Kdo tahá za nitky aneb Analýza vazeb Zemanových odpůrců

Kdo tahá za nitky aneb Analýza vazeb Zemanových odpůrců
29 / 07 / 2018, 12:00

Společnost je rozdělena. Zdá se, že mezi sebou bojují mocenské skupiny, které mají zásadní ekonomické zájmy, což se ve společnosti, která o těchto zájmech neví, promítá na dělení občanů například na takzvanou „pražskou kavárnu“, či „Zemanovce“. A zpětně to ukazuje i analýza prezidentské kampaně.

Na první pohled je na takovou analýzu, byť ucelenou, pozdě, jelikož od prezidentských voleb uplynulo šest měsíců. Na druhou stranu mnohdy až časový odstup vykreslí vazby, linky a důležitá propojení, čímž ilustruje i vývoj politické mapy do budoucna.

A odpůrci prezidenta Miloše Zemana se také stále nemohou smířit s jeho vítězstvím. Svědčí o tom aktuální výrok Mikuláše Kroupy z institutu Paměť národa: „Ti, kteří volili prezidenta Zemana, považují za kladnější historické osoby politiky typu Gottwald, Brežněv, Husák.“

Psali jsme: Duo Zeman a Babiš může být hrobařem sociální demokracie

Jakkoli je takový výrok flagrantní, ponechme ho bez komentáře a zaměřme se na první bod analýzy: financování prezidentské kampaně.

Financování 

Jiří Drahoš dostal 100 000 Kč a více (jednotlivě) zhruba od 70 donátorů, když někteří donátoři poskytovali vklady opakovaně. Fáze před prvním kolem voleb jej stála 28,7 miliónu korun.

U jeho donátorů se vyskytovali mimořádně silné vazby na veřejné zdroje. Někteří jeho tehdejší významní sponzoři či podporovatelé mají vazbu na diskutované privatizace – lithium, OKD, Mostecká uhelná, Becherovka, Škoda Transportation. Drahoš získal řadu finančních prostředků a politickou podporu od přívrženců KDU-ČSL; Luděk Sekyra mu například věnoval jeden milión korun.

Již od samého počátku Drahošovy kampaně se projevovala podpora osob spojených s Nadací Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 a Karlem Janečkem (respektive podle některých hlasů se zpracováním lithia u nás).

Zatímco do května vložili na jeho účet půl miliónu dva podnikatelé (Libor Winkler z RSJ a Martin Wichterle ze skupiny Wikov), v červnu přidal dva milióny Dalibor Dědek z Jablotronu a po 650 tisících i Lázně Luhačovice a Jáchymov. Půlmilión dali další dva lidé, sto tisíc věnovala vědkyně Helena Illnerová, expolitik Pavel Bratinka i dolnobřežanský starosta Věslav Michalík.

U všech dárců či u subjektů, kde donátoři působili, se vyskytují veřejné zdroje. Libor Winkler je dle výpisu z obchodního rejstříku členem dozorčí rady společnosti RSJ, a.s. Společnost Cínovecká deponie, a.s., která tak byla podpořena v souvislosti s lithiem, je ovládána společností RSJ Investments SICAV, a.s., jejímž předsedou představenstva je Libor Winkler a předsedou dozorčí rady Karel Janeček.

Prezident Zeman obdržel na svém transparentním volebním účtu ke dni 17. 1. 2018 celkem 4 549 995,84 korun. Příjmy měl prostřednictvím velkého množství plateb. Z nich 100 000 Kč a výše poskytly čtyři subjekty, které přímo či nepřímo v minulosti obdržely podporu z veřejných zdrojů. Dále obdržel nepeněžitá plnění. Celkem se uvádí, že jeho kampaň stála 17 miliónů Kč.

Vztah kandidátů k podporovatelům

O obou kandidátech se tvrdilo, že podporují své příznivce. V říjnu 2012 profesor Drahoš jako předseda Akademie věd prvně udílel ceny předsedy Akademie věd – třem osobám, z nichž dvě poté působily v jeho volebním štábu, když s nimi počítal i po svém zvolení.

O Zemanovi je známé, že za zásluhy oceňuje i lidi, kteří ho jednoznačně nepodporují. Ocenil například Dalibora Dědka, významného donátora Jiřího Drahoše, biskupa Radkovského či arcibiskupa Duku, přestože mnozí církevní představitelé, a to nejen katolický kněz Halík či biskup Malý, ale i provinciál dominikánského řádu, do kterého patří i arcibiskup Duka, proti němu vystupují. Stejně jako byl připraven vyznamenat i osobnosti, které pro nesouhlas s ním vyznamenání odmítly (například Vladimír Mišík).

Profesora Drahoše šlo považovat za církevního kandidáta politických stran s církvemi spojenými, který odmítal zdanění církevních restitucí. Dle vlastních slov byl Drahoš necírkevní kandidát, který nechodí do kostela. To však zpochybnilo jeho působení ve sboru Canticorum iubilo, který sám na svém Facebooku uváděl s tím, že: „se repertoár sboru přiklonil spíše ke mším, oratoriím“, ale i značná podpora církví.

Sotva byly schváleny církevní restituce dne 8. listopadu 2012, uzavřel Drahoš 23. listopadu 2012 ve Vatikánu deklaraci o spolupráci ČSAV s Arcibiskupstvím pražským. A to z pozice představitele instituce státu, který se dle Článku 2 Listiny základních práv a svobod neváže na jakoukoliv ideologii či náboženství, když Listina stanoví, že „(1) Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání.“ Drahoš taktéž nabízel podporu vědecké fronty při zpracování církevní historie. 

Psali jsme: Drahoš prohrál, protože neměl emoce. Zeman je naopak vyvolával

Prezidenta Zemana podporovaly z politických stran zejména ty, které neprosazovaly církevní restituce. Zeman dlouhodobě upozorňoval na problematiku církevních restitucí a jako poslanec se v roce 1991 dotazoval zástupců církví, zda se skutečně jedná o jejich poslední požadavek. Upozorňoval na příslib, že církevní představitelé nebudou požadovat restituce zemědělského majetku.

Kandidáti a lithium

Profesor Drahoš se o problematiku lithia prokazatelně zajímal delší dobu a jeho volební kampaň z významné části spolufinancovaly osoby spojené s církvemi a zpracováním lithia u nás, případně osoby mající vazby na zahraničí. Zeman byl kritický k řešení lithia v České republice.

Oba dva kandidáti měli negativní vztah k migraci. Česko podle nich nemělo přijmout jediného uprchlíka. U Drahoše se názor vyvíjel. Podepsal výzvu Vědci proti strachu a lhostejnosti, namířenou proti xenofobii. Pravděpodobně až po vyhlášení kandidatury začal kritizovat migrační kvóty. U Zemana negativní vztah k migraci platí obecně, podle něj migrace do Evropy podporuje terorismus.

Profesor Drahoš označil vědce, ke kterým patří, za elitu národa. Chování na veřejnosti měl výrazně lepší než prezident Zeman, který se někdy chová dle mnohých až neurvale.

Psali jsme: Drahoše podporovaly osoby spojené s těžbou lithia

Ve věci referenda byl Drahoš příznivcem referenda na komunální úrovni. Zásadně však nesouhlasil s vypsáním referenda o závažných geopolitických věcech, jako je například členství v EU či NATO. 

Zeman je zastáncem zákona o obecném referendu, podpořil by i referendum o členství v EU, ve kterém by hlasoval pro setrvání. Jeho názor je tak konstantní a shodný ke všem druhům referenda bez ohledu na momentální politickou orientaci části sdělovacích prostředků a více odpovídá demokratickému přístupu k řešení otázek lidí.

Po vyhodnocení volební prezidentské kampaně v roce 2013 se tak ukazuje, že v zásadě velmi podobný okruh osob vystupujících proti zvolení Miloše Zemana podporoval a podporuje jeho protikandidáty – Karla Schwarzenberga a poté profesora Drahoše. Okruh má vazbu na Karla Schwarzenberga či aktivity, ve kterých působí.

Lze předpokládat, že ze stejného okruhu budou vybíráni kandidáti i do další prezidentské volby.

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace