Komentář Institutu pro energetiku: Biometanová novela evokuje dobu roku 2010

Komentář Institutu pro energetiku: Biometanová novela evokuje dobu roku 2010
Autor fotografie: Gampe https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ministerstvo_prumyslu_2.JPG
16 / 09 / 2019, 17:00

Některé aspekty přípravy novely zákona o podporovaných zdrojích evokují dobu nedávno minulou, konkrétně dobu přípravy biometanového tunelu v roce 2010/2011. Těsně po ukončení tzv. solárního boomu v roce 2010, kdy porušením platných zákonů ze strany vedení Energetického regulačního úřadu (ERÚ), které oficiálně přiznalo i Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), vznikla občanům ČR škoda větší než 162 miliard korun, byla v srpnu 2011 zcela nečekaně jmenována předsedkyní ERÚ Alena Vitásková. Když se dozvěděla, i přes veškerou snahu místopředsedy ERÚ věc utajit, o přípravě biometanového tunelu, uvědomila si velmi záhy negativní dopady na peněženky českých odběratelů i státní rozpočet a neprodleně přípravu zastavila.

V současné době se zjevně situace opakuje, navíc se rozmáhá nepěkný, nicméně velmi efektivní, ale o to více nebezpečný zvyk, a to obcházet pravidla legislativního procesu, která mají zajistit kvalitní, pro stát i občany bezpečnou legislativu. Nové snahy informovat legislativní radu vlády (LRV) pouze o tom, co „potřebuje“ vědět, resp. o tom, co „smí“ vědět o návrhu zákona, jsou účelové a společensky velmi nebezpečné. Neúplná informovanost LRV, která jí může zabránit klást nepříjemné otázky typu – kolik to bude stát, kdo to zaplatí, jak je návrh a v něm obsažené definice kompatibilní s jinou, již platnou legislativou, jak byly vypořádány připomínky apod., může mít velmi negativní dopady, např. do ekonomiky, životního prostředí, apod., i když třeba s několikaletým odstupem. Může to být doslova časovaná bomba…

Zdá se, že novela zákona zajímá pouze MPO a ERÚ, všechny ostatní úřady mlčí (včetně Ministerstva financí!)… Není to i tím, že negativní dopady novely se možná projeví až v době, kdy všichni současní vedoucí těchto úřadů budou již mimo aktivní politiku? Energetický zákon, kterým byl ERÚ zřízen, stanoví: „ERÚ zejména chrání oprávněné zájmy zákazníků a spotřebitelů v energetických odvětvích.“ ERÚ by tedy měl fungovat doslova jako záchranná brzda před vznikem nepřiměřené podpory, která mnoha desítkami miliard Kč zbytečných výdajů zatíží peněženky spotřebitelů i přímo státní rozpočet.

V zájmu odběratelů i ekonomiky ČR lze doufat, že nynější Rada ERÚ, jejíž 4 členové jsou „zatíženi“ historií, neboť byli účastni v roce 2010 tzv. „solárního tunelu“, bude v roce 2019 naopak hájit zájmy spotřebitelů a naplní tak legitimní očekávání vlády i občanů. Doufejme proto, že nyní, jako členové Rady ERÚ, nepřipustí, aby zůstal v návrhu zákona o podporovaných zdrojích energie nedomyšlený a nedopracovaný systém podpory biometanu, který by byl velmi věrnou kopií „solárního tunelu“. Pátý člen Rady ERÚ pak bude muset, obrazně řečeno, překročit vlastní stín a zvážit, zda má spíše chránit spotřebitelů dle energetického zákona, či zda má přednost návrh zákona, který na MPO sám připravoval.

V případě biometanu se negativní role ERÚ v solárním boomu, doufejme, již opakovat nebude. Pokud i LRV zafunguje jako účinná pojistka kvalitní legislativy, nemuseli by se ani spotřebitelé, ale ani státní rozpočet vůbec obávat tohoto nového biometanového tunelu….

 

Autor: Ivan Noveský, předseda Institutu pro energetiku

Tagy článku