Kauza spolupráce české policie s hackerskou firmou má pokračování

Kauza spolupráce české policie s hackerskou firmou má pokračování
25 / 08 / 2015, 10:45

EXKLUZÍVNĚ / Policie stále spolupracuje s kontroverzní firmou, která má sledovací software. Podle ministra vnitra je tento postup běžný, normální a nutný. Policie prý neprovádí "masivní a plošný" monitoring.

Česká policie nejméně od roku 2011 používala speciální počítačový program, který se umí „nabourat“ do počítače. Nebyla sama, spolu se SRN, Polskem jsou mezi zákazníky i tzv. represivní vlády, které se vůbec k softwaru neměly dostat. Policie je vázána zákonem o utajovaných skutečnostech a 17. července vydalo Policejní prezídium tiskové prohlášení.

Hacking ve službě státní moci

Letos 14. července interpelovala poslankyně Jana Černochová ministra vnitra Milana Chovance kvůli spolupráci Policie ČR se společností Hacking Team, od níž dle informací z médií chtěla policie zakoupit speciální sledovací software, který umožňuje prolamovat soukromí osob k získání potřebných informací pro trestní řízení. 

Můžete potvrdit, či vyvrátit že se Policie ČR snažila o navázání spolupráce se společností Hacking Team?

V současné době, kdy na veřejnost pronikly informace většího rozsahu ze společnosti Hacking Team již mohu potvrdit, že Policie České republiky (dále jen "Policie ČR") udržovala prostřednictvím společnosti Bull s.r.o. se společností Hacking Team pracovní kontakt.

Jaký je současný vztah společnosti Bull, nově vystupující pod názvem Atos IT Solutions and Services, s Policií ČR?

Navázaný vztah Policie ČR se společností Bull s.r.o., nově vystupující pod názvem Atos It Solutions and Services, trvá.

Považujete postup policie v tomto případně za obvyklý a oprávněný?

Využití společnosti Bull s.r.o. jako prostředníka při jednání se společností Hacking Team je obvyklé v citlivých případech vytváření podmínek pro operativně pátrací činnost v rámci trestního řízení. Takový postup volí bezpečnostní subjekty všech demokratických zemí a z tohoto pohledu je jednání Policie ČR nutno považovat nikoliv za oprávněné, ale vzhledem k okolnostem za nutné a nezbytné.

Považujete spolupráci policie se společnostmi tohoto typu za vhodnou?

Je přirozené, že firma obchodující s tímto druhem služeb má ve svém portfoliu jako jednu z hlavních zásad dikrétnost, tudíž že údaje o své klientele nezveřejňuje. Spolupráci se společností Hacking Team považuji vzhledem, k na trhu nabízenému produktu, za vhodnou, neboť není známo, že by obdobný speciální software byl nabízen za podobně dostupnou cenu jinou firmou se sídlem v některé z demokratických zemí.

Nedomníváte se, že rozsah informací, k nimž se prostřednictvím speciálního softwaru snažila dostat, byl neúměrný a nadbytečný?

Na tomto místě je nutno zdůraznit, že rozsah informací, získávaných speciálním softwarem firmy Hacking Team, byl individuální v konkrétních případech a jednoznačně definovaný povolením soudce dle § 158d/3 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním. Policie České republiky tyto prostředky nenasazuje v žádném případě plošně v masovém měřítku.

Policie: Mohli jsme sledovat stovky osob, ale byly jich pouze desítky

Měla Policie České republiky oprávnění a především povolení státního zástupce a soudu k sledování webových stránek strategické energetické společnosti RWE, politických stran a hnutí, zpravodajských a mediálních organizací, dobročinných organizací a spotřebitelských serverů?

Vámi uvedeným povolením státního zástupce a soudu k sledování webových stráněk energetické společnosti RWE, politických stran a hnutí, zpravodajských a mediálních organizací, dobročinných organizací a spotřebitelských serverů Policie ČR nedisponuje, neboť tuto činnost speciální útvar PČR za využití speciálního softwaru firmy Hacking Team neprovádí a ani neprováděl. Odkazuji se na výše popsané ubezpečení, že společnost mylně dovozuje z uniklých informací skutečnosti, které se nestaly a ani se technicky stát nemohly. Toto tvrzení bude mimo jiné u specializovaného pracoviště Policie České republiky prověřovat v září 2015 kontrolní orgán Poslanecké sněmovny - komise zřízená ke kontrole použití odposlechu a sledování osob a věcí. Ustanovení § 158d/3 trestního řádu "Sledování osob a věcí", podle kterého Policie ČR tento nástroj používá, totiž taxativně stanoví, že "povolení lze vydat jen na základě písemné žádosti, která musí být odůvodněna podezřením na konkrétní trestnou činnost a jsou-li známy, též údaji o osobách a věcech, které mají být sledovány". Plošné monitorování webových stránek Vámi uváděných subjektů by tedy bylo s tímto ustanovením v příkrém rozporu a Policií ČR prováděno není.

Policie si údajně objednala sledovací software i na novinářské weby. Měla soudní povolení?

Interpelace Mgr. Černochové

Odpověď na interpelaci

Zdroj: Jana Černochová

Tagy článku