KOMENTÁŘ: Předběžné varování KRITu je tak trochu na vodě

KOMENTÁŘ: Předběžné varování KRITu je tak trochu na vodě
Autor fotografie: foto: VitVit, CC BY-SA 4.0|Popisek: Nová budova MV ČR na Letné
08 / 10 / 2022, 11:00

Krizový informační tým (KRIT) Ministerstva vnitra připravil materiál, který nazývá „předběžným varováním“ před radikalizací pracovníků státní a veřejné správy. Dokument na šesti stranách textu upozorňuje na radikalizaci ve společnosti a předpokládá stejný vývoj i mezi zaměstnanci státu. S radikalizací bychom se neměli ukvapovat. Dokument KRITu má ale pravdu v jedné věci. Za nekvalitní výkon státní správy může politická reprezentace. Minulá i ta současná.

Jako důvod frustrace uvádí, že státní zaměstnanci nemohou poskytovat kvalitní služby, protože nemají odpovídající informace a jsou vystavování stresovým situacím bez možnosti je řešit. Také ztrácejí pocit, že jejich činnost má smysl, zejména proto, že „vidí zneužívání pomoci státu, aniž by měli možnost něco s tím dělat“.

Materiál také uvádí, že k analýze nejsou dostatečná data. Jinými slovy materiál nestojí na seriózním výzkumu nebo průzkumu veřejného mínění, ale na náhodně sebraných informacích.

O radikalizaci populace nejsou v materiálu žádné důkazy. Materiál tvrdí, že ve společnosti probíhá politický střet o interpretaci energetické krize, zda je důsledkem selhání státu nebo „ruské energetické války“, jež má za cíl rozklad české společnosti. A obavy obyvatel o svoji budoucnost automaticky spojuje s jejich radikalizací. Tou má být volání po změně politické reprezentace. Současně ale také zmiňuje, že radikalizace vůbec nesouvisí s válkou na Ukrajině, ale s neschopností státu řešit stávající krizi.

Dokument nabízí řešení. Anonymizovaně sbírat údaje o náladách ve státní správě a konkrétní jedince identifikovat, vytvořit a zlepšit komunikační kanály a aktivně a empaticky sbírat kritické podněty a důsledně se vyhýbat bagatelizujícím reakcím.

Podle novinářů byl materiál předložen členům Ústředního krizového štábu.

Z výše uvedeného lze dokument nazvat typickým produktem státní správy dnešní doby, který se sám podílí na frustraci z jejího výkonu. Radikalizaci společnosti nelze podceňovat, ale usuzovat na ní z pocitů, nebo ji dávat do souvislosti s požadavky části společnosti na změnu politické reprezentace, je velmi nezodpovědné a neprofesionální.

Kvalita státní administrativy má velmi sestupnou tendenci, viditelnou zhruba od roku 2013. Po roce 2017 zhoršování nabralo větší rychlost, ovšem nejdynamičtější změna nastala koncem roku 2021. Státní úředník má plnit zadané úkoly, v některých případech k nim potřebuje politické rozhodnutí, které má (nebo by mělo mít) velmi často podobu zákona.Ke stabilitě a kvalitnímu obsazení státní správy měl napomoci i zákon o státní službě. Očekávání nesplnil, navíc snaha politiků obsazovat místa ve státní správě spřízněnými osobami je v České republice od nepaměti. A tak noví úředníci vládnou, neznalí procedur, vnitřních předpisů a zákonů, a s odůvodněním politického posvěcení prozkoumávají již dávno prozkoumané slepé uličky.

Každý člověk disponuje emocemi a rozumem. Obě složky musí být v rovnováze. A pokud u něj existuje obava, musí dostat kvalitní informace, aby mohl tuto s touto emocí pracovat a například ji utlumit. Zmíněný materiál přiznává, že vláda Petra Fialy nedostatečně komunikuje například v oblasti zdražování energií. A tak se snaží najít slabiny v komunikaci prostřednictvím „anonymizovaného sběru informací“, který bude ve skutečnosti dostatečně konkrétní, aby identifikoval nositele „antisystémových nálad“.

Donášení na kolegy je jednou z metod komunistického režimu. To řada z nás již zažila. Státní úředník přece nemusí souhlasit s politickou reprezentací, koneckonců to by musel po každých volbách dávat výpověď. Má nestranně a apoliticky vykonávat svoji činnost, má ale taky právo svobody slova a právo volby.

Seriózní dokument o radikalizaci by měl být postaven na „tvrdých“ datech. Měl by jasně pojmenovat, co se radikalizací rozumí a zda a kde k ní skutečně dochází. Také by se měl zabývat příčinami této radikalizace. Antisystémové názory nejsou ty, které požadují změnu politické reprezentace, ani odlišné politické názory. Dokument tohoto typu se nepředkládá členům Ústředního krizové štábu. Patří k projednání v jiných výborech Bezpečnostní rady státu, například ve Výboru pro vnitřní bezpečnost. Je směšné tvrzení, že za frustraci může zjištění, že dochází ke zneužívání státní pomoci, přičemž to konstatují ti úředníci, kteří jsou za distribuci a kontrolu využívání této pomoci zodpovědní. Sám dokument hovoří o „anekdotických příbězích“, čímž devalvuje hodnotu podkladů, na nichž je postaven.

Materiál nese typické znaky myšlení stávající politické reprezentace. Každý názor, který nekonvenuje mainstreamovému narativu, je dezinformací nebo dokonce radikalizující. V jedné věci má ale pravdu. Za neutěšenou situaci ve společnosti může politická reprezentace. Minulá i stávající, rukou společnou a nerozdílnou.

A informace o radikalizaci vypadá spíše na smyšlenku.To abychom jinému názoru hned nemuseli říkat dezinformace.

Autor: Martin Svoboda

Tagy článku