KOMENTÁŘ: Výroční zpráva Vojenského zpravodajství publicitu nepotřebuje?

KOMENTÁŘ: Výroční zpráva Vojenského zpravodajství publicitu nepotřebuje?
Autor fotografie: foto: Vojenské zpravodajství, vzcr.cz|Popisek: Vlajka
15 / 11 / 2022, 11:00

Výroční zpráva Vojenského zpravodajství popisuje dobrou práci vojenských zpravodajců v roce 2021, zejména pak při definici nových vojenských hrozeb. A nechlubí se tím.

Na začátku září vydalo Vojenské zpravodajství svoji Výroční zprávu za rok 2021. Na rozdíl od BIS její zveřejnění proběhla zcela bez pompézního uvedení premiérem a veřejné prezentace ředitele. Zatímco publicity kolem výroční zprávy BIS bylo všude plno, zprávu Vojenského zpravodajství novináři příliš nekomentovali. Je to škoda. Obsahuje totiž velmi zajímavá témata.

Výroční zpráva Vojenského zpravodajství za rok 2021 výstižně popisuje důvody, které vedly ke vzniku války na Ukrajině, byť se striktně vyhýbá jakékoliv konkretizaci a politizaci. Vznik reálné hrozby přičítá ignoraci a popírání přístupů a východisek, které dříve umožňovaly se velkému konfliktu vyhnout.

V graficky střízlivé úpravě, odpovídající seriózní státní organizaci, Vojenské zpravodajství ukazuje svůj vztah k moderním technologiím a metodám.  Progresivnost zpravodajské služby prezentuje nejen informací o vlastním využívání vysoce efektivních metod ve zpravodajství, jako jezpracování velkého množství dat, tak ale i v zaměření zpravodajské práce na moderní vojenské prostředky. Vojenské zpravodajství zmiňuje například autonomní zbraňové systémy nebo technologie tzv. EDTs (Emergency and Disruptive Technologies).

Tato pasáž přináší zajímavé náměty a podněty pro firmy a společnosti, které se zabývají vývojem nebo výrobou vojenského materiálu a chtějí se podílet na zajišťování bezpečnosti nejen České republiky. Obdobně je tomu i u v dokumentu zmíněných tzv. hypersonických zbraní. Ve zhoršujícím se bezpečnostním prostředí je i dobrým vodítkem pro vysoké školy, výzkumné ústavy a vědecké instituce.

Vojenské zpravodajství se ve své výroční zprávě nezabývá obranou kyberprostoru proti útokům na počítačové systémy státu a kritickou infrastrukturu. Zjevně nemá potřebu prezentovat svoji práci, kterou spolu s NÚKIBem na tomto poli odvádí.

Správnost zaměření na tyto technologie dnes potvrzuje i válka na Ukrajině. Částečně autonomní systémy jsou dnes hojně používané oběma stranami konfliktu. Použití hypersonických Kinžálů ruskou stranou bylo již také v médiích popsáno. Zmínka o právních aspektech použití plně autonomních zbraňových systémů, která plně kopíruje diskuse nad právní odpovědností za škody způsobené autonomními dopravními prostředky, je velmi potěšující. A to proto, že je v přímém rozporu s úmyslnými útoky ruských agresorů na civilní struktury a objekty na Ukrajině, a jasně tak demonstruje rozdílnost v uvažování a myšlení představitelů východních a západních armád. A bezpochyby naznačuje vyzrálost vedení vojenské kontrarozvědky, která toto téma chápe natolik důležité, že mu věnuje vlastní pasáž ve své výroční zprávě.

Příjemné čtení zakončuje pasáž o dalších aktivitách služby, které v průběhu roku nebyly nijak veřejně prezentovány a které ukazují zejména na tradici a odkaz Františka Moravce. K němu se váže i nový pamětní odznak Josefa Bartíka. Zpravodajce, který byl součástí Moravcovy skupiny.

Dobrá zpráva, která logicky příliš konkrétního neřekne, ale přesto dost napoví. Služba by určitě mohla napsat mnohem víc. Rozsah je ale přiměřený kontrarozvědce. Je to skromná prezentace služby, která bez povyku, úniku informací, sebeprezentace ředitele, vnášení narativů do společnosti, ovlivňování politiků a veřejného mínění dělá svoji práci tak, jak má. Tajně.

Autor: Martin Svoboda

Tagy článku