Keyless systém – příliš vysoká cena za komfort?

Keyless systém – příliš vysoká cena za komfort?
Autor fotografie: Jaguar Media|Popisek: Ilustrační obrázek
10 / 12 / 2019, 08:15

Koupili jste si nové auto? Měli jste radost, když jste si ho přebírali, posadili se do něj, poprvé se projeli a vyzkoušeli všechny nové vychytávky. A s tím také přišla první velká starost v okamžiku, kdy jste auto zaparkovali mimo vaši zamčenou garáž.

Máte několik možností, jak se o auto postarat tak, aby zůstalo vaše. Vše vychází zejména z toho, kolik jste ochotni za zabezpečení vozu zaplatit. Nebudeme se zde zabývat problematikou autoalarmů, sledovacích systémů, případně jiných bezpečnostních prvků, ale zaměříme se na jeden konkrétní, aktuálně nejčastější způsob napadení automobilu a jeho možnému předcházení.

Jedná se o zneužití funkce Keyless systému, což je bezklíčové otevírání a startování vozidla. Řešení se tedy týká pouze vozidel vybavených tímto systémem. Základním principem funkce tohoto systému je, jak z názvu vyplývá, ovládání automobilu bez potřeby jakkoliv pracovat s klíčem vozidla, jedinou podmínkou je mít klíč u sebe, v tašce nebo v kapse.

Keyless systém byl vymyšlen již v 80. letech minulého století. Hlavním důvodem proč byl vyvinut bylo usnadnit ovládání a zvýšit komfort uživatelů. K hromadnému nasazení postupně docházelo po roce 2000, nejprve u luxusních vozidel prémiových značek, po roce 2010 se systém začal prosazovat i do vozidel nižších tříd. Nasazení Keyless systému samozřejmě koresponduje se stavem techniky, kdy nové a levné součástky pro Keyless (integrované obvody) umožnily hromadné a levné nasazení do levnějších vozidel.

Klíč Škoda

Jak systém opravdu funguje? Představte si, že váš klíč je takový malý sluha, který reaguje na povely od auta. Jakmile se přiblížíte k zamčenému vozidlu, dotknete se kliky, případně na ní stisknete tlačítko, auto vyšle rádiový impuls – dotaz na sluhu, „sluho, jsi tady“? Pokud sluha povel uslyší, odpoví vozidlu „ano, jsem tady“, vozidlo pozná, že jeho sluha je u vozidla a otevře ho. Stejný postup následuje pro start motoru vozidla, po stisku startovacího tlačítka se vozidlo zeptá sluhy, klíče, zda je ve vozidle, po kladné odpovědi následuje start vozidla. Pokud není sluha / klíč, v blízkosti vozidla, neslyší od něj dotaz, neodpoví a vozidlo se neotevře nebo nenastartuje. Každý klíč mluví s vozidlem samozřejmě zakódovanou řečí, šifrovanou rádiovou komunikací, vozidlo si rozumí pouze s vlastním klíčem, s žádným jiným. Vzdálenost, na kterou klíč slyší volání vozidla je obvykle do 1 až 2 metrů od vozidla a uvnitř. Klíč ale odpovídá mnohem hlasitěji, na výrazně delší vzdálenost, a to až 100 metrů. Protože ale velkou vzdálenost klíč neslyší volání auta, nereaguje dál než 1 až 2 metry od vozidla. Na delší vzdálenost vám Keyless systém standardně fungovat nebude.

Vymyšlené je to krásně, ale nikdo není neomylný! Bylo by zajímavé vědět, kolik lidí se věnuje vývoji něčeho nového a kolik lidí se následně bude věnovat tomu, aby vymyšlenou věc napadla, obešla, znehodnotila ji. A to se stalo i v tomto případě, předpokládám, že tomu bylo na východ od naší republiky, kde někdo vymyslel a vyzkoušel co se stane, když mezi auto a klíč, postaví ještě jednoho sluhu, který nedělá nic jiného, než zopakuje volání auta na klíč a zpět a tím výrazně prodlouží vzdálenost na kterou klíč reaguje.

V praxi to funguje tak, že zloději využívají jakýsi prodlužovák signálu, extender, zesilovač. Skládá se ze 2 krabiček které spolu komunikují obvykle bezdrátově. Pro obsluhu těchto zařízení jsou potřeba 2 zloději. První z nich se s první krabičkou postaví k autu a dotýká se kliky nebo mačká tlačítko pro otevření dveří, v tom okamžiku se snaží auto zavolat na svého sluhu, klíč, ale ten leží doma na skříňce, za zamčenými dveřmi, volání auta neslyší, auto se neotevře. Pokud ale zloději aktivují extendery, volání auta na klíč slyší extender u vozidla, přenese ho bezdrátově k druhé jednotce extenderu, například na vzdálenost 100 metrů k objektu, kde je druhý zloděj, ten má k extenderu připojenou velkou anténu, kterou namíří na objekt a volání auta na klíč zesílí tak, že ho klíč uslyší a odpoví. Pokud vozidlo uslyší odpověď z klíče, obvykle do 100 metrů od auta, odemkne se, to samé se opakuje s nastartováním vozidla. Kromě zesílení volání z auta na klíč mohou extendery zesilovat i odpověď z klíče do auta, pak může být vaše auto napadeno i třeba na vzdálenost 1000 km. V praxi se však krade na vzdálenost několika desítek až stovek metrů. Tento typ napadení se nazývá relay attack. Na internetu lze pod tímto názvem najít stovky článků s popisem problematiky nebo i skutečná videa s krádežemi aut. Extendery lze bohužel také koupit na internetu, obvykle jsou maskované pod různými názvy, ale kdo ví, co hledá, najde. Jedná se pouze o speciální analogové zesilovače, žádné signály nenahrávají ani neukládají kódy klíčů, pouze zesilují. Krásné na tom je, že není nutné žádné mechanické ani elektronické napadení, poškození, vozidla. Samotná krádež může zabrat několik vteřin, podobný čas jako vlastní otevření a nastartování auta oprávněným uživatelem. V médiích se často uvádí, že klíč trvale vysílá nějaký signál, který je extenderem nahrán, zesílen. Není tomu tak, klíč je trvale na příjmu a čeká na dotaz, volání od vozidla, poté odpovídá. Výrobce níže popsaných čipů, Keyless Defenderů, vyvinul i extendery pro lepší prezentaci produktu. Zajímavé bylo zjištění, že extender vyvinutý a ověřený na jednom vozidle, fungoval stejně i na celou skupinu aut jiných značek. Aktuálně jsou na světě nejběžnější 2 typy Keyless systémů, dvěma typy extenderů lze tedy napadnout většinu vozidel.

Samotné krádeže vozidel probíhají obvykle mezi 3. a 4. hodinou ranní. Nejvýhodnějším pro zloděje jsou auta zaparkovaná venku před objektem, nemusí tak překonávat žádné mechanické překážky, dělat hluk. Dosah volání auta ke klíči je do 1 - 2 m od vozidla, nicméně vzdálenost ke klíči od druhé jednotky extenderu může být až 15metrů i skrz stěny objektu. Ideální pro zloděje jsou tedy řadovky, rodinné domy a menší bytové domy, kde jsou vozidla zaparkovaná před nimi a kde je možné se bez problémů dostat do vzdálenosti cca do 15 m od předpokládaného umístění klíče. Pokud zloděj s vozidlem odjede, má několik hodin na přesun, ukrytí nebo rozebrání vozidla. Než si toho ráno všimnete a zavoláte policii, díly z vašeho auta už si někdo může kupovat na blešáku.

K napadení vozidla výjimečně dochází také například v obchodním centru. Oproti noční krádeži to má několik zásadních nevýhod. Tato a podobná veřejná prostranství jsou v dnešní době hromadně monitorována kamerovými systémy. První, co policie zkoumá, jsou právě záznamy z kamer. Člověk se zamaskovaným obličejem a velkou taškou s anténou, co někoho pronásleduje, nebude úplně nenápadný. Druhým problémem je doba, za jakou majitel zjistí že mu někdo ukradl auto, může to být za 5, 10 nebo 30 minut od krádeže. Za tuto dobu se ukradené auto nestihne „uklidit“ , policie spustí vyhledávací akci a zcela jistě není přáním zloděje se 10 minut po krádeži nahánět s policií.

Na základě popsaných skutečností vznikl zajímavý produkt, který vozidlo ve většině případů proti tomuto typu napadení ochrání. Jedná se o elektronický čip, Keyless Defender, který se velmi jednoduše nainstaluje do klíče od vozidla. Jeho funkcí je odpojit elektroniku klíče od baterie v okamžiku kdy se klíč nepohybuje, tím zajistí, že doma odložený klíč bude zcela nefunkční a není možné jej zneužít pro otevření a nastartování vozidla. Jakmile se klíč pohne, opět je baterie připojena a klíč funguje zcela standardně.

Co produktu předcházelo? Požadavek na vývoj zařízení, které zamezí popsaným krádežím, univerzálním použitím do většiny typů vozidel, žádný, případně vratný, mechanický ani elektronický zásah do vozidla ani klíče a funkce která nijak nenaruší komfort ovládání vozidla který Keyless přináší. Velmi těžké zadání, nicméně se povedlo vyřešit.

Nová auta jsou plná elektroniky, od jednotek pro řízení motoru, přes komfortní jednotky až po prvky nových asistenčních senzorů. Software vozidla je natolik složitý, že přináší více problémů než mechanické prvky. Z těchto důvodů je zcela vyloučeno instalovat jakékoliv dodatečné elektronické zařízení do vozidla, jakkoliv narušovat stávající elektroniku, vodiče. Kromě ztráty záruky může dojít i k nebezpečným situacím v provozu. Výjimku tvoří systémy napojené pouze na baterii vozidla s klidovým odběrem energie blížícím se nule. Na trhu jsou například imobilizéry, které záměrně ruší komunikaci na sběrnici vozidla. Při jejich aktivaci se vozidlo zcela „zblázní“ a nenastartuje, v diagnostice vozu se vygeneruje velké množství chyb a je těžko definovatelné, co se s elektronikou vozu poté stane. Dalším typem jsou imobilizéry, které blokují různé okruhy vozidla tak, že jsou přerušené dráty například od pedálu brzdy, tlačítka pro start vozidla, palivové pumpy atd. Není nutné popisovat, jak se k případným problémů postaví prodejce vozidla nebo pojišťovna, nemluvě o spolehlivosti v každodenním provozu.

Touto cestou čip zcela jistě nesměřuje, žádné zásahy ve vozidle, pouze čip vložený v klíči, kdykoliv demontovatelný během několik vteřin.

Samotný komfort ovládání vozidla, doplňkových systémů, alarmů, imobilizérů je kapitola sama pro sebe. Cílem všech výrobců je plně komfortní bezobslužná autorizace oprávněného uživatele a maximální úroveň zabezpečení. Zadávání PIN kódů je již minulostí, obvykle jsou využívány různé přídavné klíčenky na klíčích, není výjimkou, že nejsou žádány zejména u majitelů dražších vozidel kvůli narušení designu klíče. U autoalarmů aktivujících se a deaktivujících se ze sběrnice vozidla, není nutné přidávat jakýkoliv ovládací prvek, zásadním problémem je překonání při otevření vozidla popsaným způsobem pomocí extenderu, pak je alarm zcela k ničemu, vypne se odemknutím dveří.

Čip, Keyless Defender, je nainstalován uvnitř klíče, zvenku není vidět, nijak neruší, jeho funkce záleží pouze na pohybu klíče. V 99 % případů používání vozidla vůbec nezaregistrujete, že čip máte. Ráno k vozidlu jdete, klíč – čip je v pohybu, klíč pracuje standardně, vozidlo se přes Keyless otevře a nastartuje, během jízdy i při jejím ukončení je také v pohybu, opět vše normální. Jakmile ale klíč odložíte a necháte bez pohybu definovanou dobu, aktuálně jsou přednastaveny 3 minuty, klíč se odpojí od baterie a je „mrtvý“ a nedostupný jakémukoliv způsobu zneužití.

Audi klíč

Jak je to s četností ověřování klíče vozidlem? Klíč je napájen miniaturní baterií, nejčastěji typ CR2032 s relativně malou kapacitou, každý proces ověřování odebírá energii, proto je nutné počet ověření minimalizovat tak, aby nebylo baterii nutné měnit každý měsíc. Ověřuje se tedy při odemykání a zamykání vozidla, při startu a v několika výjimečných případech. Pokud tedy po rozjezdu vozidla vyhodíte klíč z okna, nic se nestane, můžete jet dál, v případě že otevřete a zavřete dveře, auto ověří, zda je klíč uvnitř, pokud není, signalizuje vám to na palubní desce, ovšem motor se nezastaví z důvodu bezpečnosti. Pokud by nastal problém na dálnici, železničním přejezdu a vozidlo by se z důvodu chybného ověření přítomnosti klíče zastavilo, mohlo by to mít fatální důsledky. Toho ale využívají zloději, jakmile vozidlo nastartují, mohou s ním odjet na druhý konec světa, ovšem nesmí vypnout motor. Nejčastěji vozidlo převezou za naše východní hranice, kde ho schovají a buď rozeberou nebo přeprodají ještě dále na východ. A jak je to se systémem start-stop? Ano, ten zastaví motor, ale pokud se do určité doby požadujete rozjet, opět naskočí. Za určitých výjimečných podmínek vyzve vozidlo k opětovnému nastartování a bez něj dál nejede, zloděj by skončil, vozidlo by bez klíče již nenastartoval. Používají tedy velmi jednoduchý trik, deaktivují funkci start-stop. Ukradené auto poznáte v ranních hodinách na benzínce tak, že tankuje s nastartovaným motorem.

Jak je to s energií baterie při použití čipu do klíče? Je to zajímavé, ale instalací čipu se prodlouží její životnost. Klidová spotřeba energie nejběžnějšího klíče je 5uA, spotřeba energie samotného čipu je 1uA, je tedy 5x nižší, 5x delší životnost baterie ale nečekejte, pokud je klíč v pohybu, je spotřeba celkem 6uA a tedy větší než bez čipu. Kdykoliv je však klíč odložen a čip odpojí baterii od klíče, klesne spotřeba na 1uA. Výsledkem je přibližně dvojnásobná životnost baterie v klíči, záleží samozřejmě na četnosti jeho používání. Delší interval výměny baterie v klíči vám ušetří čas i peníze za výměnu i baterii, zejména pokud navštěvujete autorizované servisy. Takto extrémně nízkou spotřebu se povedlo dosáhnout složitým výběrem vhodných součástek, volbou zapojení a zejména speciálně vytvořeným softwarem v čipu. Podobně nízká energie je čerpána z baterie pokud jí jen držíte v ruce, průchodem proudu přes prsty.

Keyless Defender

Dojde-li k tomu, že bude klíč s nainstalovaným čipem v nastartovaném autě v klidu déle jak 3 minuty, odpojí se, nicméně vozidlu to nevadí, motor poběží dál. V okamžiku rozjezdu, pohybu se klíč opět aktivuje. Jak bylo již uvedeno, i pokud by se klíč neaktivoval, maximálně vás vozidlo upozorní, že klíč není ve vozidle, motor zůstane nastartován. Máte-li garáž a necháváte klíč v odemčeném vozidle, budete muset vždy při raním startu nejprve lehce pohnout klíčem. Toto je jediná indispozice popisovaného řešení.

Část odborných čtenářů jistě napadne, jak je to s šifrováním komunikace mezi klíčem a vozidlem. Zda nedojde vlivem neustále se měnících kódům a odpojování baterie klíče k rozkódování komunikace mezi autem a čipem a nebude nutné navštívit servis a znovu složitě přiřazovat klíče k vozidlu. Tento parametr bylo nutné opakovaně ověřit na velkém množství aut ještě před zahájením samotného vývoje čipu. Ano, funguje to i při opakovaném odpojování baterie, první testovací vozidla byla osazena více než před 18 měsíci a dosud nebyl zaznamenán žádný problém. Za celou dobu prodeje se vyskytla 2 auta kterým odpojování baterie v klíči vadilo, jedno bylo z roku 2007 a druhé nové z roku 2019, avšak jednalo se o poněkud exotická vozidla.

Součástí čipu je LED dioda, která indikuje pohyb první minutu po vložení baterie do čipu. Je příjemné vidět, že produkt který jste si zakoupili něco dělá, reaguje na pohyb. Samozřejmě je to pouze první minutu z důvodu úspory energie baterie, po uzavření krytu baterie stejně není čip viditelný zvenku.

Jaký je postoj výrobců vozidel? O problému bezpečnosti nabízeného, zprvu prémiového Keyless systému všichni ví a také na to reagují, nicméně se nejedná o zásadní vadu vozidla, nečekejte tedy nějaké svolávací akce. Procesy v automobilkách jsou velmi pomalé, týkají se zejména vývoje nových věcí a rozsáhlých testů. Proto dochází k postupnému nasazení upravených Keyless systémů do nových aut až většinou v tom tomto roce, záleží na konkrétních automobilkách a jejich modelech. Většina z nich jde jednoduší cestou, integrace pohybového senzoru přímo do klíče a jeho deaktivace po delší době bez pohybu, například 30 minut. Se sofistikovanějším řešením přišla jedna z prémiových automobilek. Díky novým součástkám se povedlo vyvinout systém komunikace mezi klíčem a vozidlem na základě ultraširoké rádiové komunikace. Tento typ přenosu umožňuje přesné měření zpoždění rádiového signálu, to znamená přesné měření vzdálenosti. Čím dál je vysílač, tím déle se signál šíří, omezení bude nastaveno na 1–2 metry, pokud bude klíč dál nebo bude použit extender, vozidlo se neotevře, nenastartuje. Otázkou je, zda časem někdo opět nenajde nějakou skulinu a systém neobejde. 

Nová vozidla tedy budou mít již z výroby systémy ochrany zneužití Keyless funkce integrovány. Problémem jsou desítky milionů vozidel s Keylessem vyrobených dosud. Ty ochranu nemají. Pro tato vozidla je určen čip Keyless Defender, ale i pro vozidla nová, kdy se použitím Keyless Defenderu zkrátí čas odpojení klíče a také sníží spotřeba energie a prodlouží životnost baterie v klíči.

Majitelé vozidel se dělí na dvě hlavní skupiny, soukromí vlastníci a firemní flotila, včetně různých leasingů, kdy vozidlo nepatří uživateli. Soukromí majitelé se o vozidlo více obávají, starají, vydělané peníze utracené za auto určitě nechtějí přenechat zlodějům, řeší bezpečnost vozidla, o čip do klíče mají zájem. Druhou skupinu to uživatelů to nezajímá, auto není jejich, je obvykle pojištěné. Nezajímá je do té doby, než dojde k napadení vozidla, nemusí jít o krádež celého auta, ale jen o vykradení. Předmětem krádeže bývají soukromé věci nebo i firemní notebook. Pokud za sebou zloděj vozidlo i zamkne, což není s extenderem problém, není patrné žádné poškození vozidla. To je velký problém zejména ve vztahu k plnění s pojišťovnou. Soukromé věci nejsou hrazeny vůbec, nebo výjimečně a ztracená data v notebooku vám nikdo nenahradí. Nemluvě o času, který strávíte na policii, vyplňováním všech možných dokumentů a instalací nového počítače.

Auta s Keyless systémem bývala prémiová, manažerská, dnes se tyto vozy ve firmách obměňují a ve velkém množství nabízejí k prodeji. Tím se dostávají k obyčejným lidem do soukromého vlastnictví. Vzhledem k rozšiřování množství Keyless vozidel a rozšiřování trhu s extendery, je vyrábí čím dál více lidí, to povede k většímu množství napadených aut. Řešení je jednoduché, čip Keyless Defender.

Kromě vozidel s Keyless systémem se objevili i motocykly s touto funkcí, například BMW nebo Harley Davidson a zavádí je i další značky. Extender byl na několika motorkách testován, motorku lze nastartovat i když je klíč 100 metrů od ní, zároveň bylo do motorek nainstalováno několik čipů, vše funguje bez problémů.

Aby byla ochráněna myšlenka čipu, neinvazivní instalace do klíče s funkcí odpojování baterie podle pohybu, byl produkt patentován. Bohužel se již objevilo několik kopií od jiných výrobců, bylo s nimi zahájeno právní řízení. Jeden z hlavních parametrů čipu je spotřeba energie, u popsaného řešení dojde k prodloužení životnosti baterie klíče, u jiných výrobců byla zaznamenaná výrazně vyšší spotřeba energie, což vede k výraznému zkrácení životnosti baterie a její časté výměně.

Aby mohl být Keyless Defender uveden na trh, prošel zkušebnou a byl mu udělen certifikát shody CE. Navíc byly provedeny testy elektrostatickým výbojem, produkt vyhověl. Dále bylo uděleno Osvědčení o schválení technické způsobilosti od Ministerstva dopravy. O produktu se jedná s pojišťovnami jako zabezpečovacím zařízením pro snížení ceny pojistky.

Keyless Defender je aktuálně nabízen ve 3 variantách, každá z nich je vhodná pro určitou skupinu klíčů, vozidel. Vhodnou verzi doporučí dle typu vozidla prodejce čipu. Elektronika čipu je ošetřena lakem, tím je zajištěna velká klimatická odolnost. Připravuje se čip s integrovaným BlueTooth miniaturním vysílačem, kdy kromě hlavní funkce odpojování baterie podle pohybu, bude čip vysílat signál zachytitelný mobilním telefonem, pomocí k tomu určené aplikace, a v rozsahu přibližně do 30 metrů bude možné klíč lokalizovat, vyhledat. Tato funkce výrazně usnadní nalezení ztraceného klíče bez potřeby používání různých dalších lokalizačních přívěsků.

Za zapůjčení zaříýení Keyless Defender děkujeme výrobci, firmě ESSAtech, s.r.o. Doporučená koncová cena čipu je 3400 Kč bez DPH. Bylo prodáno a nainstalováno přibližně 5000 čipů, aktuální seznam nainstalovaných vozidel je na webu www.essatech.cz.

 

 

 

 

 

 

Tagy článku