Letos už jsme vyčerpali roční zásoby planety

Letos už jsme vyčerpali roční zásoby planety
Autor fotografie: NASA|Popisek: Jedna planeta nestačí
14 / 08 / 2015, 08:30

Takzvaný Den ekologického dluhu, který počítají vědci z Global Footprint Network přišel letos o šest dní dříve než loni, stalo se to včera, tedy 13.8.2015.

Překročení tohoto dne znamená, že roční spotřeba přírodních zdrojů lidstvem, překračuje to, co může Země za rok zregenerovat. Výpočet je jednoduchý, množství přírodních zdrojů vytvořených za rok (bio kapacita) se vydělí spotřebou lidstva za rok (ekologická stopa) a vynásobí 365. Letos jsme tedy náš přírodní rozpočet překročili za 7 měsíců a 13. dní.

Důsledky jsou jasné a zvětšují se ze dne na den, ve formě odlesňování, sucha, nedostatku čerstvé vody, eroze půdy, ztráta biologické rozmanitosti a nahromadění oxidu uhličitého v atmosféře. To se bude výrazně zesilovat i nadále, pokud jsou současné klimatické modely správné.

Tento trend přečerpávání přírodního rozpočtu probíhá od 70.let minulého století, a pokud bude tento trend pokračovat, už v roce 2030 bychom potřebovali na uspokojení svých požadavků dvě planety! Den překročení se posune na konec června.

Nyní využíváme zdroje Země, jako bychom měli k dispozici 1,6 planety…

Graf který ukazuje využívání planety předpokládá, že růst, spotřeba a populační trendy zůstanou zachovány v současných vývojových křivkách. Nicméně není jasné, kdy nastane onen kritický bod, kdy dojde k trvalému a těžkému poškození bio kapacity a tím pádem k vlivu na spotřebu a růst populace.

"Jsme povzbuzeni nedávným vývojem energie z obnovitelných zdrojů, které se rychle rozšiřují po celém světě, a rostoucím povědomí o financování průmyslu, protože nízkouhlíkové hospodářství je cesta budoucnosti," řekl Wackernagel, prezident GFN. "Do budoucna nemůžeme než dostatečně zdůraznit zásadní význam snižování uhlíkové stopy, k čemuž se zavázaly státy, které se sejdou v Paříži na Klimatické konferenci OSN. Není to jen dobré pro Zemi, ale čím dál více se to stává ekonomickou nutností pro každý národ. Všichni víme, že je klima závislé na oxidu uhličitém, ale to není celý příběh. Udržitelnost vyžaduje, aby všichni žíli dobře, v rámci možností jedné planety. Toho lze dosáhnout pouze tím, že udržíme svou ekologickou stopu v rámci rozpočtu naší planety. "

Zdroj: Global Footprint Network

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.