Kde v ČR se musíte nejvíc bát o své zdraví, život i majetek

Kde v ČR se musíte nejvíc bát o své zdraví, život i majetek
Autor fotografie: geralt|Popisek: Ilustrační foto
23 / 09 / 2014, 09:00

(Zdroj: informace pro poslance parlamentu ČR)
Nejvíce trestných činů v Praze, Ústeckém, Moravskoslezském a Libereckém kraji .Naopak nejbezpečněji je na Zlínsku, Jihlavsku a Pardubicku.

Počet trestných činů na 10 000 obyvatel v roce 2013 byl 309 (nárůst o 19 proti roku 2012). Po přepočtu kriminality na 10 000 obyvatel (tzv. index kriminality) je dlouhodobě nejvíce zatížená Praha (658 trestných činů v roce 2013, 583 v roce 2012).

Mezi kraje s nejvyšším zatížením se stejně jako v  předloňském roce řadí: Ústecký (361), Moravskoslezský (349) a Liberecký kraj (318).

Nejméně trestných činů

na 10 000 obyvatel je ve Zlínském kraji (156), Kraji Vysočina (171) a v Pardubickém kraj (176).

Praha

K nárůstu zjištěné kriminality došlo v roce 2013 ve všech 14 krajích. Největší nárůst byl zaznamenán v Praze (+13,4 %), Ústeckém kraji (+8,8 %) a Karlovarském kraji (+8,1 %). V Praze bylo v roce 2013 zjištěno 82 005 trestných činů (nárůst proti roku 2012 o 9 660 trestných činů neboli o13,4 %). Praha přitom zaujímá svojí rozlohou cca 0,6 % plochy ČR. Do tohoto prostoru je každoročně soustředěna zhruba čtvrtina všech zjištěných trestných činů.

Podíl Prahy na celkové kriminalitě meziročně vzrostl o 2 %. V roce 2013 bylo z celkového počtu kapesních krádežízjištěných v České republice 56,9 % evidováno v Praze; z krádeží jiných na osobách 49,1%, z krádeží součástek motorových vozidel 49,1 %, u krádeží věcí z aut 38,3 % a u krádeží motorových vozidel 32,8 %. Recidivisté spáchali 59,9 % z objasněných skutků. Jejich podíl na objasněných krádežích vloupáním činil 90,9 %.

V Praze se koncentruje také trestná činnost cizinců. V roce 2013 podíl Prahy na objasněné trestné činnosti cizinců činil 32,3 %. Na celkem objasněných trestných činech se v Praze cizinci podíleli 15,4 %, zatímco celostátně činí jejich podíl 6,8 %. U násilné kriminality jim bylo prokázáno 246 trestných činů ((tj. podíl 17,7 %), z toho 56 loupeží (18,2 %).

Moravskoslezský kraj

Tento kraj vykazuje dlouhodobě druhý největší podíl (13,2 % v roce 2013) na celkové kriminalitě v ČR. V roce 2013 bylo v Moravskoslezském kraji zjištěno 42 853 trestných činů (nárůst proti roku 2012 o 2 230 trestných činů neboli o 5,5 %). Důležitými kriminogenními faktory v tomto regionu jsou nepříznivá sociální struktura obyvatel, vysoká míra nezaměstnanosti, vysoký počet obyvatel s nízkým právním vědomím a nižším vzděláním, mimořádně vysoký podíl recidivistů na objasněné trestné činnosti, sociálně vyloučené romské lokality, aktivní vystupování pravicových extremistů, vysoký podíl násilné kriminality, zvyšující se brutalita útoků, divácké násilí i v nižších fotbalových soutěžích), častá závislost pachatelů na návykových látkách; specifickým kriminogenním faktorem byla amnestie prezidenta ČR v lednu 2013.

V Moravskoslezském kraji bylo v roce 2013 celkem 8569 pachatelů vedeno jako nezaměstnaní, což představuje 53,5 % z celkového počtu stíhaných osob. (Proti roku 2012 nárůst o1 301 pachatelů neboli o17,9 %). Recidivisté již delší dobu představují v Moravskoslezském kraji mimořádně závažný problém, nejen z hlediska jejich vysokého podílu na objasněné trestné činnosti, ale především pro jejich znalost policejních postupů a „kvalifikovanost“ jimi páchané trestné činnosti. V roce 2013 tvořili recidivisté 60,5 % ze všech stíhaných a vyšetřovaných osob, přičemž spáchali 67,3 % ze všech objasněných trestných činů.

Výrazným fenoménem Moravskoslezského kraje je již několik let násilná kriminalita. V roce 2013 zde bylo zjištěno celkem 2 852 násilných trestných činů, což představuje 15,3 % násilné kriminality v ČR (na druhém místě v ČR byl Ústecký kraj, kde bylo zjištěno 2 070 trestných činů).

V rámci majetkové kriminality byly v roce 2013 v Moravskoslezském kraji zaznamenány následující významné meziroční změny: 448 krádeží vloupáním do restaurací a hostinců (nárůst proti roku 2012 o119, neboli o 36,2 %), 615 krádeží vloupáním do bytu (nárůst proti roku 2012 o 81, neboli o 15,2 %), 824 krádeží vloupáním do rodinných domů (nárůst proti roku 2012 o 154, neboli o 23,0 %), 312 krádeží vloupáním do chat (nárůst proti roku 2012 o 79, neboli o 33,9 %). Meziroční nárůst krádeží vloupáním do restaurací a hostinců překračuje průměrný nárůst v ČR více než desetinásobně, nárůst krádeží vloupáním do chat překročil průměr v ČR více než sedminásobně a nárůst krádeží vloupáním do bytů překročil průměrný nárůst v ČR více než trojnásobně. V roce 2013 se na území Ostravy objevil nový fenomén – shromáždění a pochody převážně pravicových extremistů, při kterých dochází k potyčkám mezi radikály a policisty. 

Ústecký kraj

Kraj postihují obdobné kriminogenními faktory, jako v Moravskoslezském kraji. Bezpečnostní problémy se vyskytují zejména v sociálně vyloučených lokalitách nebo je lze spojovat s přetrvávající zhoršenou ekonomickou situací v regionu. Již od roku 2011 se stále více projevuje aktivní zapojování členů početné vietnamské komunity do drogové kriminality.

V roce 2013 bylo v Ústeckém kraji zjištěno 29 848 (nárůst proti roku 2012 o 2 421, neboli o 8,8 %) trestných činů. Nejčetnějším trestným činem zde byly krádeže vloupáním do ostatních objektů. (Sklepy, garáže, dílny, stodoly a kůlny, zahradní altány, dvory a zahrady). Index kriminality u tohoto trestného činu (57,3 skutků na 10 000 obyvatel) dosahuje téměř dvojnásobku celostátního průměru a meziročně ještě vzrostl. Ústecký kraj je typický nejvyšším indexem násilné kriminality v ČR.

Pořadí okresů podle počtu zjištěných trestných činů

Ostrava, Brno, Karviná, Olomouc, Plzeň, Liberec, České Budějovice, Most, Frýdek-Místek, Ústí nad Labem, Teplice, Děčín, Opava, Kladno, Mladá Boleslav. Vysoký podíl okresů Ústeckého a Moravskoslezského kraje je očividný. Praha má zvláštní status, proto do tohoto žebříčku není zahrnuta. Praha je navíc typická nejnižší objasněností, což je rozhodujícím způsobem podmíněno jejími specifickými velkoměstskými kriminogenními faktory. V roce 2013 bylo v Praze objasněno jen 21,6 % zjištěných trestných činů.

Také jsme psali:

Nárůst krádeží vloupáním do rodinných domků, drogové, majetkové i hospodářské kriminality

Jak se účinně ochránit před kapesními zloději

V loňském roce došlo k nárůstu trestné činnosti

 

Tagy článku