Konference Bezpečná škola 2019

Konference Bezpečná škola 2019
06 / 06 / 2019, 07:30

Již pátý ročník Konference BEZPEČNÁ ŠKOLA 2019 můžeme přirovnat k dítěti ve školce, kterému se podařily vychytat dětské nemoci. A za rok nastoupí do školy s vědomím, že posluchači konečně našly společnou řeč a společná řešení. Ale nepředbíhejme a podívejme se na to, jak to tedy ve čtvrtek 23. 5. 2019 v NTK Praha, vypadalo.

Akce měla dohromady 37 partnerů a z toho 11 záštit! Což nás nejen velmi těší, ale svědčí to i o mimořádném zájmu o tuto společensky zásadní problematiku.

Tomáš Barta, Channel Sales Executive, ze společnosti Veracomp s.r.o. (Stříbrný partner), která na trhuzastupuje významné hráče v bezpečnostních technologiích (spousta z nich jsou české firmy!), poukázal hned v úvodu na to, jak si všichni pod pojmem bezpečnost představujeme zcela bezstarostný život, ale nepřipouštíme si, že bychom také měli mít nějakou odpovědnost. A k této skutečnosti se během celého dne vraceli i ostatní spíkři. Pavel Kysilka, zakladatel 6D Academy, apeloval na používání 7 skupin klíčových dovedností ve 21. století, kterými jsou: 1.) kritické myšlení, 2.) adaptace na nové trendy, 3.) kreativita – vymýšlení nových řešení, 4.) přesvědčování, 5.) spolupráce, 6.) vedení, 7.) empatie. „Hrne se na nás spousta věcí, ale také nám tyto věci nabízí hodně benefitů, což přináší spousta rizik – drtivou většinu dnes dokonce neumíme popsat, říká pan Kysilka.“ Ale když využijeme bod 3.) vymýšlení nových řešení, tato rizika překonáme.

PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, náměstek ústředního školního inspektora ČŠI, ukázal statistiku mediální gramotnosti dětí, která je opravdu nízká. Pan náměstek vyvolal v plénu bouřlivou diskusi na fakt, že podporuje zapojení digitálních technologií do škol, tzn. aby děti mohly využívat mobilní telefony i o přestávkách. Nesouhlasné mručení z pléna vtipně glosoval známou filmovou větou „ ona vesnice se nám, mladý muži, změnila“. Dále pochválil spolupráci v rámci projektu Post Bellum (příběhy našich sousedů), která podporuje žáky v souvislostech s moderními technologiemi. Marie Mališková, ze společnosti O2 a. s. (Stříbrný partner), začala tím, že dnes se naše děti rodí v podstatě rovnou do postýlky s moderními technologiemi. Jelikož je stále alarmující úroveň digitální gramotnosti české kotliny, spustila jejich společnosti projekt O2 Chytrá škola, který pomáhá především pedagogům, ale i dětem a rodičům lépe se zorientovat v příležitostech i nástrahách digitálního světa. Mgr. Hana Nováková, Koordinátorka týmu pro mládež, Probační a mediační služby ČR v Náchodě a Mgr. Nikola Hendrychová, metodička prevence, okres Náchod, dvě dámy, které reagovaly na fakt, že Náchod je špičkou ledovce v kyberkriminalitě, projektem Děti ve virtuálním prostředí a nutno podotknout, že jejich projektové řízení nese ovoce. Královehradecký kraj byl jedním z partnerů, kteří finančně podpořili tuto konferenci, a která by díky nim, nemohla vůbec vzniknout.

Celá konference probíhala v uvolněně, vtipné atmosféře, kterou podpořili i pánové Daniel Koreň, BE3D Academy Specialist (Zlatý partner) a Ing. Lukáš Procházka, zástupce ředitele SPŠ na Proseku. Představili produkt Y SOFT - bezpečnou 3D tiskárnu tak, že si ji všichni v sále chtěli domů okamžitě pořídit. Tato „moderní mikrovlnka“ je nejenom maximálně bezpečná, ale šetří náklady za didaktické pomůcky a má využití už i v mateřských školách, kde například holčičky byly nadšené z výsledku, a to vede k tomu, jak např. přivést více dívek k technice. 3D tiskárna je oblíbená také u učitelů, hlavně v rámci oprav čehokoli, ale např. i v domácnostech (v podstatě si můžeme vytisknout i splachovadlo na toaletu).

Panel B/TECHNOLOGIE pomáhají spolu s výše zmíněnými pány, rozzářila Iveta Králová,KAM Office and Education Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Ecophon, se svojí prezentací akustické pohody ve školních třídách, která má neskutečně mnoho výhod. Jsou to například udržení pozornosti, šetření hlasivek učitelů, bezpečnost, změna chování žáků – nemají totiž potřebu řvát, jelikož v tišším prostředí se chováme všichni tišeji. Ecophon dokonce v rámci svých šetření ve školách měřil tepovou frekvenci vyučujících a jeden lektor z Benešova měl počet tepů přes 100, tzn. jako kdyby celých těch 45 minut neustále běžel. Paní Králová upozornila posluchače na možnost dotace na akustické opravy a úpravy od Ministerstva životního prostředí (121. výzva), která nabídne na úpravy škol 2,5 miliardy korun. Dotace trvá od 2. 5. 2019 – 3. 2. 2020.

Konference měla mnoho mluvčích … v rychlosti ještě zmíníme pana Martina Kožíška ze společnosti CZ. NIC, představil opět předpremiéru filmu, tentokrát „Maturant“ (CZ. NIC), natočený Braněm Holičkem, který spolu s ním v loňském roce natočil edukační film „Na hory“ (Seznam.cz). Ing. Libora Sladkého, prezidenta Asociace Bezpečná škola z. s. , který striktně k nekončícím právům rodičům podotknul: “Školní pravidla platí – můj dům, můj hrad!“ Gen. Ing. Andora Šándora, který sděloval možnosti na zvážení, jak má škola v rámci bezpečnosti postupovat. Hlavní bodem bylo zhodnocení vlastních školních rizik, které mají být ušity na míru každé škole.

Tento pátý ročník bychom rádi ukončili slovy pana PhDr. Ladislava Spurného, Odbor školství a mládeže, Oddělení krajského vzdělávání Krajský úřad Olomouckého kraje (tento kraj zaštítil a také finančně podpořil naši akci): „Vše je o komunikaci, v dnešní době rodiče a děti nemají žádné povinnosti, prosím buďme sebekritičtí, ať se za nás děti nemusí stydět!“

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.