Jsou nové pořádky v Plzni ohrožením zdraví a životů příslušníků tamní Městské policie?

Jsou nové pořádky v Plzni ohrožením zdraví a životů příslušníků tamní Městské policie?
Autor fotografie: FB Městská policie Plzeň|Popisek: Městská policie Plzeň
23 / 04 / 2021, 09:00

Nedávno spolu s obměnou nejvyššího vedení městské policie Plzeň došlo taktéž k radikální změně koncepce a způsobu služby v tomto západočeském městě, které je v poslední době, vzhledem k nárůstu kriminality a násilností v tamních ulicích, stále více nazýváno "divokým západem".

Zavedení zcela nových pořádků novým policejním náčelníkem (viz //www.krimi-plzen.cz/a/nova-koncepce-mestske-policie-plzen/) zde ale narazilo na obrovský odpor tamních strážníků - dokonce takový, že prakticky všichni, co zde slouží, sepsali petici a dokonce se tyto věci řeší už i v politické rovině, která nepoměrně překročila území města Plzně (viz //www.idnes.cz/plzen/zpravy/straznici-mestska-policie-petice-jednoclenne-hlidky-plzen.A210421_604640_plzen-zpravy_vb).

V souvislosti s daným stavem byl zmíněným petičním výborem a zástupci strážníků MP Plzeň taktéž osloven známý instruktor Mgr. Pavel Černý, pplk. v.v., s asi největšími zkušenostmi s výcvikem a systémy služby policejních složek v blízkém i dalekém zahraničí. Citujeme:

1. Jak se jako mezinárodně uznávaný bezpečnostní expert, s léty praxe v oblasti výcviku bezpečnostních složek, stavíte k možnosti zavedení jednočlenných pěších hlídek u Městské policie v Plzni?

Popravdě, mě to velmi překvapilo. Protože některé pokusy o podobné se realizovaly před mnoha lety i u Policie ČR - asi 15 let zpět je zkoušel v Brně zavádět tehdejší policejní ředitel Vaněk - a rychle se po mnoha nezvládnutých úkonech a nepodařených zákrocích přešlo zpět na dvojčlenné hlídky. Prostě, dvojčlenná hlídka je ten základní, nejmenší policejní tým pro potřebnou možnost kooperace, vzájemného jištění a taktéž pro nutnou převahu síly i nad vzrostlým, agresivním pachatelem. Není přeháněním, že nechat policistu chodit a sloužit samotného je nemalým ohrožením jak samotného dotyčného strážce zákona, tak i podstatným snížením jeho akceschopnosti a možnosti realizace problematického či dokonce rizikového zákroku. Já bych prostě podobnou cestou rozhodně nešel - protože bych nechtěl nést odpovědnost za život policisty, kterého budu nutit chodit do služby samotného, v jednočlenné hlídce. Prostě shrnuto: je to nejen doslovný hazard, ale navíc to občanům a veřejnému pořádku vůbec neposlouží, i když to na první pohled možná "politicky" vypadá jaksi líbivě...

2. Myslíte si že koncepce jednočlenných okrskových hlídek s nadstandardní osobní a místní znalostí z dob prvorepublikových strážníků je v současnosti použitelná? Realita ulice je přeci dnes diametrálně odlišná.

Víte, občas mají běžní občané naivní představy, dané staršími filmy, že na každém rohu bude stát jeden strážník, možná i beze zbraně, jen s píšťalkou. A ten vše ohlídá a jen svou přítomností zabrání trestné činnosti. A za případným delikventem bude snad běhat a na tu píšťalku pískat, jak to vidíme ve filmech s radou Vacátkem. Dost naivní to představa. Protože to by za prvé každý občan skoro musel mít toho svého strážníka, co by jej hlídal (tedy personálně neproveditelné) a navíc, takto prostě prevence v reálu nefunguje. Trochu mě proto šokuje, že takovýto názor má nový ředitel plzeňské MP, který tak dlouho sloužil na obvodním oddělení PČR. Navíc, i doba se dost změnila. Nejen od dob prvorepublikových, ale i službě kdysi, kdy se lidé samotné uniformy báli a měli k ní respekt. Kdysi prostě nebyli pachatelé trestné činnosti tolik agresivní, povětšinou ozbrojení a při trestné činnosti nebyl takový problém s vlivem drog. A zrovna město Plzeň v současnosti patří k místům, kde je trestná činnost na vzestupu, množí se prakticky denodenní pouliční rvačky, vzájemné útoky a loupežná přepadení. Prostě, služba strážníků právě zde je komplikovanější a nebezpečnější, než kde jinde. Na rovinu, mě konkrétně poslat někdo do služby samotného, tak od složky rovnou odcházím, protože bych kvůli takovému hloupému nařízení někoho, kdo je schovaný v kanceláři, nechtěl nechat svoje děti osiřelé a rodinu bez táty. Jistě, policejní služba je rizikovou záležitostí, ale mělo by se dělat vše, aby se životy těch, co nás chrání, chránily - a to nejen kvalitním výcvikem a výbavou, ale i danými taktickými postupy založených převážně na dvou policistech, jakož i nezbytnou kooperací a již zmíněným klíčovým vzájemným jištěním ve dvojčlenné hlídce. To je prostě zásadní...

3. Jak vnímáte rozhodnutí upustit přes den od motorizovaných hlídek v obvodu a nechat stát vozidla vybavená přístrojem pro resuscitaci AED, zdravotnickým vybavením, testy na OPL/alkohol, sběr infekčního materiálu a převoz osob, před služebnou. Budou moci jednočlenné pěší hlídky v obvodu plnohodnotně reagovat na oznámení od občanů?

Nevím už ani, jak komentovat toto. Protože v moderní koncepci bezpečnostních složek je právě a zejména kladen důraz na co nejrychlejší doražení policejní složky na místo události a budování technických systémů, jak ještě co nejvíce zredukovat tento kritický čas, tedy kdy jde lidem na místě o zdraví a životy. Ať jde o co největší šance zabránění už probíhajícímu násilnému jednání anebo třeba i eventuální záchranářskou akci v případě autonehody, živelné pohromy, anebo prostě jen, když někdo zdravotně zkolabuje a profesionální lékařská pomoc je ještě žel daleko. A k tomu potřebujete ne pochůzkáře, co jde případně náhodou kolem, a který nemá pochopitelně s sebou další potřebný materiál, ale služební vozidlo s potřebnou odpovídající výbavou. To je podstatné. Taktéž, odvolávat se na to, že toto vše má dělat Policie ČR, je s prominutím neznalost, neprofesionalita - anebo nehorázný alibizmus. Protože nový pan ředitel, jako bývalý příslušník PČR, kde sloužil přes 40 let, musí přece vědět, že 1) PČR má dlouhodobé výrazné podstavy a i ve velkých městech je proto její kooperace se složkami MP (a někdy i její náhrada) přínosná a někdy i nezbytná, a 2) Policie ČR, vzhledem k obrovské škále a druhu jejích úkolů (neporovnatelné s MP) a také tomu, že na rozdíl od městské policie funguje dále i za hranicemi města, není nezřídka k dispozici - a mají proto často daleko větší dojezdové časy. Takže právě autohlídky MP, s dojezdem ve městě v řádu několika málo minut, jsou v praxi právě tím velmi efektivním a flexibilním nástrojem, co plní to podstatné - tedy skutečně rychlou a efektivní pomoc občanovi v nouzi. A argument, že si městský policista v potížích, má "kdyžtak zavolat policii republikovou" je popravdě směšný. Prostě, policista na místě teprve bude volat policii? Skoro až humorná představa, ne? To by byl opravdu k ničemu.

Poslední: budu věřit tomu, že u plzeňské městské policie vyhraje zdravý rozum - a to nejen díky tomu, že jsem v minulosti tuto součást po mnohokrát v rámci svých rozličných kurzů cvičil a setkával se zde tehdy s velkou profesionalitou - a to jak ze strany běžných městských policistů, tak i tehdejšího vedení...

 

Tagy článku