KOMENTÁŘ: Skartace utajovaných dokumentů na Hradě. Porušili vše, co lze porušit

KOMENTÁŘ: Skartace utajovaných dokumentů na Hradě. Porušili vše, co lze porušit
Autor fotografie: Stefan Bauer; CC BY-SA 2.5|Popisek: Pražský hrad
22 / 03 / 2022, 09:00

Na Hradě byly skartovány dokumenty a začíná probíhat vyšetřování. Zdá se, že byl porušen zákon a pravidla administrativní služby.

Zatím nebylo nikde řečeno, v jakém stupni utajení přesně dokumenty byly. Zda „V“, „“D“, „T“ nebo „PT“, tedy Vyhrazené, Důvěrné, Tajné nebo Přísně Tajné. Ale ve šech případech se jedná dle zákona o utajované dokumenty. Někdy lze najít dokumenty „Pro vnitřní potřebu“ ale ty nejsou utajovanými dle zákona.

Při zpracování dokumentů jsou obvykle minimálně dva výtisky, jeden tzv. pro spis, tedy k okamžité archivaci a druhý s tzv. rozdělovníkem je doručen určeným adresátům. Zpracovatel dokumentu nastavuje skartační znak, tedy jak dlouho bude dokument uložen. Adresáti a spisovny nebo sekretariáty s příslušnou bezpečnostní prověrkou se se spisem seznámí, zaevidují jej a podepíší, kdo se se spisem seznámil.

Jakmile jsou se spisem seznámeni všichni adresáti je navrácen zpracovateli a archivován s druhým výtiskem. Takže z daného plyne, že jsou vždy minimálně dva výtisky a na nich je, kdo všechno se se spisem seznámil, kudy putoval a je to i v dalších evidencích jednotlivých adresátů, kde též musí být zaznamenán stupeň utajení a skartační znak, jako třeba S-10 -skartovat za 10 let.

V tomto okamžiku je důležité, a to je věc NBÚ, zjistit, jak se na hradě s utajovanými dokumenty zachází, zda jsou v evidencích a zda pouze lidé s příslušnou prověrkou k nim měli přístup. Prezident republiky je vyjmut z této povinnosti, ale je známá aféra kancléře, jemuž nejvyšší prověrka nebyla udělena. Pak je důležité vědět, kdo o skartaci rozhodl a nechal dokumenty vyjmout ze spisové evidence, a navíc porušil rozhodnutí zpracovatele o době uložení.

Takže v součtu, zdá se, že bylo porušeno všechno, co lze, možná kromě oprávněných osob se se spisem seznámit. Prezident, pokud to bylo jeho rozhodnutí, má imunitu, ostatní ne.

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.