Klaus mladší útočí na podstatu demokracie. Ví o tom?

Klaus mladší útočí na podstatu demokracie. Ví o tom?
Autor fotografie: Screenshot YouTube|Popisek: Václav Klaus mladší
20 / 02 / 2017, 13:00

KOMENTÁŘ

Václav Klaus mladší bezdůvodně urazil šestnáctiletého aktivistu Jakuba Čecha, který je podle něho ,,udavač". Napsal doslova: ,,Tento mladý člověk již toho velmi mnoho v životě dokázal. Udal asi čtyři lidi. Možná víc. Ale marná věc, dokud neudá vlastní rodiče, bude stále světovou jedničkou Pavlík Morozov - mladý hrdina sovětské kolektivizace,"

Václav Klaus mladší, který bude kandidovat na poslance za ODS, si stěží mohl udělat horší reklamu. Upozorňování na nejrůznější nešvary radnic či úřední šikany, které by mělo být samozřejmé, je podle Klause mladšího v podání nedávno zplnoletnělého Čecha udavačstvím.

Ukazuje to na jednu ne úplně pěknou vlastnost u obou pánů Klausů, a to je pohrdání občanskou společností, základu každé demokracie. Podle Klause mladšího by měl vést stát jen úzký okruh vybraných elitářů, kteří by byli každé čtyři roky zvoleni (vyvoleni) plebsem. Pokud někdo zvenčí zasahuje nebo chce zasahovat do tohoto rigidního elitářského uspořádání, je nepřítelem či například udavačem.

Je to ale přece naopak. Tlak zdola na tyto elity je nutný proto, aby docházelo k další kontrole moci - suverénními občany, ze jejichž daně zmíněné elity své úřady spravují. Místo toho abychom byli rádi, že se mladí lidé zajímají o věci veřejné už v tak nízkém věku, tak jsou to podle Klause mladšího udavači, jimž by se měly házet přinejmenším klacky pod nohy.

Představa Klause mladšího je heslo ,,vládneme, nerušit", což byl shodou okolností stejnojmenný název pro dokument (a také knihu Erika Taberyho) o značně kontroverzní opoziční smlouvě mezi ODS a ČSSD z roku 1998. To je však notně zkreslená představa o vládnutí a demokracii. Václav Klaus mladší však ještě dnes potvrzuje, že má stále své příznivce.

 

psali jsme:

Předseda ODS oceňuje fungování vyšetřovací komise, vláda však musí vyvodit důsledky

 

 

Tagy článku