Jana Černochová: mininovela zákona o zbraních schválena Senátem

Jana Černochová: mininovela zákona o zbraních schválena Senátem
17 / 12 / 2020, 15:00

Senátoři včera schválili tzv. mininovelu zákona o zbraních ve znění přijatém Poslaneckou sněmovnou. Ačkoliv bych byla ráda, kdyby vláda naplnila usnesení Poslanecké sněmovny a k “zaplevelování” naší vyvážené legislativy v oblasti legálního držení zbraní nedocházelo, je pro mě velkou útěchou, že zákon během projednávání ve Sněmovně prošel tolika změnami, že nemá na střelce negativní dopad tak, jako když ho ministr Hamáček v únoru 2018 do dolní komory posílal.

Chtěla bych poděkovat kolegům z výboru pro bezpečnost za konstruktivní jednání. Všem spolkům, sdružením a odborníkům, kteří přispívali v přípravě a utváření pozměňovacích návrhů, a v neposlední řadě i velmi fundovaným úředníkům z ministerstva vnitra. Jen díky takto široké shodě a nesčetně hodin vyjednávání bylo možné připravit a následně prosadit takové změny, které dávají smysl. Opět se potvrdilo, že změny v obraně a bezpečnosti by měly probíhat v co možná největší shodě napříč politickým spektrem a jsem ráda, že se u tak komplikované novely taková našla.

A co se nám vlastně podařilo ve výboru pro bezpečnost a následně na plénu a teď i v Senátu prosadit? Těch změn je mnohem více, než se kolikrát v médiích dočtete. A myslím, že budete rádi. Tak jen v bodech.

 • Platnost zbrojního průkazu bude i nadále stejná.
 • Doplňuje se paragraf, podle kterého je právo nabývat, držet a nosit zbraň zaručeno zákonem.
 • Prodlužuje se časová hranice pro posouzení, zda se na dosavadní legální držitele zbraní směrnice vztahuje či nikoli (z původního 13. června 2017 na datum nabytí účinnosti zákona).
 • Legální držitelé zbraní budou mít i nadále možnost vlastnit a držet velkokapacitní zásobníky.
 • Budete smět používat dodnes absurdně zakazované noktovizory.
 • Tlumiče hluku výstřelu již nebudou zakázány.
 • Zjednodušuje se způsob likvidace zbraní v kompetenci státu.
 • Biatlonisti už budou konečně legálně nosit viditelně zbraň během závodů.
 • Zjednodušuje se prezentace zbraní při výstavách.
 • Zjednodušuje se přeprava, nošení a ukázka zbraní při kulturně-historických akcích, ať například rekonstrukce historických bitev probíhají bez problémů dál.
 • Doplňují se základní technickoorganizační požadavky na střelnice a odpovědnost osoby provádějící střelbu.
 • Vynucuje si úřad zákaz vstupu se zbraní do svých prostor například rámem? Bude si muset pořídit schránku pro bezpečné uložení krátké zbraně.
 • Umožňuje se dojednání recipročního uznávání oprávnění k nošení zbraně pro účely osobní ochrany.
 • Osvědčená prevence, která funguje a v minulosti se osvědčila – vyhlašuje se tzv. zbraňová amnestie (od účinnosti zákona do 31. 7. 2021).

Senát ještě čeká projednání nového zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky. Tento zákon je bez nadsázky další milník v budování důvěry mezi legálními držiteli zbraní a státem a já věřím, že nalezne stejnou podporu napříč, jako tomu bylo v Poslanecké sněmovně.

Zdroj: FB Jany Černochové

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.