Jaká další občanská svoboda bude omezena?

Jaká další občanská svoboda bude omezena?
Autor fotografie: redakce|Popisek: Které z nich budou zakázané...
17 / 02 / 2018, 16:00

V České republice, ale i po celé Evropě v posledních měsících a letech stále častěji slyšíme, jak je nutné omezit některé nebezpečné projevy. Ti, kteří toto tvrdí, tím nemyslí problémy, které naší společnost skutečně trápí a tíží. Vláda tento týden přijala směrnici, která má omezovat práva majitelů zbraní.

To co občany skutečně tíží je mimo jiné masová migrace, ztráta tradičních hodnot ve společnosti a mnohamiliardové úniky skrze neziskové organizace, ale naše těžce vydobyté svobody. Ruku v ruce s vzrůstajícími reálnými problémy slyšíme, že je nutné tu omezit svobodu shromažďování, nebo svobodu slova. Na demonstracích, diskusích, článcích, blozích i Facebookových profilech mnoho lidí svobodně vyjadřuje své názory na mnohé potíže a vyjadřují obavy z potemnělé budoucnosti. Mnozí z těchto autorů jsou velmi čtení a získávají si širokou popularitu i čtenost v naší společnosti.

Většina skutečných společenských problémů se neřeší, ale zavádí se pozvolné omezování svobod. Mezi tyto prosazované absurdity patří zákaz fotografování na ulici. Poslední úžasnou myšlenkou je omezení práv držitelů zbraní. Jak kdysi prohlásil velký demokrat Richard Henry Lee, že k zachování svobody je nezbytné, aby lidé vždy měli zbraně, a také aby se učili, zejména v mládí, jak je používat k zachování svobody. Je jasné, že nelze v kontinentálně evropském právním prostředí postupovat podle amerického práva, ale minulost nás učí.

Psali jsme: Exposlanec Chalupa: Senát se pohybuje v otázce legálních držitelů zbraní na ostří nože

Vždy, když se k moci dere diktatura, začne pošlapávat a omezovat svobody jednotlivců. Odpor a opozice vůči vládnoucím elitám má i podle současně platného práva své ústavní zakotvení. Na druhou stranu stalinistická sovětská ústava z roku 1935 byla také v té době nejpokrokovější a nejdemokratičtější na světě, ale všichni víme, jaká byla realita. Bruselská byrokratická mašinérie s poslušnými vykonavateli v naší republice se patrně inspirovala právě v Sovětském svazu a nyní se inspiruje, v rámci upevnění diktatury, o rčení komisaře Stalina, který jednoznačně tvrdil, když opozice složí zbraně (přestane vykonávat funkci opozice), je to v pořádku. Když ne, odzbrojíme jí sami.

V poslední době, kdy ruku v ruce s migrační vlnou, roste počet teroristických útoků v mnoha zemích Evropy, se Evropská Unie rozhodla omezit práva držení zbraní. Vychází z absurdní myšlenky, že teroristé útočí zbraněmi. Ovšem opomenuli, že teroristé nepoužívají legálně držené a registrované zbraně. Nově mají být zakázané krátké poloautomatické střelné zbraně se zásobníkem na více než 12 nábojů a některé další. Dále se diskutuje, že zbraň, která má zásobník na více než 10 nábojů nebude povolena. Takové návrhy pouze ukazují, že vládnoucí elity mají ze zbraní strach. Těžko říci, zda mají obavy, podle ústavního pořádku (občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád), nebo na základě svých pudů. Nejlépe to však vyjádřil Sigmund Freud Strach ze zbraní je znakem sexuální a emocionální nedospělosti.

Psali jsme: Vláda zavede evropskou směrnici omezující majitele zbraní

Stále častěji jsou slyšet názory na plošný zákaz nabývání a držení zbraní občany. Naopak nabývání a držení na zbrojní průkaz by měli být např. vzduchovky. Doufejme, že absurdita nezajde až tak daleko. George Orwell to říkal jednoznačně. Totalitní stát může dělat velké věci, ale jednu věc udělat nemůže: nemůže dát dělníkovi v továrně pušku a říct mu, aby si ji vzal domů a měl ji v ložnici. Puška visící na zdi dělníkova příbytku nebo farmářovy chýše je symbolem demokracie. A je naším úkolem dohlédnout, aby tam zůstala. I přes nenápadné omezování svobod občanů stále věřím v tato slova Thomase Jeffersona: Zákony, které zakazují nošení zbraní, jsou takové povahy, že odzbrojí pouze ty, kteří nejsou odhodláni ani nakloněni páchání zločinů. Takové zákony činí věci horšími pro napadeného a snadnějšími pro útočníka, slouží spíše ku podpoře než k zabránění vraždám, neboť neozbrojený člověk může být napaden s větší sebedůvěrou než ozbrojený.


Nepřehlédněte na Security magazínu: Historie - vnímáme dějiny v souvislostech a nadhledem. Sledujte nejdůležitější okamžiky historie. S námi víte více

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.