KOMENTÁŘ: Racionální krok ministra Metnara: nový ředitel VOP má vrátit firmu na výsluní

KOMENTÁŘ: Racionální krok ministra Metnara: nový ředitel VOP má vrátit firmu na výsluní
21 / 10 / 2019, 08:45

Ministr obrany Lubomír Metnar jmenoval 15. října do funkce ředitele státního podniku VOP CZ Radovana Putnu, který uspěl ve výběrovém řízení. VOP CZ se dlouhodobě potýká s ekonomickými problémy a hospodaří se ztrátou. Otázky vzbuzují schopnosti VOP CZ realizovat státní zakázky vlastními silami, tj. aniž by plnil funkci pouhého prostředníka, a tím v podstatě projekty jen prodražoval.

V roce 2018 hospodařil se ztrátou 148 milionů korun, o rok dříve se ztrátou bezmála 60 milionů korun. Podle informovaných zdrojů se VOP CZ potácí na hranici insolvence. Špatné hospodářské výsledky byly také jedním z důvodů odvolání bývalého ředitele Marka Špoka, dalšími důvody, které Lubomír Metnar v dubnu uvedl, byla jeho nespokojenost s fungováním managementu podniku a jeho interní a externí komunikací. Při jmenování Marka Špoka v roce 2014 přitom tehdejší náměstek ministra obrany Tomáš Kuchta uvedl: „VOP CZ je v dobré hospodářské kondici a věřím, že pod novým vedením se bude dále rozvíjet.“

Podnik ve své výroční zprávě za rok 2018 uvádí, že přes nedostatek kvalifikovaných pracovních sil na trhu práce, se mu dařilo zabezpečovat požadavky na plnění výrobních a obslužných úkolů s 882 zaměstnanci a 92 agenturními pracovníky. Posiloval jejich odborné know-how, školil a rekvalifikoval své zaměstnance, spolupracoval s odbornými školami. Přes 90 % tržeb VOP tvoří civilní strojírenství.

Mezi zakázkami od Ministerstva obrany figurují a zaujmou především dvě. Jednou je modernizace tanků T-72M4 CZ v hodnotě 900 milionů, o níž jsme již psali, a druhou pak role VOP CZ v akvizici 210 pásových bojových vozidel pěchoty, kde státní podnik hraje roli integrátora pro český zbrojní průmysl, který se má projektu účastnit podílem 40 % (cca 20 miliard korun) na celkové hodnotě zakázky, a také má po celou dobu životnosti vozidel zajišťovat jejich údržbu a logistickou podporu.

V médiích byla již dříve zmíněna také například zakázka na cisternové vozy CAP-6M1, na níž se zásadní měrou podíleli dva další významní subdodavatelé (TATRA a KOBIT), a VOP CZ v podstatě projekt svou účastí prodražil. Smlouva s MO o modernizaci tanků bude teprve uzavřena. Pokud i na této zakázce se budou významnou měrou podílet subdodavatelé, ať již z důvodů kompetence personálu nebo dostupnosti technologií, půjde o podobnou situaci.

Pokud jde o BVP, ministerstvo hájí roli VOP CZ v projektu takto: Požadavek na zapojení státního podniku je odůvodněn ochranou podstatných bezpečnostních zájmů ČR, bezpečnosti dodávek a vládou schváleným dokumentem „Strategie vyzbrojování a podpory rozvoje obranného průmyslu České republiky do roku 2025“.

Na roli VOP CZ se v květnu ministra obrany zeptala organizace Transparency International. Na základě jaké koncepce nebo z jakých důvodů má v realizaci zakázky na BVP hrát prominentní roli státní podnik VOP CZ. Není totiž zřejmé, proč by realizaci subdodávek nezařizoval napřímo vítěz daného tendru. Důvod byl zřejmý - obava o zbytečné prodražení zakázky.

Ministr odpověděl: "Podnik je pro nás nejvyšším garantem spolehlivosti, dlouhodobě se soustřeďuje na obrněnou techniku a její servis, udržuje k tomu potřebné lidské i technické kapacity. Má unikátní zkušenosti s vývojem, testováním a výrobou obrněné techniky.“

Byl-li ovšem ředitel Špok odvolán a nebyl-li ministr spokojen s fungováním managementu, a přihlédneme-li k hospodářskému výsledku podniku, působí výraz "nejvyšší garant spolehlivosti" poněkud zarážejícím dojmem. A i podle Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu nemá podnik s necelými 900 zaměstnanci potřebnou kapacitu, aby náročné armádní zakázky dlouhodobě úspěšně plnil (životní cyklus nových BVP má být 30 let). Kromě některých elementárních úkonů bude muset VOP CZ pracovat se subdodávkami českých firem - a svým vstupem jejich technologie a jejich práci pro stát prodraží.

Je-li řeč o managementu, odpovědnost za ekonomický a personální stav společnosti kromě v dubnu odvolaného ředitele nesou také další dosavadní vysoce postavení manažeři, kteří do VOP CZ přišli ze zkrachovalého Vítkovice Power Ingeneering (VPE), výkonný ředitel Kamil Kučera a obchodní ředitel Oleg Hruška, jak v dubnu napsal deník E15: „Kučeru a Hrušku pojí dlouholeté angažmá v různých vedoucích pozicích ve zkrachovalé VPE, jedné z nejhůře postižených firem strojírenské skupiny podnikatele Jana Světlíka. Shodou okolností u něj působil od roku 2011 jako bezpečnostní ředitel i Metnar, později zasedal v orgánech Vítkovice Heavy Machinery a VTK Special.“

Nově jmenovaný ředitel VOP CZ, ing. Radovan Putna, je absolventem VŠE Praha. Na začátku své kariéry pracoval jako projektový manažer ve finanční skupině Expandia. Zde se specializoval na řízení, nákup a prodej firem. Posléze pracoval mnoho let na různých manažerských pozicích ve firmách zaměřených na strojírenství, automobilový a zpracovatelský průmysl. Mezi nejznámější patří brněnský Zetor, kde působil v letech 2003-2007 na pozici ředitele obchodu a marketingu. Od roku 2011 se věnoval poradenství a interim managementu. Jeho doménou je strategický management, obchod a marketing.

Rozhodnutí ministra obrany jmenovat do čela státního podniku ekonoma s bohatými manažerskými zkušenostmi lze přivítat jako nutný a racionální krok, který by mohl a měl přispět ke stabilizaci společnosti. Nezbývá než mu přát, aby se mu podařilo dostat VOP CZ mezi úspěšné a fungující firmy českého zbrojního průmyslu.

Tagy článku