Kdo je profesor Šteiner, jehož posudek může dostat Petra Kramného na svobodu. Pan profesor odmítá verzi vraždy elektřinou. Soud se blíží, bude to velké

Kdo je profesor Šteiner, jehož posudek může dostat Petra Kramného na svobodu. Pan profesor odmítá verzi vraždy elektřinou. Soud se blíží, bude to velké
08 / 03 / 2018, 09:00

Čerstvé rozhodnutí Ústavního soudu dává Petrovi Kramnému šanci na otevření procesu. Tentokrát však již půjde o „vyšší level“. Za Kramným teď stojí posudky, které zcela vyvracejí verzi vraždy elektrickým proudem a kloní se spíše k otravě jedem.

To vrhá na případ Petra Kramného zcela jiné světlo. Pokud by byly Monika Klára v Egyptě otráveny, Kramný by sice zůstal podezřelý, ale žaloba by musela vyvrátit další verze, například zda nebyla pachatelem Monika Kramná, když spáchala vraždu, sebevraždu a pokus o vraždu. Tento výklad v případě vraždy elektřinou nebyl možný.

Nový proces s Petrem Kramným začne podle našich informací v září tohoto roku. Tentokrát by mělo dostat v případě konečně důstojný prostor také stanovisko znalců z Egpyta, kteří také důrazně vylučují elektřinu jako příčinu smrti. Kloní se spíše k dehydrataci s možnou otravou.

Klíčový pro zásadní posun v případu je posudek profesora MUDr. Ivo Šteinera, CSc, který je vyhlášenou kapacitou v oboru patologie srdce a jediným odborníkem s touto klíčovou specializací v případu.

Kdo je muž, který přinesl Kramnému naději na spravedlivý proces? Profesor Ivo Šteiner se narodil roku 1940 v Londýně, je ve vedení několika institucí včetně Evropské patologické společnosti a mnoha dalších. Jeho oborem je patologická anatomie se specializací patologie srdce a cév. V případu Kramný je zdaleka nejvyšší autoritou mezi znalci. Jde o unikátní osobnost svým významem přesahující hranice našeho státu.

psali jsme: Exkluzivně: Ústavní soud zamítl stížnost Petra Kramného a otevřel tak dveře k obnovení procesu

Podle profesora Šteinera došlo k vážnému pochybení pracovníků Ústavu soudního lékařství v Ostravě, jejichž posudek byl klíčový pro odsouzení Petra Kramného na 28 let vězení na vraždu elektrickým proudem. Šetření srdcí provedli ostravští patologové zcela nedostatečně.

S absolutní vážností je nutno konstatovat fakt, že tito znalci na srdci Moniky a Kláry popisují tzv. kontrakční pruhy, které následně další důvodně podezřelý, doc. Vorel označuje za masivní a zároveň za důkaz účinku elektrického proudu, které však přítomny vůbec nejsou," uvedl profesor Šteiner ve zprávě, kterou má redakce Security Magazín exkluzivně k dispozici.

Jmenovitě jde o znalce Smatanovou a Dokoupila, kteří prováděli pod dohledem svého nadřízeného Dvořáčky pitvu těl Moniky a Kláry po převozu z Egypta dne 9. 8. 2013. Těla byla už tehdy pro pitvu nevhodná, procházela rozkladem a chyběly žaludky a další orgány, které zůstaly v Egyptě.

Jejich posudky byly následně zpochybněny znalci obhajoby, ale nakonec vše přikryl posudek znalce Vorla, který pronesl klíčový verdikt podle fotografie („já tam ten výbled vydím!“). Na všechny tři znalce (Smatanová, Dokoupil, Vorel) podal spolek Šalamoun trestní oznámení.

Profesor Šteiner mohl zkoumat vzorky srdcí Monika a Kláry až po velkém boji spolku Šalamoun, protože šéf Úřadu soudního lékařství v Ostravě Dvořáček je odmítal vydat. Podle nejmenovaných svědků se pan Dvořáček klaněl v Ostravě profesoru Šteinerovi až k zemi a nechal si od něj podepsat knihu.

Z pochopitelných důvodů (blíží se soud) nemůžeme uvést celou zprávu profesora Šteinera, proto jen v bodech:

a) kontrakční pruhy nejsou vůbec přítomny

b) naprosto nedostatečný rozsah histologického vyšetření obou srdcí

c) popis histologických změn myokardu, které ve skutečnosti nejsou vůbec přítomny

d) prakticky doslovný popis histologie dvou různých srdcí

e) nelze dospět k diagnóze akutního selhání srdce při úrazu elektrickým proudem

Vedle posudku profesora Šteinera bude mít soud (opět bude zřejmě soudit soudkyně Gilová) k dispozici další dva posudky předních znalců (celkem pěti). Ti po analýze vzorků tkání dospěli k závěru, že kůží zemřelých neprošel proud, nejsou po něm žádné stopy a tudíž je ani nemohl zabít. Nové posudky se kloní k verzi otravy.

psali jsme: Exkluzivně: Nahrávky rozhovoru Kramného s pojišťovnou jasně dokazují, že byl těsně před zhroucením – a soud se tedy mýlil

Případu se podrobně věnuje kniha „Případ Kramný: Všechno je jinak“ od novináře Ondřeje Höppnera. Vydalo ji nakladatelství Daranus.

Případ budeme podrobně sledovat. Čtěte Security Magazín!

 

Nepřehlédněte na Security magazínu:  Defence - tanky, lodě,  letadla, obrněné vozy. Jaké jsou nejnovější trendy ve zbrojním a obranném průmyslu? S námi víte více

 

Autor: hop

Tagy článku