Jsem „zvlášť závažný zločinec“ – Úřad okradl mafii – a to se neodpouští

Jsem „zvlášť závažný zločinec“ – Úřad okradl mafii – a to se neodpouští
31 / 08 / 2015, 12:30

Tisková zpráva předsedkyně Energetického regulačního úřadu Ing. Aleny Vitáskové z 28. srpna.

Činnost ERÚ za poslední 4 roky. Miliardy úspor z veřejných financí – z kapes nás všech. Úspora až 700 mld. Kč??? Fikce nebo skutečnost? Jak jsme obstáli při ochraně Vás spotřebitelů?

V srpnu jsem zahájila pátý rok svého funkčního období. Nejlépe je hovořit v číslech, především v penězích, co se nám podařilo prosadit ku prospěchu našich občanů, firem, prostě všech, kteří mají na svých účtech povinné (regulované) platby za energie.

Jeden z největších problémů regulovaných plateb je platba za tzv. zelenou energii, která slouží k podpoře výkupních cen podporovaných a obnovitelných zdrojů.

V letech 2006 - 2010 byla stanovena bývalým vedením ERÚ podpora pro obnovitelné zdroje nad rámec zákona, kterou jsme vázáni platit z veřejných financí (tj. z kapes nás všech) po dobu 20 až 30 let. Růst této ceny od roku 2006 (28,- Kč/MWh) do roku 2014 (cca 790,- Kč/MWh) činil téměř 3000 %.

Krátká rekapitulace činnosti ERÚ pod mým vedením za poslední 4 roky:

  • ERÚ vyčíslil dopad této podpory do veřejných financí na téměř 1 bilion korun (v případě pokračování a rozšíření podpor dle schváleného zákona č. 165/2012 Sb. o další zdroje až na 1,5 bilionu korun) – ERÚ informoval širokou veřejnost, dal impuls k brzdě v další podpoře.
  • ERÚ se zasadil o změnu zákona a zastavení podpory pro nové zdroje od roku 2014, tím téměř zajistil stagnaci podpory na cca 45 mld. Kč ročně. (Bohužel díky povinné indexaci výkupních cen o 2 % ročně se bude i tato částka zvyšovat.)
  • ERÚ se zasadil o rovné podmínky a zastropování výše poplatku, kterou jsme povinni hradit, na 495 Kč/MWh, a to jak pro podniky, tak i pro občany. Zbývající část je hrazena ze státního rozpočtu - cca 13 mld. Kč pro rok 2015.
  • ERÚ prosadil nevypsání podpory pro biometan (není stejné jako bioplyn).
  • ERÚ se obával, že biometan byl připravován podle stejného scénáře jako FVE na polích, dopad do veřejných financí byl nevyčíslitelný (mohlo to být stejně jako u FVE mnoho miliard korun ročně na dalších 20 let, které bychom museli z veřejných financí hradit). Jen FVE nás dnes stojí ročně 25 mld. Kč, přičemž podpora FVE na střechách rodinných domků je v této sumě zanedbatelná.
  • ERÚ upozornil, že bývalé vedení ERÚ stanovilo finanční podporu pro obnovitelné zdroje nad rámec zákonného zmocnění, a to jak co se týká její výše, tak i délky výplaty podpory. Místo prosté návratnosti byla použita diskontovaná návratnost a délka podpory byla stanovena místo doby návratnosti na dobu životnosti. Tj. např. místo 15 let na 20 let. (Kombinací výše uvedeného dojde k výplatě nákladů na podporu POZE pouze pro FVE až o cca 162 mld. Kč více.)
  • Přes naše výzvy se doposud nenašel nikdo zodpovědný, kdo by nechal posoudit toto pochybení Ústavním soudem.
  • ERÚ vyhodnotil v novele energetického zákona, že připravovaná změna umožní  rozdělení velkých fotovoltaických elektráren a vyhnutí se tím solárnímu odvodu. Přímý dopad do veřejných rozpočtů byl vyčíslen na 2 mld. Kč ročně, tj. za následujících 15 let 30 mld. Kč. (Po rozsáhlé kritice novely EZ naším úřadem bylo ze zákona vypuštěno.)

Činnost našeho úřadu uspořila našim občanům, firmám, veřejným financím nemalé částky za povinnou platbu za tzv. zelenou energii, a to je přece zvlášť závažný zločin!!!

Pokud tuto úsporu promítneme pouze na české domácnosti, každé z nich jsme uspořili částku cca 300 tis. Kč, kterou by mohly použít ať už na zajištění bydlení, auta či studií pro své děti.

ERÚ podporuje rozvoj nových technologií v energetice – podporované a obnovitelné zdroje za předpokladu, že se nejedná o překompenzaci podpory, za předpokladu, že se nejedná o tunelování veřejných financí, za předpokladu, že tato podpora nemá katastrofální dopad do národního hospodářství a vliv na konkurenceschopnost firem působících na českém území.

Zdroj, autor: eru.cz

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.