KOMENTÁŘ: Působí v ČR nadále vlivový agent Ruské federace? Nebo je to jen špatně napsaná zpráva?

KOMENTÁŘ: Působí v ČR nadále vlivový agent Ruské federace? Nebo je to jen špatně napsaná zpráva?
Autor fotografie: foto: Pixabay
20 / 10 / 2022, 11:00

Bezpečnostní informační služba ve své Výroční zprávě za rok 2021 zveřejnila informaci o ruském vlivovém agentovi, který působil ve prospěch orgánů ruské státní moci. Tento agent je členem vlivové skupiny a má kontakty na novináře a zprostředkovaně na některé politiky.

Jak se píše ve Výroční zprávě BIS, „tyto vazby využíval k nastolování proruské politické agendy, koordinaci veřejných vystoupení kontaktovaných politiků a k medializaci narativů, jež jsou v souladu se zahraničně-politickými zájmy RF. Vlivová skupina, jejíž je tento agent součástí, disponovala dostatkem finančních prostředků k tomu, aby udržovala nebo dokonce rozšiřovala okruh proruských novinářů a aktivistů, kteří by kromě výroby alternativního mediálního obsahu pořádali veřejné akce využitelné ve prospěch ruské propagandy. Zapojeným osobám byly propláceny náklady na přípravu materiálů a v některých případech jim byly zajišťovány výjezdy do zahraničí, kde byla jejich činnost dále koordinována a kontrolována“.

Směsice přítomných a minulých časů popisuje příběh, kdy v České republice je stále přítomen ruský vlivový agent, jehož identitu sice neznáme, ale dále má možnost komunikovat s novináři a politiky. Ale už asi nemá finanční zdroje, jak se píše v minulém čase ve zprávě.

Z poskytnutých informací lze jen těžko vydedukovat, o jakém příběhu BIS hovoří. V úvodním odstavci se tvrdí, že „opatření přijatá v reakci na kauzu Vrbětice vedla také k výraznému omezení možností osobního setkávání pracovníků ruské diplomatické mise se zástupci českých proruských aktivistů. Udržovat a rozšiřovat kontakty s proruskými aktivisty se nicméně dařilo jednomu z vlivových agentů…“, z čehož by vyplývalo, že se jedná o diplomata. Je celkem normální, že diplomatický sbor má za úkol propagaci vlastní země a prosazování zahraničně politických a ekonomických cílů v destinaci, kam jsou jeho členové vysláni. A zde mohou využít všechny legální a legitimní způsoby, jak svoje úkoly splnit. Například prostřednictvím novinářů, politiků, komunity nebo třeba spřízněných obyvatel. Mezi takové metody patří i různé druhy propagandy a manipulace s informacemi. Pokud tak činil diplomat, jednal přesně podle očekávání. BIS pravděpodobně nerozpoznala, zda se jedná o diplomata nebo zpravodajce, neboť nehovoří o zpravodajském důstojníkovi ruských služeb. A to by jistě ráda udělala.

Je nutné rozlišovat legální a nelegální činnost. V případě, že nedošlo k porušení českých zákonů, pak můžeme jenom přemýšlet nad tím, proč i v dnešní době existují lidé, kteří adorují Rusko nebo Putina. Ale dodnes najdeme skupiny osob, kteří takto adorují Hitlera a Třetí říši. Jak jsem psal v minulém článku, na různé nezákonné činnosti myslí náš právní řád. Schvalování trestných činů, podpora a propagace hnutí, směřující k potlačení práv a svobod jednotlivce, genocida atd. Předpokládám, že v tomto případě k porušení zákona nedošlo.

Možná také proto BIS hovoří o tom, že uvedený vlivový agent má (stále) kontakty na novináře a politiky a je (stále) členem vlivové skupiny.

Zveřejnění tohoto příběhu můžeme hodnotit jako dobrý marketingový tah BIS, ale nedotažený. V nedávném příběhu „krtka na MZV“ byla veřejnost informována o tom, že „krtkovi“ byla odebráno osvědčení pro styk s utajovanými informacemi, a proto musel opustit svůj post. Nic víc, žádné zadržení, žádné vypovězení ruského zpravodajce. Nyní se dovídáme, že „vlivový agent“ nadále působí v ČR. Zase bez jakýchkoliv sankcí.

Spíšenež kvalitní práci BIS můžeme vidět její bezradnost. I zveřejnění příběhu „o krtkovi“ bylo vlastně o strachu BIS, že ruská strana s ním znovu naváže kontakt. Místoaby předala informace policii a nechala orgány činné v trestním řízení (a případně soudy) rozhodnout o protizákonnosti jednání jedné či obou stran. Jak BIS ve své zprávě uvádí, předává informace policii jen v případech, které by neohrozily důležitý zájem služby. A to oba případy bezpochyby jsou.

Bylo by velmi lehkovážné podceňovat ruské zpravodajské služby. Je důležité, aby Česká republika měla kvalitní zpravodajské služby, které jsou schopny identifikovat činnosti cizích rozvědek a jejich činnost dokumentovat. A v rámci svých zpravodajských možností eliminovat. V případě zrady je nutné nechat jednat orgány činné v trestním řízení. Pachatelé nepřátelských zpravodajských aktivit a spolupracovníci cizích zpravodajských služeb by měli vědět, že jejich činnost dříve nebo později bude odhalena a že budou nést trestně právní důsledky své činnosti. Zatím se bát nemusí.

Autor: Martin Svoboda

Tagy článku