KOMENTÁŘ: Prezident republiky žádá zrušení kontrol vstupu na Pražský hrad, policie odmítá

KOMENTÁŘ: Prezident republiky žádá zrušení kontrol vstupu na Pražský hrad, policie odmítá
Autor fotografie: foto: Andrew Shiva; CC BY-SA 4.0
22 / 11 / 2022, 14:00

Zdůvodnění policie o nutnosti zachovat kontroly vstupu návštěvníků do areálu Pražského hradu se opírá o stanoviska Společné zpravodajské skupiny, která pod vedením BIS odmítá připustit, že míra ohrožení je minimální. I když to sama uvádí ve svých posledních výročních zprávách.

V poslední době se objevují informace o požadavcích Kanceláře prezidenta republiky na zrušení kontrol na Pražském hradě. A také řada nepravdivých informací.

Jak to tedy s kontrolami návštěvníků na Pražském hradě vlastně je? Kdo zodpovídá za bezpečnost prezidenta a návštěvníků Pražského hradu?

Pražský hrad je vojensky střežený objekt, proto jej nelze mj. řadit mezi klasické měkké cíle. Hrad hlídá Hradní stráž, čili vojenský útvar, který má v době jeho uzavření veškeré kompetence k jeho obraně. Ty ovšem končí s otevřením Pražského hradu pro veřejnost. Armáda nemá vůči civilistům v tomto případě žádné kompetence, a proto se o bezpečnost objektu stará Policie ČR, která je obecně zodpovědná za veřejnou bezpečnost.

Kromě toho v areálu Pražského hradu působí Ochranná služba prezidenta, speciální útvar na ochranu osoby prezidenta republiky.

V roce 2015 stáhli členové skupiny Ztohoven prezidentskou standartu a místo ní vyvěsili obří červené trenýrky. To se jim povedlo zejména kvůli selhání ochrany Pražského hradu, konkrétně policejní ochrany, která nereagovala na poplachová hlášení v prostoru tehdejšího lešení a nechala útočníky dokonat jejich umělecké dílo.

Po konzultaci a na základě doporučení odborníků z policie a Bezpečnostní informační služby byly v létě 2016 zavedeny kontroly návštěvníků Pražského hradu. Rozhodnutí o zavedení kontrol bylo logické, teroristické útoky islamistů byly v Evropě bohužel běžnou záležitostí a bezpečnostní opatření na Hradě mizerná. V té době také vznikl systém vyhlašování ohrožení terorismem, který byl schválen Usnesením vlády č. 63 dne 25. ledna 2016.

Systém vyhlašování ohrožení terorismem má čtyři stupně, od nulové po třetí, nejvážnější. Vyhlášení příslušného stupně provádí vláda České republiky na základě návrhu Společné zpravodajské skupiny Výboru pro zpravodajskou činnost Bezpečnostní rady státu. A zde je zakopaný pes.

Od doby zavedení stupně ohrožení je Česká republika v prvním stupni ohrožení. Přestože se situace ohledně teroristických útoků v Evropě výrazně změnila, Společná zpravodajská skupina nezmírnila vyhlášený stupeň ohrožení, a to ani v době koronavirové krize, kdy nebylo možné cestovat a byl omezen volný pohyb osob.

Po poklesu útoků islamistických teroristů v Evropě přišla doba kovidu a s ní mnoho různých omezení a uzavírání celoročně otevřených památkových objektů, mezi něž patří i Pražský hrad. O tom, zda se na Pražský hrad vztahovala omezení a zákazy Ministerstva zdravotnictví se vedou spory dodnes. Faktem ale zůstává, že v první možný okamžik, který nekolidoval s nařízeními Ministerstva zdravotnictví, tj. na začátku dubna 2021, Kancelář prezidenta republiky oznámila zrušení plošných kontrol návštěvníků. Na to okamžitě nesouhlasně reagoval policejní prezident a plošné kontroly opět zavedl.

Bez ohledu na tento vývoj se řada politiků a novinářů snažila populisticky tvořit svoji image právě na rušení kontrol na Pražském hradě, aniž by se obtěžovala zjistit si skutečný stav nebo si přečíst dokumenty zveřejněné Kanceláří prezidenta republiky.

Současný tlak Kanceláře prezidenta republiky je pochopitelný. Analýza bezpečnostních opatření naopak ukazuje na nebezpečí pro návštěvníky, kteří ve frontách čekají na odbavení ve frontách před bezpečnostní kontrolou. Podle výroční zprávy BIS nehrozí v České republice žádné teroristické nebezpečí, takže stojící zástupy návštěvníků mohou být lákadlem pouze pro útok (například autem) vyšinutého jedince, proti němuž ale není žádné obrany. Teda kromě té, že žádná lákavá fronta nic netušících lidí tam nebude.

Všechna bezpečnostní opatření by měla být zaváděna s rozmyslem. Je jednoduché je zavést, málokdo má však odvahu je zrušit. Alibistické (ne)rozhodování Společné zpravodajské skupiny je toho příkladem. Možná by se zjistilo, že některé činnosti a někteří lidé jsou už postradatelní. Žlutý trojúhelník, znamenající první stupeň ohrožení terorismem by měl zmizet (nultý stupeň totiž zcela nelogicky nemá žádnou barvu ani značení). Na základě dlouhodobého vývoje a analýz by měly být zrušeny i plošné kontroly při vstupu na Pražský hrad (okamžitě do venkovních prostor zahrad a Jeleního příkopu). A pan ministr Rakušan by měl zpytovat své svědomí.

Autor: Martin Svoboda

Tagy článku