Kolik vás bude stát rozvod?

Kolik vás bude stát rozvod?
18 / 09 / 2017, 12:00

V dnešním článku bych rád čtenáře seznámil se základními informacemi ohledně nákladů, které se týkají rozvodů v České republice.

Nákladnost rozvodového řízení se obecně v základu odlišuje od skutečnosti, zda se jedná o rozvod sporný či nesporný.

V případě tzv. sporného rozvodu soud zjišťuje příčiny rozvratu manželství, vyslýchá oba manžele, svědky (nejčastěji sousedy, rodinné příslušníky), soud dále musí vyřešit i otázku, jakým způsobem rozdělit společný majetek. V případě nezletilých dětí v manželství soud musí primárně rozhodnout, jakému z rodičů, popř. oběma bude dítě svěřeno do péče a výchovy, jaké bude výživné pro dítě. I z těchto důvodů je nákladnost takovéhoto typu rozvodu vyšší, neboť nelze předpokládat, že by věc byla vyřešena při jednom soudním stání. Jako právní úkony zde jsou návrh na rozvod manželství, návrh na rozdělení majetku, úprava styku a výživného dětí, byť dítě je projednáváno v jiném řízení. Obecně nelze určit dobu tohoto typu rozvodu, může jít až o roky. Počet soudních stání je odvislý od postoje manželů či schopnosti přijmout alespoň nějaké řešení.

V případě tzv. nesporného rozvodu soud nezjišťuje příčiny rozvratu manželství, je však nutno ze strany advokáta připravit pro klienty návrh na rozvod manželství, dohodu o úpravě vzájemných majetkových poměrů, bydlení pro dobu po rozvodu manželství, v některých případech i dohodu o vyživovací povinnosti jednoho z manželů vůči druhému. Doba, za kterou jsou manželé rozvedeni, je většinou 1 – 2 soudní stání, po podání návrhu je nařízeno soudní jednání v době cca 3 měsíců.

V obou typech rozvodů je nutno zaplatit soudní poplatek ve výši 2 000,- Kč. (do roku 2011činil 1 000,- Kč.)

Jaké jsou tedy pro obě strany náklady? Předně je potřeba říct, že náklady rozvodového řízení si každá ze stran nese sama, pouze ve výjimečných případech je lze požadovat po druhé straně. Obecně pak záleží, zda advokát bude účtovat sazbu paušální či dle sazebníku či se s klientem dohodne na určité částce. Sazba za jeden úkon právní služby se pohybuje v částce 2 000,- Kč. Nutno je brát v úvahu rovněž právní úkony spočívající v převzetí zastoupení, prvotní konzultaci s klientem, zda je soud v místě sídla advokáta či v jiném okrese, otázka dopravy, dalších nákladů např. v případě, kdy jeden z manželů je v zahraničí apod.

Co se týká současnosti, soudy se v každém řízení ptají, resp. si dělají statistiku, jak dlouho manželství trvalo, kolik v něm bylo dětí apod. Obecně lze říci, že rozvodovost neklesá, další aspekty lze spatřovat i v tom, že jeden z manželů často podniká, je tedy nutno majetek rozdělit, resp. se jedná o rozvody vynucené, nikoli chtěné, často z důvodů exekucí, dluhů podnikajícího manžela apod.

Práva v manželství: v manželství mají oba manželé stejná práva, ale i povinnosti. Mají např. právo na informace o zdravotním stavu manžela, o jeho majetkových a výdělkových poměrech, hospodaření se společnými financemi. Problémem často i z advokátního hlediska bývá, že se manželé nedokážou dohodnout na důležitých věcech, např. typu školy pro dítě, investování finančních prostředků, společném hospodaření s financemi apod.

I v této situaci jsme schopni Vám poskytnout kvalifikovanou právní pomoc.

 

Autor: 

Mgr. Zbyněk Kašpárek, advokát

Advokátní kancelář Kašpárek
Krakovská 22, Praha 1 
web: www.akkasparek.com

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace