 / 08 / 2022, 13:00

Na konci listopadu minulého roku se v Evropském parlamentu hlasovalo o návrhu usnesení týkajícího se podmínek legální migrace. Jak už bývá zvykem, chytla se toho dezinformační scéna, která o tom mylně informovala.

Na některých dezinformačních webech a serverech blízkých SPD se poté začaly objevovat zprávy, že souhlasím s nekontrolovaným přívalem migrantů do Evropy. To je naprostý nesmysl.

Bohužel se tyto zprávy čas od času na některých dezinformačních serverech objeví. Rád bych proto uvedl na pravou míru, co se vlastně v téměř rok staré zprávě po Evropské komisi požaduje.

Jde o vylepšení legislativy

Účelem usnesení schváleného Evropským parlamentem rozhodně nebylo podporovat masovou migraci a už vůbec ne tu nelegální. Vyzvali jsme Komisi k předložení uceleného balíčku návrhů na snížení byrokracie a sladění legislativy týkající se legální pracovní migrace. Cílem balíčku by bylo především podpořit hospodářskou konkurenceschopnost ekonomik členských států.

Ve zprávě se například zdůrazňuje potřeba efektivně sladit zkušenosti a schopnosti lidí přicházejících do EU s potřebami zdejšího pracovního trhu či větší sladění evropských pravidel pro uznávání kvalifikací migrujících pracovníků na úrovni EU. Proti tomu nemůže nikdo nic namítat.

Uznávání kvalifikace migrantů v současné době závisí na vnitrostátních pravidlech, která se v rámci EU výrazně liší, a vysoce kvalifikovaní migranti často ve své cílové zemi přijímají zaměstnání vyžadující nižší kvalifikaci.

Kvalifikovaní dělají podřadnější práci

Dokonce i u vysoce kvalifikovaných migrantů je nyní nejčastější formou zaměstnání pracovník v úklidu nebo pomocná síla v domácnosti, zatímco 62 % firem zabývajících se programováním počítačů a 43 % stavebních firem v EU se potýká s nedostatkem pracovních sil.

V usnesení se také volá po tom, aby legálně pracující lidé ze třetích zemí měli možnost změnit konkrétního zaměstnavatele a pracovní místo. Zlepšení pracovních podmínek má v Unii zahrnovat i sankce pro zaměstnavatele, kteří nechali pracovat lidi v nedůstojných či nevyhovujících podmínkách, jež nepříznivě ovlivňujících jejich zdraví a bezpečnost.

Evropská unie chce být tou hlavní destinací, kam budou směřovat kroky talentovaných jedinců. Komise proto počítá s vytvořením unijního fondu talentů jak pro občany ze třetích zemí, kteří se chtějí ucházet o práci v členském státu, tak i pro zaměstnavatele v EU, kteří by mohli případně hledat zaměstnance v méně rozvinutých zemích.

Na začátku května pak Evropská komise představila návrhy v souvislosti s legální migrací. „Balíčkem zjednodušujeme proces podávání žádostí o pobyt a práci v EU a posilujeme práva rezidentů a jejich rodinných příslušníků. Jsem přesvědčena, že zavádíme solidní cestu k tomu, abychom do EU přilákali nové talenty jak v současnosti, tak i do budoucna,“ prohlásila eurokomisařka pro vnitřní věci Ylva Johanssonová.

Zlepšení podmínek, snížení problémů s nelegální migrací a vyšší příjmy v rozpočtu EU

Zpráva tedy žádá především zlepšení technických podmínek a zjednodušení pravidel pro státy, které by v závislosti na své ekonomické potřebě mohly sáhnout do třetích zemí pro pracovníky, aby si dané firmy udržely konkurenceschopnost na evropském trhu za situace, kdy je v některých odvětvích pracovníků nedostatek.

Úprava pravidel migrace legálními cestami má zvýšit zaměstnanost mezi migranty a snížit problémy spojené s migrací. EU by získala vyšší příjmy z daní. Těžit z toho bude pochopitelně hospodářství v celé Evropě. Nic z toho se nevylučuje s potřebou potírat nelegální migraci zvenčí a navracet ty, kteří zde nemají nárok na pobyt. Proto jsem nakonec neměl problém zprávu podpořit.

Ročně překročí hranice EU až tři miliony lidí ze třetích zemích, z toho zhruba 150 tisíc nelegálně. Stanovení jasných pravidel pro legální migraci za účelem práce by pomohlo nelegální migraci naopak snížit, narušilo praktiky převaděčů, omezilo obchodování s lidmi a zlepšilo pracovní podmínky pro ty, kteří pracují v zemích Evropské unie.

Poučit se z předchozích chyb

Nemůžu zde ale nezmínit i některé další související výzvy. Ve zprávě se už na jejím začátku také argumentuje, že nedostatek pracovních sil v některých odvětvích je daný stárnutím obyvatelstva. Evropská populace skutečně stárne, což asi nikoho nepřekvapí. V současné době žije v EU zhruba pětina lidí starších 65 let.

Trend bude navíc patrně pokračovat. Podle současných odhadů by měl podíl obyvatel ve věku 65 let tvořit v roce 2050 přibližně jednu třetinu obyvatel EU. Naopak podíl obyvatelstva v produktivním věku by se měl ve stejném období snížit. Důsledkem má být značný nedostatek pracovních sil v mnoha profesích bez ohledu na požadovanou kvalifikaci.

Z mého pohledu by ale zároveň měly být vzaty v potaz některé další problémy spojené se zaměstnaností lidí v Evropě. Řeší se sice nedostatek pracovních sil kvůli stárnoucí populaci, pozornost by však měla být zároveň věnovaná vysoké nezaměstnanosti mladých Evropanů v zemích, jako je např. Španělsko. Nejprve je samozřejmě třeba zajistit práci evropským obyvatelům a poté se případně můžeme bavit o posílení trhu práce občany ze třetích zemí.

Bezpečnost je priorita

Otázka bezpečnosti musí být na prvním místě a Evropská komise by na to měla pamatovat. Nemůžeme si dovolit otevřít brány lidem ze třetích zemí bez dostatečných bezpečnostních záruk.

Evropa se poučila z minulých chyb. Nesmíme dopustit, aby se nadále vytvářely tzv. no-go zóny, které vidíme v některých státech západní Evropy. Tyto čtvrtě se pak stávají nebezpečnými pro ostatní obyvatele. Bez jasných pravidel, která se budou dodržovat, to ale nepůjde.

Výše zmíněné věci, které bude třeba dořešit, nemění nic na skutečnosti, že hlasovat pro tuto zprávu opravdu neznamená podporovat nelegální migraci lidí ze třetích zemí. Naopak, ve zprávě vidím velkou šanci, jak získat lepší kontrolu nad ilegální migrací.

Přeji hezký den a veselou mysl!Autor: Tomáš Zdechovský (europoslanec za KDU-ČSL)

Tagy článku