LIGA LIBE aneb nejen o ochraně zájmů majitelů legálních soukromých zbraní...

LIGA LIBE aneb nejen o ochraně zájmů majitelů legálních soukromých zbraní...
28 / 12 / 2019, 11:00

Budou tomu dva roky, co vznikl nový lidskoprávní bezpečnostní spolek LIGA LIBE (Liga lidskoprávní bezpečnostní), o které je nejen mezi střelci a myslivci, ale i mezi českými politiky stále více slyšet. Tuto "Ligu" založili iniciátoři úspěšné starší petice "Proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU", a nové petice "Za zachování práv bezúhonných českých občanů v oblasti legálních zbraní". Starší petici podepsalo celkem přes 110 tisíc petentů, a novou petici od ledna 2018 podepsalo přes 100 tisíc petentů. Mezi petenty se nachází nejen mnoho obyčejných občanů - nedržitelů zbraní, ale se zněním petice se ztotožnila a podepsala i řada zákonodárců napříč politickým spektrem, přičemž nedávno petici podepsal i premiér Andrej Babiš a prezident Miloš Zeman. A nám na několik otázek odpověděl prezident nové LIGY LIBE, z.s., Mgr. Pavel Černý, pplk. v.v.

Budou tomu dva roky, co vznikl nový lidskoprávní bezpečnostní spolek LIGA LIBE (Liga lidskoprávní bezpečnostní), o které je nejen mezi střelci a myslivci, ale i mezi českými politiky stále více slyšet. Tuto "Ligu" založili iniciátoři úspěšné starší petice "Proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU", a nové petice "Za zachování práv bezúhonných českých občanů v oblasti legálních zbraní". Starší petici podepsalo celkem přes 110 tisíc petentů, a novou petici od ledna 2018 podepsalo přes 100 tisíc petentů. Mezi petenty se nachází nejen mnoho obyčejných občanů - nedržitelů zbraní, ale se zněním petice se ztotožnila a podepsala i řada zákonodárců napříč politickým spektrem, přičemž nedávno petici podepsal i premiér Andrej Babiš a prezident Miloš Zeman. A nám na několik otázek odpověděl prezident nové LIGY LIBE, z.s., Mgr. Pavel Černý, pplk. v.v.

Takže, jaké jste si vytyčili cíle?

LIGA LIBE, z.s. je platformou, která zastřešuje nejen obě zmíněné petice, ale svojí šíří záběru jde mnohem dále. Ambicí LIGY je nejen úsilí za zachování práv 300 tisíc legálních držitelů zbraní, ale také obrana lidských práv, vytváření vyspělé občanské společnosti a demokratického právního státu, zachování či zvyšování vnitřní bezpečnosti občanů ČR i vnější bezpečnosti státu, a obecně aktivity lidskoprávního a bezpečnostního charakteru na lokální, regionální, národní i mezinárodní úrovni.

Takže jde o platformu čistě občanskou či spíše již politickou?

Náš projekt je na rozdíl od těch existujících nejen odborný a občanský, ale i politicky zaměřený. Našim cílem je získávat politickou podporu napříč politickými stranami a hnutími ve prospěch zachování či rozšíření občanských práv a svobod. Jsme si vědomi, že klíčová, osudová a většinou nevratná rozhodnutí vznikají právě v politice, přičemž nezřídka zákonodárci nemají všechny relevantní informace. Našim cílem je poskytovat zákonodárcům odbornou a občanskou zpětnou vazbu a férovou argumentaci. A tady již jde změnit věci, které mohou  zásadně (a i negativně) ovlivňovat naše životy, už o poznání méně.

Jde tedy o jakýsi "lobbismus"?

Odpověď je složitější. Zatímco zpočátku byly ony petiční výbory, tedy pár nadšených a pracovitých lidí kolem ní pouze jistým ideovým vedením "zdravě naštvaných občanů", tedy jistou formou nátlakového prostředku na naše politiky, v poslední době se pak postupně měnila v jakousi zásadní vlivovou a vyjednávací platformu. Vznik nové lidskoprávní organizace LIGA LIBE byl tenkrát ale taktéž i reakcí na déle pociťovanou absenci nějakého vhodného projektu, který by nebyl jen jakousi "expertní skupinou" či dokonce neškodným diskutačním kroužkem, ale pro prosazování ohrožených práv majitelů zbraní v ČR co nejlépe  kombinoval jak potřebný důraz, tak i diplomacii.

Ale vaší asi největší silou jsou sociální sítě i vliv přes odborné časopisy, že?

Ano, k tomu je ovšem též nutné z hlediska aktivit nové LIGA LIBE přičíst dlouho budovaný vliv nejen občanský a politický, ale i informační takříkajíc - neboť naše stránky a další mnohé "sesterské", tedy s nimi úzce související, jsou navštěvované denně desetitisíci lidmi. A lze je spíše v současnosti nazvat jakýmisi "internetovými novinami" - čili až neuvěřitelně funkčním nástrojem pro osvětu i ovlivňování postojů skutečně velké masy lidí.

Čím se zabýváte konkrétně?

Na jedné straně se jednalo o "seriózní" formy - semináře, konzultace, konference a výstavy v civilní sféře. Na druhé straně se jednalo o občanské či recesistické akce např. první demonstrace střelců a myslivců u nás na Václavském náměstí 15. března 2017 za účasti 2,5 tisíce demonstrantů, nejrůznější občanské happeningy - kupříkladu vítání pana Junckera s banány za pasem místo zbraní, protest prvorepublikových četníků a přátel vojenské historie s košťaty místo zbraní, apod.

Ale nejde jen v rámci vaší činnosti pouze o nějakou o recesi, že?

To rozhodně ne. V současnosti se nejvíce soustřeďujeme na obranu proti některým naprosto nesmyslným omezením - například hrozícím zákazům olova ve střelách, anebo nedávno zas dokonce pokusu o jakési zákazy nošení nožů, se kterými hodlali z Bruselu přijít. A předtím se například třeba bojovalo proti naprosto nereálným požadavkům na zdravotní způsobilost pro zbrojní průkazy - neb následkem by většina postarších držitelů o ně přišla. Anebo se, coby členové expertní skupiny už asi rok na Ministerstvu vnitra snažíme co nejodpovědněji a neodborněji připomínkovat nové "zbraňové zákony, co se tam nyní tvoří. Stále je co dělat...

Ale nyní bojujete na půdě Senátu jakousi velkou bitvu, o co jde?

Je to tak. Naší největší prioritou je zanesení práva bezúhonných českých občanů na zbraň do ústavy - tedy nové klauzule v Listině základních práv a svobod. Což by mělo nejen přispět k jakémusi vyššímu potvrzení a zakonzervování současný bezproblémového legislativního stavu v této oblasti, ale taktéž i přispění k tomu, abychom i nadále pokud možno zůstali jednou z úplně nejbezpečnějších zemí na naší planetě i jakýmsi ostrovem svobody a skutečné demokracie ve stále podivnějším světě....

Předáváte prý též jakési ocenění, takzvanou Gold Ligu, kdo a za co jí dostal?

Ano, jde o tzv. Zlatou Ligu, kterých nebylo zatím předáno mnoho - asi kolem 40 kusů. Toto ocenění existuje ve formě buď nálepky, nebo i klopového odznaku. Až uvidíte někoho s něčím podobným nalepeným na autě, či na límci oděvu, budete hned vědět že jde o někoho, kdo se opravdu hodně zasloužil nejen o legální soukromé zbraně ve společnosti, ale lidská práva u nás vlastně všeobecně...

A hned založeno na další otázku - proč vlastně tedy LIGA lidskoprávní?

Za prvé, tzv. "neziskovky" u nás chrání a zastupují kdekoho. Obvykle ale ne tu velmi početnou (až majoritní?) skupinu těch, co denně chodí do práce, platí již zde zmíněné daně, mají rodiny a taktéž pociťují i odpovědnost za jejich obživu. Tito lidé chtějí jen jedno: v poklidu pracovat, v bezpečí vychovávat své děti a třeba i provozovat své četné hezké koníčky a zájmové aktivity. Bez omezování a jakékoliv buzerace. A to paradoxně ze strany těch, co existují a profitují z těch jejich daní - čili úředníků a politiků. Ať těch zde domácích, aneb dokonce těch v Bruselu... 

Váš program se ale, co jsme četli na vaší stránce, nesoustřeďuje jen na zbraně, ne?

Ano, protože vznikla také aktuální potřeba nebýt monotématický. Ukázalo se, že se nelze slepě soustředit pouze na oblast soukromých zbraní jako jiné subjekty, a zavírat oči nad dalšími tématy. Nemůžeme v našem úsilí za práva v této oblasti ignorovat témata jako nelegální migrace, svoboda slova, a musíme také čelit zhoubným účinkům bezbřehé "politické korektnosti" a pštrosímu strkání hlavy do písku. Prostě se nelze uzavřít do jakési ulity a konstatovat, že to sem nepatří. Patří. My si to nenašli - ono si to takříkajíc našlo nás, bohužel. Našimi osvědčenými prostředky, je a bude masivní a dlouhodobá podpora a tlak deseti a statisíců úžasných a cílevědomých lidí, kteří by sami jednotlivě nezmohli zhola nic. Díky komunitě aktivních lidí a díky oběma peticím se podařilo dát za ta léta dohromady společenskou sílu, kterou už není možné jen tak přehlížet.

Co k tomu dodat? Snad jen to, že lidskoprávní LIGA LIBE stojí na výsledcích práce lidí, co dosáhli mnoho a došli ve své snaze ochránit práva své a statisíců dalších českých občanů skutečně již daleko. No jakou třeba jinou petici, než tu jejich, podepsal například jak premiér, tak i předseda Sněmovny, předseda Senátu a dokonce i prezident naší země se svou manželkou?

Více na:

ww.ligalibe.cz

www.facebook.com/LIGA.LIBE/

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.