Komunální volby 2022 – města a jejich práce s daty. Je rozhodně co zlepšovat

Komunální volby 2022 – města a jejich práce s daty. Je rozhodně co zlepšovat
Autor: foto: Pixabay
16 / 09 / 2022, 14:00

Při příležitosti blížících se komunálních voleb jsme připravili předvolební speciál, který věnujeme třem tématům určeným pro města a obce. Po otázkách možností digitilních technologií v oblasti bezpečnosti a energetického mixu v kontextu dnešní situace se třetí téma dotýká otázky dat a datových platforem jako nástroje k rozvoji tzv. inteligentních měst. Zeptali jsme se kandidátů ve velkých městech, co lze v této oblasti zlepšovat, a přinášíme odpovědi těch, kteří dosud odpověděli.

Považujete dosavadní přístup k práci s daty ve Vašem městě za moderní a odpovídající trendům? V jakých oblastech nebo jakým způsobem byste chtěl/a tuto oblast zlepšit a zefektivnit?

Patrik Nacher (ANO 2011), poslanec a zastupitel, Praha

Nepovažuji. Praha musí data, která sbírá, efektivněji využívat ke správě města a zavádění inovací. Například velmi správně uvádíte oblast parkování nebo jízdních řádů MHD. Je důležité, aby Praha nenutila občany poskytovat údaje o nich samých opakovaně, protože tak šetří čas občanů i úředníků. Ze zkušenosti mé kolegyně, kterou získala při nedávné změně příjmení, mohu říct, že úřady hlavního města mohou fungovat efektivněji.

Radek Popelka (ANO 2011), člen zastupitelstva Jihlava

IT oddělení jihlavského magistrátu je dlouhodobě na vysoké úrovni. To dokládá řada udělených ocenění jejich práce. Pochopitelně společně s očekávaným nárustem agendy je nutné dbát na personální, ale i materiální růst tohoto oddělení.

Jan Mazuch (SPOLU), náměstek primátora, Pardubice

Ano, určitě se o to snažíme. V čem máme do budoucna velké možnosti a příležitosti je práce s prezentací a zpracováním dat. Nabízí se vytvoření datového skladu s maximální možností prezentovat data formou otevřených dat (open data) a velký důraz na prezentaci dat formou jejich prezentace v mapových podkladech (GIS).

René Živný (Společně pro Pardubice), zastupitel, Pardubice

Práce s daty a informace v našem městě je dle našeho názoru zastaralá a neefektivní, chtěli bychom vše modernizovat a využít maximum technologií a aplikací, které třetí dekáda druhého tisíciletí nabízí! To vše chceme směřovat především k občanům, aby se jim usnadnil život a komunikace a správa jejich agend. V našem programu máme vytvoření městské aplikace pro občany, využití moderních systémů pro parkování a řízení dopravy, podporujeme také wifi na zastávkách a ve vozech MHD a podobně.

Petr Nedvědický (ANO 2011), primátor, Ústí nad Labem

Dosavadní praxe odpovídá možnostem města a dostupnosti technologií. Máme vlastní IT firmu, která poskytuje služby nejen magistrátu, ale všem jeho organizacím a také spolupracuje s jinými subjekty. V jejím rámci se připravují odpovídající řešení.

Tomáš Trtek (ANO 2011), náměstek primátorky, Karlovy Vary

Náš přístup je odpovídající trendům. Samozřejmě jsme do jisté míry limitováni. Například agendy státní správy pracují se systémy, které si nijak modifikovat nemůžeme. Tam jsou v rozsahu digitalizace jisté rezervy. V oblasti samosprávy máme více možností. Například v rámci pilotního projektu testujeme on-line monitoring naplněnosti nádob na separovaný odpad, což nám může pomoci při optimalizaci svozu odpadu. Další projekty připravujeme v rámci strategických záměrů programu ITI. Jedná se o projekty Otevřený úřad a Přívětivý úřad.

Daniel Kůs (Pirátská strana), zastupitel města, Plzeň

Digitalizace v Plzni rozhodně patří k těm lepším v rámci České Republiky. I Tak je ale celá řada věcí, které je třeba dotáhnout a pokračovat v započatém trendu. Více reálně než na oko. Úřad bez čekání sice v Plzni máme, ale lidé čekají dlouhé hodiny při žádostech o vydání dokladů. Chybou úředníků to ale není, ti svou práci dělají dobře. Chceme aby úřady fungovaly jako e-shop, online registrace do mateřských školek, veřejně dostupný internet pro všechny. Inspirací je postup kolegů z Pirátské strany v rámci Plzeňského kraje.

Karina Eismanová (SPOLU), regionální manažerka ODS, Plzeň

Město Plzeň bylo za práci s open daty před několika lety označeno jako skokan roku ČR. Od té doby s daty neustále pracujeme. Vnímáme je jako zdroj informací popisující město jako živý organismus, jako zdroj pro strategie a zdroj pro vyhodnocování kvality služeb, které město poskytuje svým občanům.

Jako příklad můžeme uvést informační weby //tuta.plzen.eu/ nebo //mapy.plzen.eu/mapa-dopravy-v-plzni-z-dat-dopravnich-detektoru/ .

Jedním z trendů, s kterým v Plzni také přicházíme je také takzvaná živá laboratoř, kdy se snažíme skrze dostupná data podívat na ucelenou oblast, rozpoznat její problémy, zapojit veřejnost a dojít ke konkrétnímu zlepšení. Jako příklad můžeme uvést zapojení mladých Plzeňanů skrze SIT Port (//www.sitport.cz/). Mladým lidem formou hackathonu poskytneme data ze satelitních snímků (//plzen.worldfromspace.cz/greenery) a vyzveme je k hledání řešení, jak zvýšit ve městě podíl zeleně či jak eliminovat tepelné ostrovy. Vybraná řešení pak společně realizujeme. Tahle hodně zjednodušená cesta nepřináší jen lokální zlepšení mobility, kvality ovzduší, udržitelnosti, ale pomáhá nám také v Plzni udržet talentované lidi a rozvíjet je. I díky tomu vznikají ve městě nové úspěšné startupy, jako už zmiňovaný Jalud Embedded.

Bez dat by město podle mého přesvědčení zkrátka nedokázalo směrovat své kroky k lepší budoucnosti.

Anna Putnová (TOP 09), pedagožka, Brno

Máme Dopravní informační centrum. To v režimu v režimu 24/7 zajišťuje sběr dat a zpracování dopravních informací, ať už se jedná o uzavírky komunikací, hustotu provozu, dopravní nehody, omezení provozu a kolony ve městě Brně či online zobrazení dopravních kamer. Je propojené s městským kamerovým dohledovým systémem i s dopravním podnikem.

Postupně po dílčích územích pořizujeme 3D model budov ve městě. Jde o důležitý podklad pro projekční činnost nebo pro územní plánování, pomůže při posuzování plánovaných nových staveb na stávající zástavbu.

Pomocí automatických stanic v Brně zjišťujeme a občanům zpřístupňujeme informace o kvalitě ovzduší. Nyní také běží ve spolupráci s Masarykovou univerzitou projekt Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna.

To je jen několik příkladů. Data samozřejmě intenzivně využíváme a v maximální možné míře je také on-line zpřístupňujeme občanům i odborné veřejnosti.

Vlajkovou lodí je v Brně od roku 2018 datový portál města data.brno.cz. Dataportál vytváří podhoubí, ve kterém může kdokoliv využívat městská data pro svoje inovativní projekty, pro výzkum, kontrolu anebo pro informování se o aktuálním stavu věcí v Brně. Otevřená data a statistiky obecně přispívají jednak k transparentnosti ale hlavně k rozvoji podnikatelského prostředí tím, že lze bezplatně využít cenná data města do komerčních aplikací a řešení.

Pro město vidím 2 zásadní úkoly do buducna. Jednak musíme i nadále rychle reagovat na dynamický vývoj technologií, jednak se musíme zaměřit na větší informovanost obyvatel o dostupnosti zveřejňovaných dat.

René Černý (ANO 2011), místostarosta Řečkovic, Brno

Již od roku 2014, kdy město Brno s pozice primátora vedl Petr Vokřál, se město zaměřilo na masivní sběr dat a dle mého názoru by v tom mělo příští vedení radnice pokračovat. Stále ale existují mezery v tom, jak se s daty nakládá. Zcela jistě by se data mohla lépe využívat při rozhodování radnice. Například se stále sbírají data o počtech cyklistů, ale žádné řešení díky nim nevzniká. Proto je nutné tyto procesy zefektivnit. Radnice může využít zkušenosti velkých západoevropských metropolí a díky správnému vyhodnocení dat hledat úspory a lépe plánovat investice.

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace