Komentář: COVID je hrozba, nebo ekonomická příležitost

Komentář: COVID je hrozba, nebo ekonomická příležitost
Autor fotografie: Pixabay
10 / 09 / 2021, 14:00

COVID 19 – fenomén současnosti. Denně slýcháme z hlavního zpravodajství, kolik lidí se nakazilo/bylo pozitivních, ale nikde není zmíněna mortalita, a vzhledem k tomu, že polní nemocnice jsou rozmontovány, je evidentní, že čísla nakažených nejsou ekvivalentní číslům těžce postižených/respektive na nebo s COVID umírajících.

Každý rok evidujeme pandemii virózy, případně chřipky, kdy se čekárny praktických lékařů plní neuvěřitelně rychle. A jaká jsou opatření?

V roce 1918 v trvání do roku 1920 vypukla tzv. pandemie španělské chřipky. V daném se popisuje ale vše špatně. Virus se rozšířil z USA a Kanady přes Velkou Británii, ale tamní vlády vyhlásily informační embargo, takže první, kdo o problému informoval bylo Španělsko – a proto Španělská chřipka, nikoliv americká/kanadská/britská.

Počet obětí se uvádí mezi 17 – 100 miliony. Jednoznačně jsme si vědomi virových „pandemií“, kdy každý rok na jaře a na podzim jsou ordinace praktických lékařů přetíženy pacienty s danými symptomy. Normálně jsou k dispozici informace o tom, jak jsou ordinace přetíženy z důvodu viróz spíše než chřipky. Zde je nutno si uvědomit fenomén zvaný „španělská chřipka“.  A vláda, politici, experti pouze konstatují, že se jedná o každoroční virózu. Dále je možno se očkovat proti chřipce, zde je však nutno podotknout, že se jedná o loňskou chřipku, tedy ochrana je ne až tak dokonalá. Virus mutuje, takže i nyní, kdy znějí fanfáry, kolik osob bylo naočkováno, jedná se o očkování proti první variantě viru, nikoliv té poslední, a že těch variant již je, politicky nekorektní britská, brazilská, jihoafrická nebo politicky korektní alfa, beta, gama atd. A opět – chřipka pozabíjela při pandemii až 100 milionů lidí a očkování je nepovinné.

Velmi zajímavý je přístup oficiálních míst k očkování. Není to až tak dávno, kdy dívka byla zraněna koněm a lékař žádal vakcinaci proti tetanu, ale zdvihla se velmi silná opozice, tedy že není nutno dítě očkovat povinnou vakcínou, protože každý má právo rozhodnout o svém zdraví – no ona byla nezletilá a rozhodla za ní její matka. A nyní máme nepovinné očkování, ale bez něj nelze jít na koncert, do divadla, kina apod. Ale nikdy se nikdo neptá, zda jste očkováni povinnými vakcínami, proti chorobám smrtelným, kdy jsme si mysleli u některých, že jsou vymýceny, ale nejsou.

A najednou NEPOVINNÉ očkování vás opravňuje ke vstupu do určitých zařízení, ale nikdo nekontroluje, zda jste očkování státem nařízeným/povinným očkováním. Tedy nepovinné očkování je nadřazeno povinnému očkování. Zdá se to být absurdní. Občané podlehli masivnímu informačnímu nátlaku, a začali se očkovat nepovinnou vakcínou, respektive vakcínami od různých výrobců. A v médiích je stále prezentováno, kolik osob se nakazilo, ale nikde již není uváděno, jak těžkou formou se nakazili, tedy mají „kašlík a chřipečku“ či jen viry v těle bez příznaků, nebo jsou napojeni na systémy udržující život. Vzhledem k rušení polních nemocnic a vakcinačních středisek se zřejmě projevuje nakažení, ale již není smrtelné, ale v médiích prezentovaný počet nakažených zní hrozivě – zase čísla narůstají. Ale v porovnání s obvyklými podzimními a jarními virózami, je stav skutečně tak fatální?

Nyní společnost žije nákazou olympioniků, kdy na palubě letadla byl pozitivně testovaný lékař. Ale dle snímků z paluby, nikdo nedodržoval zásadní opatření, tedy pokud ne respirátor, tak aspoň roušku. A navíc inkubační doba COVID-19 je 2-14 dní, obvykle 5-6 dní. Takže po 12hodinovém letu by neměli být detekovatelní, spíše daní sportovci byl pozitivní již před letem, ale v pokynech bylo, že mají mít test nikoliv ze dne odletu nebo den předem, ale řadu dní předem.

A teď si představme nasazení AČR v misi v zahraničí. Vojáci předloží certifikát platný s předstihem několik dní před odletem, ale po příletu je půlka kontingentu testována pozitivně. Takže mise je nefunkční, a navíc hostitelská země může obvinit AČR z šíření choroby. A zde se již posouváme do státo-bezpečnostní a politické roviny.

Takže jak by se mohlo postupovat? Zřejmě by očkování proti COVID mělo být zařazeno mezi povinná očkování, ale pak by to mělo být i očkování proti chřipce v návaznosti na pandemii španělské chřipky, nebo je to jeda z viróz a pak se budeme muset smířit s tím, že tady bude každý rok v různých variantách. A pokud bude povinností prokazovat se COVID pasem, pak by mělo být povinností prokazovat se všemi povinnými očkováními. Buď je něco povinné, nebo je to nepovinné. U povinných očkování jsou restrikce, u nepovinných nelze vyžadovat více než u povinných. A pak musí být státem jasně definováno, za jakých podmínek a kdy se prokázat neinfekčním certifikátem, aby nikdo nemohl být perzekuován za něco, co je nepovinné, je mimo inkubační dobu a infikovaní nedodrželi základní opatření, pokud nějaká povinná budou. Ale pak znovu, nepřevyšujme nepovinné nad povinné.

A přiznejme, je to velmi lukrativní obchod, nepovinné očkování je v podstatě povinné, když klesá zájem tak najednou je zapotřebí třetí dávka, roušky, respirátory a různé testy se prodávají velmi dobře, ale jaký dopad to má na restaurace, turizmus, hotely nebo i nasazení v zahraničních misích či na sportovních podnicích, to už je ta temná stránka, o níž se nemluví. Tak hodně zdraví!

Tagy článku