LIGA LIBE: Nastane i v Evropě zabavování majetku?

LIGA LIBE: Nastane i v Evropě zabavování majetku?
25 / 03 / 2019, 13:00

Dne 22. března byl ve Sněmovně pořádán zvláštní seminář ke zbraňové legislativě, iniciovaný předsedou bezpečnostního výboru Radkem Kotenem. Zaznělo zde nemálo projevů ohledně současné a zejména budoucí situace v této oblasti - a to jak z úst poslanců, zástupců ministerstev vnitra i životního prostředí - a taktéž i asociací výrobců zbraní a střeliva a představitelů našich jejich největších výrobců. Na této akci taktéž vystoupila LIGA LIBE, tedy teprve rok staré uskupení, postavené na základech letité práce výboru petic proti odzbrojení, mající za sebou za tuto dobu výrazné množství činnosti i nesporných výsledků na poli ochrany práv českých majitelů legálních soukromých zbraní.

Od jejího prezidenta Mgr. Pavla Černého, pplk. v.v. zde toho dne zaznělo:

LIGA LIBE, lidskoprávní, bezpečnostní.Ta vznikla z obou petičních výborů, které za mnoho posledních let v rámci boje proti omezením legálních soukromých zbraní shromáždily na stovky tisíc podpisů občanů ČR. Naši  petici, která je cílená nejen proti implementaci bruselských nesmyslných zákazů v oblasti legálních soukromých zbraní, podepsalo mnoho politiků, mezi nimi dokonce i český prezident, premiér ČR a předseda Sněmovny.

Mimo boje proti zmíněné zákazové směrnici se ale taktéž nyní snažíme čelit hrozícím zákazům olova ve střelách a rybářských závažích. Vyvrcholením tohoto odporu byla protestní nóta odevzdaná v jeden den předsedovi Senátu, předsedovi Sněmovny a též na úřad vlády, ke které se k nám oficiálně připojilo mnoho organizací, z těch největších především myslivci, rybáři - a tak nakonec počet lidí za protestem proti nesmyslným omezením činil spolu s našimi všemi petenty téměř milion českých občanů. Vrcholnými politiky, včetně premiéra ČR, jsme byli ujištěni, že nedopustí realizaci hrozících tendenčních zákazů, maskovaných tentokrát vychytrale za ekologický problém.

Další náš boj byl iniciován nedávnou hrozbou z EU, kdy byla zahájena pro nás velmi znepokojující diskuze o zákazech nožů ve členských státech, což je rozhodně věc, se kterou naše země nemá, na rozdíl od států EU na západ od nás, pražádné problémy. Paradoxem ale je, že právě v těch zemích, kde panují rozličné zákazy nožů a podobných prostředků vůbec nejtužší,  kriminalita i terorizmus jen a jen roste. Na toto téma jsme před několika dny vypustili osvětový film, který jen za tuto dobu vidělo už stovky tisíc českých občanů. A tak má opravdu nebývalý ohlas.

Co jen zmínit z našich dalších mnoha a mnoha činností?

Postarali jsme se též nedávno o to, aby mediálně rozhodně nezapadl začátek projednávání české žaloby na odzbrojovací směrnici EU komise u Evropského soudního dvoru. A kolega doktor Straka se stal dokonce z místa akce, čili Lucemburku, zpravodajem některých médií.

Po dlouhé měsíce taktéž již děláme na projektu, který je pro nás všechny kromobyčejně důležitý - tedy na ústavním právu českého bezúhonného občana na soukromou legální zbraň, což by posílilo naši schopnost čelit dalším případným populistickým zákazům zbraní - jako to třeba nyní vidíme na příkladu Nového Zélandu.

Co říci dále o naší LIZE? Snad to, že v žádném případě není apolitická - neb právě v politice rozhodnutí, která se zásadně podepisují ohledně práv, svobody a zájmu občanů, právě vznikají.

Je však nadstranická - tedy nepodporuje určité strany, ale spektrem celého politického spektra určité konkrétní politiky, tedy ty, co hájí právě naše zájmy. Protože i v politice to není o partajích, ale o lidech. A tak naše LIGA vrací všemi silami podporu politikům, co s námi bojují za naši věc - a ti nedělají nic nečestného či nelegálního, jen v našem případě prosazují cíle těch vůbec nejprověřovanějších českých občanů, velké části naší společnosti, kterých, sečteme-li to spolu s jejich sympatizanty a rodinami, tvoří totiž vskutku nemalou část našeho národa a jejich voličů. A také část občansky uvědomělou - tedy ty, co rozhodně chodí k volbám.

Naopak politikům, kteří nás chtějí osekat na našich právech, vyjadřujeme dosti hlasitě veřejně či dokonce mediálně svou nespokojenost a usilujeme o to, aby voleni příště rozhodně už nebyli. Neb o tom to je - naši volení zástupci, coby takříkajíc servis občanů, by měli brát v úvahu jejich názory a prosazovat je. A my zas takové osvědčené politiky chceme dostat ještě na významnější posty, kde nás mohou hájit ještě lépe a efektivněji. Naše LIGA LIBE, za kterou stojí statisíce našich petentů, tak vlastně naplňuje princip demokracie v té nejčistější formě. 

Prostě děláme vše proto, aby nemohlo dojít do budoucna k takovým věcem, jako nyní na Novém Zélandu. Kde po jistě zavrženíhodném skutku jednoho člověka byly z onoho masakru účelově obviněné zbraně. Tedy dokonce jen jedna jejich kategorie. Nemluvme ani o tom, že by za skutek jednoho špatného člověka neměli být plošně postihováni ostatní slušní občané - a také se asi zde nemusíme bavit o nesporném faktu, že zabíjí pouze člověk a ne samotná ona zbraň. To bychom pak po události v Miláně, kdy před pár dny senegalský migrant hodlal zapálit celý autobus s dětmi, mohli nakrásně stejně požadovat plošné zákazy sirek, zapalovačů a benzínu.

Zpět k Novému Zélandu, kde paradoxně již nyní mají zákony přísnější, než dokonce požaduje ve své zákazové protizbraňové směrnici Evropská komise. Už to je dalším důkazem, že ani ona fungovat nebude a nemůže. Tedy pomoci nějak v boji proti terorismu a kriminalitě, míněno proti špatný lidem se zlými úmysly, kteří se neštítí ničeho a rozhodně se neřídí žádnými, byť sebepřísnějšími předpisy a zákony. Vláda na Novém Zélandu měla již tato omezení dlouhodobě plánována - a ani se tím netají. Stejně tak jako Evropská komise, která měla podobné zákazy nachystány od eurokomisařky Cecilie Malmströmové řadu let již zpět.

Záminky se v obou případech pak vyskytly a byly tendenčně využity. V Evropě to byly pařížské útoky a směrnice byla uveřejněna už 3 dny po nich. A na Novém Zélandu mají být kompletní zákazy uveřejněny do 10 dnů od té smutné a tragické události.

Co bude následovat? Na Novém Zélandu dokonce vyvlastnění soukromých zbraní. Tedy vlastně jakési znárodnění, násilné zabavování majetků na příkaz populistických politiků, kteří takto zjevně jen prosazují stále sílící neomarxistické tendence. Nastane toto jednou i v Evropě? My doufáme, že ne. Ale doufat nestačí. Za svá práva je třeba bojovat, ta zadarmo nikdy nejsou. A aby nedošlo snad k popsaným věcem, proto právě naše LIGA LIBE vznikla a existuje.

Prostě, jak jednou někdo řekl: "Kdo zaspí v demokracii, může se probudit v totalitě..."

My je už zažili a opravdu, nechceme si to prodělat znovu.

Prohlašujeme za statisíce českých občanů: nenecháme se ať již ve jménu pochybného "boje proti terorizmu", anebo účelové ekologické záminky, o své koníčky, zaměstnání či dokonce nakonec i majetky a osobní bezpečnost.

Zkrátka: nedáme se!

Autor: Pavel Černý, Liga LIBE

Tagy článku