Jste nezpůsobilý! Psychologický přezkum policistů probíhá bez jejich přítomnosti

Jste nezpůsobilý! Psychologický přezkum policistů probíhá bez jejich přítomnosti
Autor fotografie: flickr.com (CC BY-SA 2.0) |Popisek: policie ČR
15 / 12 / 2017, 14:00

Zdena Mošničková, elitní policistka, která u Policie ČR do této chvíle sloužila dvacet let, má desetiletou zkušenost s prací v utajení přímo v kriminálním prostředí, a to jako nasazená agentka. Nedávno ale poukázala na šikanu na vysokých postech přímo u policie. Ta vzápětí usoudila, že je nezpůsobilá k výkonu služby, a to bez její přítomnosti.

11. prosince letošního roku byl vydán závěr vedoucího policejního psychologa Vladimíra Voska ve znění: „Kpt. Mgr. Zdena Mošničková není osobnostně způsobilá ve smyslu zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, k výkonu služby v policii.“ Tento dokument pod hlavičkou policejního prezidia má securitymagazin.cz k dispozici.

Komise sestávala ze dvou policejních psychologů a z psycholožky Celní správy České republiky. Podle hlavního psychologa se jednohlasně shodla, že Mošničková není intelektově v pásmu průměru, že není emočně stabilní a psychologicky vyzrálá.

Do té doby přitom policistka pracovala na různých případech, ve kterých hrály roli nejen drogy. „Ale i daňové podvody spojené s pašováním pohonných hmot,“ popsala. Často byla nasazována do extrémních akcí, kde naopak projevila velkou psychickou odolnost.

Ve skutečnosti má dvě vysoké školy

Jednání psychologické komise proběhlo 11. prosince 2017. „Na toto jednání byla jmenovaná pozvána dopisem ze dne 6. 12. 2017,“ stojí v dokumentu.

Kapitánka však oznámila, že se přezkumného řízení nezúčastní. Jako odůvodnění tohoto kroku uvedla probíhající řízení bezpečnostního odboru ministerstva vnitra, a to na podnět Mošničkové nadřízených. „Na pokyn bezpečnostního odboru jsem se podrobila psychiatrickému a psychologickému vyšetření v ÚVN v Praze, kde byla zkoumána moje osobnostní způsobilost za účelem zjištění, zdali splňuji zákonem stanovené podmínky pro bezpečnostní způsobilost.“

psali jsme: Policie vám může do počítače nasadit červa. Nevíte o tom a nikdy se to nedozvíte

Výsledek vyšetření zněl podle ní nadmíru pozitivně: IQ nadprůměrné s tím, že není žádného důvodu k odebrání bezpečnostní prověrky bezpečnostním odborem ministerstva vnitra.

Podobně hovoří i její kolegyně P.L., kterou potkal stejný osud: „Ano, absolvovala jsem také na žádost policie psychologické vyšetření v ÚVN ve Střešovicích a posudek podepsalo konzilium lékařů-psychologů a soudních znalců. Posudek byl diametrálně odlišný a jednoznačně vysoce v můj prospěch. Na rozdíl od výsledků policejního psychologa.“

V původním policejním testu Mošničkové totiž nějakou „záhadou“ vyšlo, že má IQ 69 (mentální retardace). Já, která mám dvě vysoké školy,“ podivuje se elitní policistka. „To by znamenalo, že jsem skutečně nezpůsobilá,“ dodala s tím, že jde o účelový způsob, jak se v případě potřeby nevyhovujících policistů ze strany jejich nadřízených zbavit.

Voska: Nemám o rozhodnutí pochyb

Členové komise, která prováděla psychologický přezkum, však rozhodli jednoznačně a bez přítomnosti Mošničkové. „Komise mi po prostudování shromážděných materiálů jednohlasně doporučila vydat závěr, že jmenovaná je osobnostně nezpůsobilá k výkon u služby v Policii České republiky na jakémkoli služebním místě,“ opakuje psycholog Voska s tím, že o rozhodnutí komise nemá pochyb. Proti rozhodnutí není možné odvolání ani žádný další opravný prostředek.

psali jsme: Policistka se zastřelila kvůli nadřízenému. Známe podrobnosti

Rozhodnutí tudíž nelze zpochybnit a není to ani smyslem tohoto článku, i když vzhledem k letité praxi Mošničkové v náročném prostředí, vzbuzuje určitý údiv. K tomu policistce po upozornění na šikanu začaly chodit výhružné esemesky. „Dojde na tebe. My tě do civilu dostaneme,“ oznamovaly zprávy zasílané na mobilní telefon anonymně z internetu.

„Služba na útvaru klade vysoké nároky na psychickou odolnost policistů a ta je testována již v rámci přijímacího řízení. Příslušníci útvaru mají možnost kdykoliv využít pomoci jak útvarových, tak dalších policejních psychologů,“ popsala mluvčí policejní ho prezidia Ivana Nguyenová náročnou službu u elitního útvaru, kde Mošničková působila. Počty odchodů policistů z daného odboru pak podle ní nijak nevybočují z toho, co je jak v rámci útvaru, tak policie obvyklé.

 

Nepřehlédněte na Security magazínu: Historie - vnímáme dějiny v souvislostech a nadhledem. Sledujte nejdůležitější okamžiky historie. S námi víte více

 

 

 

 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.