Jsou firemní data uložená v počítačích na pobočce bezpečná?

Jsou firemní data uložená v počítačích na pobočce bezpečná?
Autor fotografie: YouTube|Popisek: Ilustrační foto
25 / 06 / 2015, 08:30

Jak lze zlepšit zálohování, obnovu, archivaci a bezpečnost firemních dat tvořených a využívaných zaměstnanci ve firemních pobočkách a v mobilních zařízeních bez omezení jejich dostupnosti.

Zálohování a obnova aplikací a dat ve vzdálených firemních pobočkách je pro většinu IT manažerů jednou z největších starostí. Nejlepší cestou k zajištění pravidelné zálohy a spolehlivé obnovy informací je jejich centralizace na úložišti v datovém centru s odpovídající redundancí. Z obchodního hlediska však potřeba vytvářet a poskytovat informace co nejblíže k zákazníkovi (například prostřednictvím cestujících obchodních zástupců nebo pracovníků na přepážkách poboček) přináší touhu po lokálním ukládání dat.

Provoz serverů a úložišť a jejich spolehlivé zálohování v geograficky rozptýlených pracovištích představuje administrativní zátěž pro pracovníky IT oddělení a také bezpečnostní rizika. Snahy o častější replikaci dat narážejí na omezení v podobě kapacity datových linek a nutnost nastavení a dodržování pravidel proti ohrožení provozu prioritních aplikací a mohou také znamenat zvýšení nákladů na datové linky.

Zero Branch IT

Představte si, že by celé IT pro firemní pobočku vypadalo jako smartphone. Vybalíte ho z krabičky, připojíte k síti, přihlásíte k účtu a je hotovo. Tak vypadá například řešení Riverbed SteelFusion - žádné pobočkové servery, žádná lokální data, žádné lokální zálohování.

Přínosy pro zákazníka

Firmy, které využívají takové řešení, zjistily, že konsolidace pobočkových dat do centrálního úložiště výrazně zlepšila ochranu dat a zkrátila dobu potřebnou pro obnovení provozu.

Například pro jednu společnost v petrochemickém průmyslu bylo cílem zlepšit archivaci, zálohování, obnovu a bezpečnost dat. Musela přitom vystačit s možnostmi stávajícího IT provozu, který neměl ve všech vzdálených lokalitách zkušené odborníky na správu dat.

Nasazením Zero Branch IT tato společnost dosáhla efektivnějšího využití IT prostředků v datovém centru a urychlila replikace vzdálených pracovišť do centrálního úložiště, optimalizovala datový provoz mezi pobočkami a snížila cestovní náklady omezením fyzické přítomnosti IT specialistů na pobočkách. Použitím optimalizační technologie získala tato společnost lepší výkonnost a výrazně zkrátila dobu odezvy aplikací. Bylo také možné urychlit přenos dat generovaných v pobočkách do centrálního úložiště a provést tak dříve jejich analýzu a využití pro další zpracování. Zákazník po seznámení s výsledky nasazení Zero Branch IT prohlásil: „Byl jsem příjemně překvapen, že jsme dosáhli splnění nejen všech požadavků a očekávaných přínosů, ale dokonce jsme objevili další výhody.“

Využitím Zero Branch IT tato společnost uspořila „měkké náklady“ související s obchodní produktivitou, protože nasazení tohoto jediného zařízení přineslo okamžité obchodní výhody. Celkově společnost dosáhla tímto řešením snížení přímých IT nákladů na pět vzdálených pracovišť o 60%.

Jak pracuje Riverbed SteelFusion

Riverbed SteelFusion umožňuje uživatelům a aplikacím v pobočkách zapisovat a přistupovat k centrálně uloženým datům při zachování rychlosti odezvy běžné u lokálního disku. Zrychlením přístupu poboček k centrálnímu úložišti už není nutné pořizovat a udržovat datová úložiště v pobočkách.

Riverbed SteelFusion se skládá ze dvou částí:

  • SteelFusion Core – fyzický nebo virtuální stroj, který je nasazen v datovém centru společně s centrálním SAN řešením od dodavatelů jako jsou EMC, NetApp, IBM nebo Dell.
  • SteelFusion Edge – služba, která běží ve WAN akcelerátoru Riverbed SteelHead EX v každé konsolidované pobočce.

SteelFusion Core namapuje iSCSI LUN v datovém centru a poskytne tento datový prostor pobočce v modulu SteelFusion Edge. SteelFusion Edge prezentuje jeden nebo více iSCSI targetů, které mohou být využity službami a systémy provozovanými přímo ve virtuální platformě zařízení SteelHead EX nebo mimo ni. SteelFusion Core sleduje vytvořený souborový systém a proaktivně posílá data do poboček s využitím predikčních algoritmů na blokové úrovni. Tato schopnost umožňuje pobočkám okamžitý přístup k centrálně uloženým datům. Zrychlením asynchronního blokového zápisu zajišťuje SteelFusion Edge, že data vytvořená v pobočce jsou bez odkladu bezpečně ukládána v datovém centru.

Shrnutí přínosů řešení Zero Branch IT

S řešením Zero Branch IT pomocí technologie Riverbed SteelFusion spravujete IT infrastrukturu a konsolidujete ji ke snížení nákladů a rizik při současném zachování výkonnosti aplikací a dostupnosti pro koncové uživatele na pobočkách:

  • Snižujete náklady odstraněním ukládání a zálohování dat v pobočkách.
  • Zlepšujete efektivitu IT provozu přesunutím údržby a zálohování do datových center.
  • Obnovíte pobočku rychleji a efektivněji, protože všechna data jsou uložena centrálně, plynule zálohována a jsou do pobočky poskytována dle okamžité potřeby.
  • Zlepšujete bezpečnost dat jejich centralizací a šifrováním přenosu.

Zdroj YouTube, steelfusion

 Autor: Atlantis (atlantis telecom spol. s r.o. a atlantis software spol. s r.o.

Tagy článku