Korupční jednání příslušníků bezpečnostních sborů v roce 2013

Korupční jednání příslušníků bezpečnostních sborů v roce 2013
Autor fotografie: Redakce|Popisek: Ilustrační foto
12 / 10 / 2014, 16:15

10.10.2014 / V roce 2013 Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) zadokumentovala 32 trestných činů se znaky vykazujícími korupční jednání (o deset méně proti roku 2012).
Zdroj: Informace pro vládu ČR

Jednalo se o následující trestné činy: 

  • Zneužití pravomoci úřední osoby 17 (+1 proti roku 2012)
  • Přijetí úplatku 6 (-8 proti roku 2012)
  • Podplácení 4 (-2 proti roku 2012) 
  • Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací 2 (+2 proti roku 2012) 
  • Sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě 1 (+1 proti roku 2012) 
  • Přijímání úplatku 1(-1 proti roku 2012) 
  • Zneužívání pravomoci veřejného činitele 1 (0)

Pro spáchání těchto trestných činů bylo v rámci zahájení trestního stíhání, návrhu na zahájení trestního stíhání nebo sdělení podezření v rámci ZPŘ realizováno celkem 23 (-3) pachatelů.

Jednalo se o 12 (0) příslušníků policie, 4 (+2) příslušníky vězeňské služby, 2 (0) příslušníky celní stráže, 1 (+1) zaměstnance policie a 4 (-5) civilní osoby, jejichž trestné činy souvisí s trestnou činností příslušníků a zaměstnanců bezpečnostních sborů v působnosti GIBS.

K nejčastějším formám korupce v bezpečnostních sborech patří i nadále:

1.  Předávání informací za úplatu či protislužbu.
2.  Neoprávněné lustrace v informačních systémech.
3.  Ovlivňování řízení v nezákonný prospěch.
4.  Spolupráce na vydírání osob (podnikatelů).
5.  Nelegální pronášení předmětů do věznice.
6.  Přijetí úplatku za neřešení dopravního deliktu.

Psali jsme také:

Vývoj kriminality příslušníků policie, vězeňské služby, celní správy a generální inspekce bezpečnostních sborů.

Noční drama v pražských Modřanech- musela zasáhnout URNA

Policisty, hasiče a vězeňské dozorce ohrožují exekuce

Platy hasičů a policistů - mýty a fakta

Premiér a ministr vnitra vyjednali více peněz na platy pro policisty a hasiče

Jak je to s "navýšením" platů u bezpečnostních složek

S platy nemůžeme být spokojeni

 

 

Tagy článku