Kiska: Upratovanie v súdnictve nesmie zastať. Uvažujeme, ako zvýšiť dôveryhodnosť súdov vo verejnosti

Kiska: Upratovanie v súdnictve nesmie zastať. Uvažujeme, ako zvýšiť dôveryhodnosť súdov vo verejnosti
Autor fotografie: Screenshot/Youtube|Popisek: Andrej Kiska
13 / 10 / 2017, 14:00

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska hovoril včera spoločne s predsedníčkou Súdnej rady Lenkou Praženkovou o dôveryhodnosti súdov vo verejnosti, menovaní nových sudcov či odchode sudcov do dôchodku po dovŕšení 65. roku.

„Vieme, že na Slovensku je dlhodobo veľmi nízka dôveryhodnosť v súdy a súdnictvo. To je veľmi zlý signál pre celú spoločnosť. My spoločne uvažujeme o tom, ako vrátiť tú dôveryhodnosť, čo spraviť pre to, aby ľudia verili, že súdy vždy budú objektívne a konať v záujme občana,“ povedal po stretnutí prezident Andrej Kiska.

Počas stretnutia sa Kiska venoval aj téme menovaniu nových sudcov a odchodu sudcov do dôchodku po dovŕšení 65. rokov.

„Menoval som stovky nových sudcov. A skutočne som mal z tých mladých ľudí nesmierne dobrý pocit. Sú to ľudia, ktorí chcú vrátiť súdnictvu jeho dobré meno. Chcú byť hrdí na to, že sú sudcovia,“ zdôraznil prezident. Následne sa vyjadril aj k odchodu sudcov do dôchodku, kde vidí ''chaos a netransparentnosť'' v súvislosti s ústavou.

„Tam, žiaľ, nastáva trochu chaos a netransparentnosť, keď na jednej strane ústava hovorí, že prezident môže na základe podania zo Súdnej rady odvolať sudcu. Na druhej strane je tu nález Ústavného súdu, ktorý umožňuje Súdnej rade hlasovať o tom, či vôbec predloží sudcu, ktorý dosiahol vek 65 rokov,“ priblížil prezident celý problém.

K situácii v súdnictve sa vyjadrila aj predsedníčka Súdnej rady Lenka Praženková, tá okrem iného zdôraznila, že Súdna rada ma veľký záujem o to, aby sa dôveryhodnosť súdov v očiach verejnosti zvýšila.

K súdnictvu sa prezident vrátil ešte aj vo svojom príspevku na sociálnej sieti. Tam sa pokúsil celú problematiku ohľadom odchodu sudcov do dôchodku viacej priblížiť. Prezident tvrdí, že by k tomu mohla pomôcť aj zmena ústavy a legislatívy.

''Ústava hovorí, že prezident môže na základe podania od Súdnej rady odvolať sudcu. Súdna rada je zo zákona povinná prezidentovi predložiť zoznam všetkých sudcov nad 65 rokov, ale nerobí to. Robí to selektívne. Opiera sa totiž o nález Ústavného súdu, ktorý umožňuje Súdnej rade hlasovať, či vôbec predloží prezidentovi sudcu, ktorý dosiahol 65 rokov,'' priblížil prezident, taktiež zdôraznil, že nemá problém sa vzdať práva rozhodovať, ktorého sudcu a kedy má odvolať.

Kiska pripomenul, že poslancom navrhol, aby ústavu upravili tak, že sudcovi po dovŕšení konkrétneho veku funkcia automaticky zanikne, a tým pádom do toho nebude vstupovať ani prezident a ani Súdna rada.

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.