John Bok: Kauza Kramný není justiční omyl, ale justiční zločin

John Bok: Kauza Kramný není justiční omyl, ale justiční zločin
Popisek: John Bok
28 / 02 / 2019, 17:00

„Kauza Petra Kramného je největším justičním zločinem v Česku. Není to justiční omyl. Petr Kramný je obětí zlovůle českých soudů,“ řekl John Bok, předseda respektovaného spolku Šalamoun v rozhovoru pro televizi XTV.

John Bok uvedl, že spolek Šalamoun má důkazy o tom, že Kramného manželka a dcera zemřely v Egyptě na intoxikaci. Nešlo tedy podle všeho o vraždu, ale o nešťastnou náhodu.

Případ Kramný je nyní ve fázi procesu obnovy řízení. Odvolací soudy řeší podjatost soudkyně Renaty Gilové, která odsoudila Petra Kramného bez jediného přímého důkazu.

Petr Kramný byl odsouzen na 28 let za údajnou dvojnásobnou vraždu manželky a dcery během dovolené v Egyptě roku 2013. Případ provází velká kontroverze ve znaleckých posudcích a znepokojující kroky české policie a soudu.

John Bok v rozhovoru v kauze Kramný připomněl podivnou roli bývalého předsedy Ústavu soudního lékařství v Ostravě Igora Dvořáčka, který byl vedoucím patologů, provádějících repitvu. Spolek Šalamoun se jeho aktivitami podrobně zabývá a mnohé nasvědčuje tomu, že by mohlo jít o kauzu obrovských rozměrů.

John Bok dále zmínil znepokojující fakt, že policie zásadním způsobem zkreslila přepis odposlechů Petra Kramného, které pak posloužily jako nepřímý důkaz. „Kramný tak nebyl odsouzen na základě odposlechl, ale na základě jejich přepisu, který byl podvrh,“ uvedl Bok.

Ačkoliv vše nasvědčovalo domu, že manželka a dcera Petra Kramného zemřely na intoxikaci, média vytvořila obraz záhadné vraždy, do které byla později dosazena verze elektrickým proudem.

Podle Boka byl případ Kramný zásadně ovlivněn podnětem policejního ředitele pana Kužela, který to mě v té době „nahnuté“ a potřeboval velkou mediální kauzu, která mu takzvaně „zachrání židli“.

John Bok se v rozhovoru pozastavil nad tím, že mnoho českých soudců působilo již za komunistického režimu, a to často i jako prokurátoři. Ač nikoho nejmenoval, šlo o zřejmý odkaz na soudkyni Gilovou, která vedla proces způsobem, hraničícím s dehonestací podezřelého.

„Soudkyně často manipulují, krátí práva obžalovaného a evidentně straní druhé straně a nechává státního zástupce chovat se v rozporu se zákonem,“ uvedl John Bok.

„Soud se vůbec nezabýval závěry egyptské strany. Máme fotografie,  které vylučují působené elektrického proudu. Egyptský patolog, který prováděl pitvu a který studoval na Oxfordu, se nabídl, že přijede do ČR obhájit svá stanoviska. Soud tomu však nevěnoval pozornost a nějací nýmandi v Ostravě o něm tvrdí, že není odborník,“ řekl Bok.

Podle egyptské strany zemřely Monika a Klára na intoxikaci, stejně jako nedávno britský manželský pár ve stejném rezortu v Egyptě. Stanovisko egyptské strany má oporu v posudku špičkových odborníků (profesor Šteiner, docent Pilin a další).

John Bok připomněl, že problém není v zákonech, ale v tom, jak jsou vykládány, používány a případně zneužívány. „Ten systém by fungoval dobře, kdyby sám dodržoval pravidla, která zákonodárci nastavili,“ uvedl Bok a dodal, že úlohou spolku Šalamoun není rozhodovat o vině či nevinně.

„Podle mého názoru to Kramný neudělal, ale to není podstatné. Úlohou spolku Šalamoun poukazovat na případy, kdy soudy pochybily. A mezi ně případ Kramný rozhodně patří,“ říká John Bok, který je v čele spolku Šalamoun již více než 25 let.

Bok poukázal na společné varovné  rysy kauzy Kramný a případem Nečesaný (pokus o vraždu kadeřnice, spis putuje mezi soudy různých stupňů a jsou vynášeny protichůdné rozsudky).

„V obou případech ne postupovala policie tak, že si nejprve vytvoří verze a ty pak postupně vylučuje,“ konstatoval Bok. Oba případy byly vedeny opačně – policie si (pod vlivem médií) nejprve vytvořila verzi a pro se ni pak snažila získat důkazy.

Celý rozhovor s Johnem Bokem najdete zde://xtv.cz/archiv/znam-pravdu-o-kramnem-obdivuji-ho-je-obeti-soudu-jde-o-nejvetsi-justicni-zlocin-v-cesku-rika-aktivista-john-bok?fbclid=IwAR1R2S8riE384n41oJ3Di7nWFpEcEoYR2XMsqHi_me1MbkHcfsiyBL_WjkY7

 

Autor: hop

Tagy článku