KOMENTÁŘ: Vznik Národního kriminálního úřadu a centrální analytiky a nezodpovězené otázky

KOMENTÁŘ: Vznik Národního kriminálního úřadu a centrální analytiky a nezodpovězené otázky
15 / 01 / 2020, 09:00

Po nepovedené a nenaplněné reorganizaci celorepublikových útvarů služby kriminální policie, kdy byly nejprve sloučeny dva útvary (ÚOKFK a UOOZ) s vizí pokračovat v dalším zastřešení výkonných a servisních útvarů policejním prezidentem, jsem byl v očekávání, jaký bude další vývoj pod novým vedením ministerstva vnitra, které je už 6 let v gesci ministrů z ČSSD.

Nedávno jsme se dozvěděli, že práce na reformě služby kriminální policie nejsou u konce, nicméně že už nyní je známá nezbytnost vzniku Národního kriminálního úřadu a centrální analytiky a také je na pořadu dne úvaha o odtržení specializovaných pracovišť ze vzniklého NCOZ, která se specializovat na kyberkriminalitu a terorismus. A to ostatní, se (opět) teprve uvidí...?!

Ptám se tedy - Národní kriminální úřad vznikne přejmenováním stávajícího Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování na Policejním prezídiu?! Centrální analytika bude umístěna na NKÚ v podřízenosti náměstka policejního prezidenta, bude pracovat i s tzv. živými kauzami a bude garantovat sdílení informací ze všech zainteresovaných útvarů? Odloučení dvou specializovaných odborů NCOZ bude znamenat vznik dvou nových útvarů se začleněním přímo na NKÚ nebo vedle stávajících výkonných útvarů jako je NPC a NCOZ se stávajícími počty několika desítek specialistů, nebo se plánuje jejich rozvoj a máme jasno, kterými policisty doplníme tyto nedostatečné počty? Vznikne opět něco nového jako finanční policie?

Není na to, aby se vyhlásil vznik Národního kriminálního úřadu a centrální analytiky, nezodpovězených otázek ještě příliš mnoho?

Jsem přesvědčen, že cílem má být více specializovaných útvarů rozdělených na výkonné a servisní, soustředěných pod „jednu střechu“, chcete-li NKÚ. Jsem i pro vznik centrální analytiky, ale bez zveřejnění další vize, kam bude směřovat reforma služby kriminální policie a vyšetřování, jsou stávající prohlášení jen jakýmsi plácnutím do vody. Obzvláště úsměvné a znepokojující je, že předchozí vedení ministerstva chtělo slučovat a tohle rozdělovat. Respektive dle zveřejněných informací vše nasvědčuje přípravě na větší specializaci, což znamená spíše na existenci samostatných útvarů pod jednou střechou. Přiznám se, že - byť zatím nedostatečně veřejně vysvětlené a odůvodněné - poslední návrhy jsou mi sympatičtější, než ty „slučovací“. Ministerstvo vnitra by ale mělo mít odborně vydiskutováno, kam bude policie do budoucna směřovat, aby na to mohl kdokoliv a kdykoliv navázat, a nevznikal prostor zase vše úplně celé převrátit jiným směrem.

 

Autor: Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Tagy článku