Konference Současné bezpečnostní hrozby se zaměřila na soukromé poskytovatele bezpečnostních služeb a nové technologie

Konference Současné bezpečnostní hrozby se zaměřila na soukromé poskytovatele bezpečnostních služeb a nové technologie
Autor fotografie: David Červenka
23 / 11 / 2017, 17:30

Komora podnikatelů komerční bezpečnosti uspořádala ve spolupráci s Policejní akademií ČR konferenci na téma Současné bezpečnostní hrozby. Možnosti a přínosy spolupráce státu se soukromými bezpečnostními subjekty, Evropské i světové trendy, jejich výzvy a příležitosti vyslechlo asi 150 účastníků. Subjekty komerční bezpečnosti jsou nedílnou součástí systému bezpečnosti státu, znělo hlavní motto tohoto setkání.

Rektor Policejní akademie doc. Josef Salaš přivítal přítomné účastníky a připomněl letošní 25 výročí vzniku akademie. Prezident KPKB Bc. Miroslav Kovaříček přednesl základní ideu konference a připomněl také 25 let fungování tohoto profesního sdružení.

psali jsme: Mezinárodní konference bezpečnostního managementu 2017

V dopoledním bloku zazněly příspěvky, které upozorňovaly na uplatnění bezpečnostních konzultantů v oblasti bezpečnosti, využití moderních metod analýzy rizik a také kontext nového nebezpečí, plynoucí z masové migrace posledních let. Ing. Lubomír Polívka přednesl svůj příspěvek, který zaměřil na význam a potřebu vzdělávání privátních bezpečnostních subjektů v problematice nebezpečných látek. Bylo konstatováno, že celospolečenská úroveň vzdělání v nakládání s nebezpečnými látkami značně poklesla. To souvisí s vývojem posledních let, zrušením vojenské povinnosti a také s relativním bezpečím ve středu Evropy.

konference

Spolupráci komerčního sektoru a bezpečnostních složek státu při pořádání veřejných akcích přiblížil Bc. Roman Zabavský, ze společnosti Čechymen. Zdůraznil nejrůznější bezpečnostní hrozby při pořádání veřejných akcí, ať již se jedná o koncerty, festivaly, sportovní akce nebo veřejná setkání. Zde koná primární bezpečnostní zajištění pořadatelská služba, která je v případě potíží první na místě a musí být schopna reagovat v zajištění bezpečnosti. Celkově bylo zmíněno, že je znatelná absence metodiky zajištění bezpečnosti a nutnost jejího vypracování ve spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem.

V rámci prvního bloku konference rozebral JUDr. Karel Koubík činnost soukromých bezpečnostních služeb při nálezu nástražného výbušného systému. Ve svém příspěvku upozornil na to, že se tyto situace dějí stále častěji a blíže naší republice. Upozornil na dnešní problém v pojímání tohoto problému, kdy se zdůrazňuje, že tento problém se nás zatím netýká a proto jej není potřeba řešit. V rámci tohoto rizika zdůraznil, že je potřeba brát tuto hrozbu za reálnou, připravit a proškolit personál a případně vybavit např. bombdekami. Podstatné je okamžitě evakuovat prostor a s podezřelým předmětem nehýbat.

psali jsme: Mezinárodní konference bezpečnostního managementu KBM 2016

konference6

Možnosti využití soukromých bezpečnostních služeb v rámci Integrovaného záchranného sboru zmínil ve svém příspěvku MUDr. Bohumil Skála. Komparativně nastínil situaci v zemích, jako je Izrael a zdůraznil pozitivní přínos při zapojení soukromého sektoru v oblasti IZS. Prvně je nutné nastavit legislativní parametry spolupráce a pravomocí. Případné vyžádané zapojení soukromého sektoru odlehčí základním složkách IZS v jejich práci a sníží přímé i nepřímé náklady.

V druhém bloku konference zazněly příspěvky o nových a perspektivních metodách v oblasti bezpečnosti. Transhumanismus, volumetrická ostraha objektů a zajištění kybernetické bezpečnosti patří přesně do této kategorie. Zástupci akademické obce zmínili potřebu zřízení a rozšíření zpravodajských studií v rámci vysokoškolského studia. Na závěr se příspěvky věnovaly umělé inteligenci v kamerových systémech, situace ohledně dronů, doprovezené zkušeností s používaním těchto technologií ze strany bezpečnostních složek státu.

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace