Jaká je struktura kriminality v České republice?

Jaká je struktura kriminality v České republice?
Autor fotografie: Dollar Photo Club|Popisek: Ilustrační foto
28 / 09 / 2014, 14:15

Konkrétní počty všech trestných činů spáchaných v České republice v roce 2013 a srovnání s rokem 2012 v absolutních číslech i v procentech.

Vraždy, násilné trestné činy, mravnostní činy, krádeže vloupáním, krádeže prosté, majetkové činy, ostatní kriminální činy, zbývající kriminalita, hospodářské činy, obecná kriminalita, celková kriminalita.

Konkrétní počty všech trestných činů spáchaných v České republice v roce 2013 a srovnání s rokem 2012 v absolutních číslech i v procentech. Trestné činy, které vás zajímají a jejich počty v uplynulých dvou letech, nárůsty a poklesy můžete najít v následující tabulce:

Kriminalita 2013 - vraždy

Kriminalita 2013- krádeže

Kriminalita 2013

Kriminalita 2013

Psali jsme také:

Oběti zločinu na území ČR a pátrání po osobách a věcech

Kde v ČR se musíte nejvíc bát o své zdraví, život i majetek

Nárůst krádeží vloupáním do rodinných domků, drogové, majetkové i hospodářské kriminality

Jak se účinně ochránit před kapesními zloději

V loňském roce došlo k nárůstu trestné činnosti

 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.