Jan Sechter ze strany Motoristé sobě: Chceme rozšířit kamerový systém na zastávky a do prostředků MHD

Jan Sechter ze strany Motoristé sobě: Chceme rozšířit kamerový systém na zastávky a do prostředků MHD
Autor fotografie: Dezidor, CC BY 3.0|Popisek: MHD v Praze
19 / 09 / 2022, 13:45

Bezpečnost v Praze je potřeba vnímat mnohem šířeji, než činila dosavadní politická reprezentace. Velké rezervy jsou ve spolupráci státní a městské policie. Podporu si zaslouží všechny složky integrovaného záchranného systému, uvedl v rozhovoru pro Security Magazín ekonom, diplomat, bývalý vysoký státní úředník Ing. Jan Sechter, který v hlavním městě kandiduje za politickou stranu Motoristé sobě.

Jak vnímáte bezpečnost v Praze?

Bezpečnost v Praze vnímáme mnohem šířeji než dosavadní politická reprezentace. Velké rezervy jsou ve spolupráci státní a městské policie. Podporu si od nás zaslouží všechny složky integrovaného záchranného systému. Všechny složky by měly být ve své činnosti zaměřeny na konkrétní práci a službu občanům a zbaveny břemen veškeré neúnosné byrokracie, vykazování jen pro výkaz samotný. Víme, že všechno Praha ovlivnit nemůže, je zde i stát, nicméně jedině politicky prosazovaná spolupráce státní a městské policie a všech složek Integrovaného záchranného systému je správnou cestou. Sdílet informace, odpovědnost vyžaduje efektivní komunikaci. V poslední době se diskutuje o uzavření té či oné služebny, její potřebnosti, či zbytečnosti. Rozumná decentralizace musí být spojena s efektivitou. 

Jak to myslíte?

V Praze je celkem 47 místních oddělení pořádkové policie, na největších pražských nádražích 4 oddělení železniční policie a důležité oddělení na letišti. Kromě toho jsou v Praze 4 oddělení hlídkové služby, která dohlížejí na veřejný pořádek a také speciální pořádková jednotka a zásahová jednotka pro boj s mimořádně nebezpečnými zločinci. Každý občan by měl znát, kde je jeho nejbližší služebna. Budou nás zajímat zkušenosti městských částí nejen s konkrétní kriminalitou, ale i s prevencí. Policisté by měli komunikovat s občany a s pražskými firmami.

A jak vnímáte spolupráci se státem?

Spolupráci se státem bude vyžadovat opět rostoucí ilegální migrace z Blízkého východu a Afriky. Z dřívějších zkušeností je zřejmé, že Praha je tranzitní městem, nicméně pro mnohé migranty bude přinejmenším na nějaký čas přechodnou stanicí, se vším negativním, co to může přinést. Jestliže se uprchlík nepřihlásí do azylového řízení v ČR a vyčkává, aby se mohl dostat například do Německa nebo do Francie, v tomto nelegálním statutu je mu nejlépe ve velkém městě. Pro Prahu toto ovšem představuje riziko.

Čím myslíte, že můžete prostřednictvím strany Motoristé sobě přispět k větší bezpečnosti v Praze?

Jsme přesvědčeni, že nejen dopravní policie, ale i státní policie, hasičský záchranný sbor, Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, městská policie i dobrovolní hasiči ocení náš koncept odstranění dopravních bariér z města, protože samotná tato omezení vytvářela dopravně nebezpečné situace. Oddělení cyklistické a silniční infrastruktury a inteligentní zřizování přechodů a jejich zvýraznění je touto cestou.

Co říkáte na kamerový systém?

Kamerový systém je pro nás legitimním a legálním nástrojem ochrany majetku a zdraví Pražanů a k zabezpečení ostatních právem chráněných zájmů, zejména prevence proti vandalismu, ochrany pořádku na veřejnosti, odhalování, prevence a postihu trestné činnosti a získávání důkazů pro orgány činné v trestním řízení. Významná je i prevence v boji proti terorismu. Rozšířit kamerový systém je nutné na zastávky a do prostředků MHD. Určitě existuje prostor k vyššímu stupni spolupráce mezi individuálními zabezpečovacími systémy firem a občanů v Praze s pražským systémem, včetně spolupráce komerčních bezpečnostních služeb s Prahou při kulturních nebo sportovních akcích.

A co s tím spjatá otázka soukromí?

Ano, zároveň je potřebné dbát o rovnováhu mezi účely použití kamerového systému zachováním soukromí. Rezervy existují v celkem pěti kamerových systémech hl. m. Prahy – kamery provozuje nejen hl. město Praha, ale i Technická správa komunikací, Dopravní podnik, Správa služeb hl. m. Prahy a městské části provozují svoje lokální kamerové systémy. Chceme prosadit, aby kamery spoluvytvářely bezpečné zóny v exponovaných lokalitách, kde se nejčastěji pohybují obyvatelé a návštěvníci měst a byly také součástí strategie boje proti reálné kriminalitě a v odhalování trestné činnosti, která často k lítosti Pražanů končí konstatováním, že „pachatel je neznámý“.

Co říkáte na podporu příslušníkům IZS v hlavním městě?

Málokdo ví, že Praha založila Nadační fond „Bezpečná Praha“. Nadační fond Bezpečná Praha-město vznikl v roce 2007 s motivem pomáhat příslušníkům integrovaného záchranného systému v hl. m. Prahy a strážníkům Městské policie hl. m. Prahy, kteří při plnění služebních povinností utrpěli vážné újmy na zdraví nebo dokonce zahynuli. V posledních letech náklady na tajemníka Fondu a auditorskou společnost přesáhly finanční podporu obětem a pozůstalým. V některých letech se vůbec nikomu z fondu prostřednictvím daru nepomohlo čili  podpora nula. Je to jedna z promarněných příležitostí, kterou měl na starosti za korupci stíhaný radní Hlubuček (STAN), který navíc předsedal Komisi Rady hl.m. Prahy pro prevenci kriminality a udělování grantů a Komisi Rady hl. m. Prahy pro bezpečnost. Je ostuda a velký paradox Prahy, že jedna z hlavních postav kauzy Dozimetr měla na starosti právě bezpečnost.

 

Tagy článku