Jakým bezpečnostním rizikům čelí Česká republika? Vláda schválila Audit národní bezpečnosti

Jakým bezpečnostním rizikům čelí Česká republika? Vláda schválila Audit národní bezpečnosti
Popisek: Ilustrační foto
16 / 12 / 2016, 07:15

Vláda 14. prosince schválila Audit národní bezpečnosti, jehož cílem bylo posoudit odolnost České republiky vůči současným bezpečnostním hrozbám. Ministerstvo vnitra má teď do konce dubna čas na vypracování Akčního plánu. Na tom by se měly podílet všechny zainteresované subjekty.

„Poprvé v ČR vznikl bezpečnostní materiál takového záběru, což dokazuje, že bezpečnost je pro nás absolutní prioritou. Jsem připraven dál koordinovat zavádění závěrů auditu a vypracovat akční plány a časové harmonogramy,“ uvedl ministr vnitra Milan Chovanec.

Cílem Akčního plánu bude zhodnotit plnění jednotlivých opatření stanovených auditem a nastavení časových harmonogramů k jednotlivým úkolům. Tento materiál bude předložen vládě nejpozději do 30. dubna 2017 a nebude veřejný.

Práce na Auditu národní bezpečnosti, jehož přípravu koordinovalo Ministerstvo vnitra, byla zahájena na začátku roku a podílelo se na ní cca 120 expertů z řad ministerstev, dalších správních úřadů, bezpečnostních sborů a zpravodajských služeb. Věnuje se deseti okruhům hrozeb, které byly expertní skupinou vybrány jako osnova materiálu: terorismus, extremismus, organizovaný zločin, působení cizí moci, bezpečnostní aspekty migrace, přírodní hrozby, antropogenní hrozby, hrozby v kyberprostoru, energetická, surovinová a průmyslová bezpečnost a hybridní hrozby a jejich vliv na bezpečnost občanů. Nad rámec materiálu je samostatně zpracována ještě kapitola Stabilita měny a finančních institucí.

Text Auditu národní bezpečnosti je dostupný zde.


"...Jako zásadní z Auditu vyplývá téma spolupráce s veřejností a soukromými subjekty, která prostupuje celou řadou kapitol jak ve formě požadavku na větší zapojení soukromých subjektů na odpovědnosti za zajišťování bezpečnosti ve spolupráci se státem (terorismus, antropogenní hrozby, přírodní hrozby), tak ve formě aktivní komunikace státu a veřejnosti (migrace, extremismus, působení cizí moci, terorismus, přírodní hrozby a hybridní hrozby). Z kapitol hybridní hrozby a působení cizí moci vyplynul požadavek na vytvoření koncepčního přístupu (případně posílení, jak je uvedeno) ke strategické komunikacistátu jak dovnitř ČR, tak vně...."

Silné stránky

 • Nízká atraktivita a slabé zázemí v ČR pro činnost mezinárodních teroristických skupin (ve smyslu organizování teroristických útoků na území ČR); 
 • Málo početná a dobře integrovaná muslimská komunita v ČR, která nevykazuje četnější známky radikalizace; v ČR nedochází k vytváření takových sociálně vyloučených lokalit či paralelních  společenských  struktur,  které  by  fungovaly  jako  zázemí  pro  teroristické aktivity; 
 • Dobře  fungující  Integrovaný  záchranný  systém,  schopný  zvládat  případné  následky teroristického útoku; 
 • Dopady  migrační  vlny  na  ČR  jsou  zatím  pouze  nepřímého  charakteru  a  významně nezvyšují riziko terorismu na území ČR; 
 • Občané  ČR  nejsou  mezi  zahraničními  bojovníky,  kteří  bojují  v konfliktech  na  Blízkém východě a v severní Africe na straně teroristických organizací; 
 • Fungující mezinárodní spolupráce na úrovni policie a zpravodajských služeb; 
 • ČR  má  vlastní  strategii  boje  proti  terorismu  a  implementovala  naprostou  většinu evropské legislativy se vztahem k boji proti terorismu; 
 • Proaktivní  a  preventivní  přístup  protiteroristických  složek,  kdy  i  po  pouze  jednotlivých incidentech  (či  incidentech  mimo  ČR)  jsou  přijímána  systémová  opatření  ke  zlepšení schopností reagovat (opatření k posílení odolnosti zejména po střelbě v Uherském Brodě v roce  2015,  protiteroristický  balíček  a  legislativní  opatření  po  událostech  v Paříži a Bruselu, opatření po žďárském útoku, průběžné přijímání opatření směrem k měkkým cílům). 

Slabé stránky 

 • Omezená schopnost ČR výrazněji ovlivnit události za hranicemi EU, které mají značný vliv na riziko terorismu (destabilizace oblasti Blízkého východu a severní Afriky, migrační vlna, nástup tzv. Islámského státu a dalších teroristických skupin atd.). 
 • Nemožnost předvídat útoky teroristů jednajících samostatně. 
 • Omezené vlastní zkušenosti ČR v oblasti teroristických útoků (ČR nezaznamenala ve své novodobé historii na svém území teroristický útok v pravém slova smyslu). 
 • Omezená  schopnost  demokratickými  prostředky  tlumit  rostoucí  vliv  radikálních, populistických  a  xenofobních  skupin,  které  mohou  vést  k  radikalizaci  jednotlivců  i majoritní společnosti atd. 
 • Omezené finanční prostředky vynaložitelné na prevenci a zvládání hrozby terorismu. 
 • Některé dílčí nedostatky právní úpravy (v oblasti uchovávání údajů z telekomunikačního provozu,  nemožnost  využití  zpravodajských  informací  v  důkazním  řízení,  cizinecká problematika atd.). 
 • Omezený  vliv  ČR  v  rámci  EU  (terorismus  je  problémem,  který  je  nutné  řešit  na celoevropské  úrovni;  ČR  v tomto  ohledu  nepatří  mezi  lídry  evropské  diskuse,  což  je částečně dáno i nižším významem této hrozby pro ČR). 
 • Pověst  ČR  jakožto  islamofobní  země  (ke  které  přispívají  vyjádření  některých  politiků, hojně medializovaná v zemích Blízkého východu a severní Afriky). 
 • Nedostatečné  komunikační  prostředí  pro  využití  moderních  technologií  pro  zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti, bezpečnosti státu a řešení krizových situací.  

Celý dokument zde.

Autor zdroj: Ministerstvo vnitra ČR

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace