Košťál začíná čistku na Energetickém regulačním úřadě

Košťál začíná čistku na Energetickém regulačním úřadě
20 / 08 / 2018, 12:45

Vratislav Košťál, který je nezákonně jmenovaným předsedou Rady Energetického regulačního úřadu (ERÚ), začíná připravovat čistku v Radě tohoto úřadu. Dnešního dne zaslal Vladimírovi Vlkovi, dalšímu členovi Rady, vytýkací dopis. V něm mu vytýká způsob zastupování předsedy po dobu, kdy Košťál čerpal dovolenou. Mimo jiné napadá i uvolnění zaměstnanců na překážky v práci v době extrémních veder. Košťál dopis poslal i ministryni průmyslu a obchodu Martě Novákové. Košťál trvá na tom, že Vlkovo jednání je neslučitelné s dalším trváním Vlkova členství v Radě. Podle informací Security magazínu by měla přijít rychlá čistka v podobě středečního odvolání Vlka z funkce vládou.

Vratislav Košťál, který ve funkci předsedy reálně fungoval pouze dva dny v srpnu a pak čerpal dovolenou, hned třetí den začal řádit jako černá ruka. Hned dnes ráno napsal Vladimíru Vlkovi vytýkací dopis. Dopis, jenž má Security magazín k dispozici, Vlka osočuje hned z několika věcí.

Psali jsme: Masivní únik osobních údajů z Energetického regulačního úřadu

Předně měl Vlk postupovat v rozporu s Košťálovými příkazy a pokyny. Košťál se domnívá, že „členy Rady ERÚ řídí a každý je povinen se jeho pokyny řídit“.  Košťál se tak v rozporu se zněním energetického zákona pasoval do role nadřízeného ostatních členů Rady. Dovozuje to ze své kompetence řídit činnost Rady. Tento závěr je ale zcela nesprávný, když Košťál řídí pouze jednání Rady. Ostatně sám Košťál se pokyny bývalého předsedy Outraty nikdy neřídil, a dokonce na jednání Rady nechodil.

Psali jsme: Vláda premiéra Babiše porušuje zákon

Vlkovi Košťál dále vytýká, že se podepsal pod dopis bývalého předsedy Vladimíra Outraty ministryni Novákové. Outrata v dopise upozorňoval na nezákonnost jmenování Košťála předsedou. Podle Košťála „po prostudování tohoto dopisu musím opět konstatovat, že v žádném případě nevyjadřuje minimálně můj názor, naopak s jeho textem vyslovuji vyloženě nesouhlas a jeho existenci považuji v mnoha směrech za nešťastnou, protože mimo jiné dále zpochybňuje mé jmenování do funkce předsedy Rady ERÚ.“ Podle mylné představy Košťála dopis představuje „nerespektování § 17b energetického zákona, který Radu ERÚ konstruuje jako pětičlenné kolektivní těleso rozhodování, jenž je ovšem při své činnosti řízeno předsedou Rady ERÚ“. Košťál tak Vlkovi vytýká něco, co v minulosti sám dělal. Košťál s jiným radním, Rostislavem Krejcarem, za zády Rady ERÚ v minulosti adresovali dopis premiérovi Babišovi, a to tajně, pod spisovou značkou jiného útvaru a schovanou pod zcela smyšleným předmětem. Jednalo se přitom o lživý dopis, na jehož základě byl předseda Outrata odvolán z funkce předsedy ERÚ.

Psali jsme: Vladimír Outrata prý řídil Energetický regulační úřad neefektivně, říká Ministerstvo průmyslu a obchodu

Poněkud úsměvnou, ale značně rozsáhlou pasáží dopisu je výtka, že Vlk v extrémních vedrech poslal zaměstnance úřadu o půl hodiny dříve domů. Podle Košťála totiž nebyly dány zákonné podmínky pro překážky na straně zaměstnavatele. Košťál, sám právník, zřejmě netuší, že maximální teplota u práce vsedě s minimální celotělovou pohybovou aktivitou, tj. u kancelářských a administrativních prací, činí 27 stupňů. Podle právníka Košťála „neexistuje žádný základ v právním řádu, s takovýmto fingovaně placeným volnem zaměstnanců, kteří ostatně s velkou pravděpodobností trpí cestou z práce ve 13 hodin, resp. následně doma ve větších vedrech nežli v zaměstnání“. Vlk podle něj „nedomyslel rizika možného úrazu zaměstnanců, rozvolnil morálku při výkonu úřední činnosti, ochromil činnost ERÚ, snížil výkonnost zaměstnanců a velmi pravděpodobně způsobil škodu na veřejných financích“. Vlk přitom postupoval zcela správně, když zaměstnance nenechal pracovat v nevyhovujících podmínkách. 

Na základě těchto obvinění, z nichž většina jde za hranu normálního uvažování, se Košťál přes ministryni Novákovou pokusí o odvolání Vlka. Minimálně však už dnes sám (bez usnesení Rady) odvolal pověření Vlka k zastupování předsedy Rady. Košťála tak ode dneška zastupuje Rostislav Krejcar, který v minulosti zákon porušil svou neoprávněnou manipulací s osobními spisy zaměstnanců ERÚ.

Nepřehlédněte na Security magazínu:  Defence - tanky, lodě,  letadla, obrněné vozy. Jaké jsou nejnovější trendy ve zbrojním a obranném průmyslu? S námi víte více

 

Autor: JUDr. Veronika Petrová

Tagy článku