Mediální hon na držitele zbraní?

Mediální hon na držitele zbraní?
Autor fotografie: Pixabay|Popisek: Ilustrační foto
02 / 03 / 2015, 07:15

Zveřejňujeme tiskovou zprávu LEX, o.s. sdružení na ochranu práv majitelů zbraní z 26. února 2015

V ČR je cca 7 zbraní na 100 obyvatel ("Přečtěte si, kolik mají Češi doma zbraní"), což je srovnatelné např. s Německem, Belgií a jinými středoevropskými a západoevropskými státy. V Rakousku je více než 13 zbraní na 100 obyvatel, ve skandinávských státech dokonce kolem 30 zbraní na 100 obyvatel.

Tisková zpráva:

Sdružení LEX o.s. vyjadřuje upřímnou a hlubokou soustrast všem pozůstalým po obětech úterní tragédie v Uherském Brodě.

Jde o mimořádnou událost, k nimž ve svobodné společnosti bohužel výjimečně dochází a zcela jim zabránit je nemožné, ať jsou kontrolní mechanismy jakékoli. Sdružení LEX varuje před vytvářením unáhlených závěrů a populistickými tendencemi zneužít tuto tragédii proti slušným a zákonadbalým držitelům zbraní, kteří je vlastní k provozování sportu, myslivosti, k výkonu povolání, ke sběratelským účelům či pro svou obranu.

Vzhledem k aktuálním ověřeným informacím o zmíněné události se Sdružení LEX soustředí na předložení nezkreslených informací veřejnosti o fungování systému udělování zbrojních průkazů a nabývání zbraní, zejména v kontextu nejčastěji zmiňované problematiky posuzování zdravotní způsobilosti žadatele.

Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, dovoluje držení zbraní pouze osobám zdravotně způsobilým. K zajištění podmínky zdravotní způsobilosti se při žádosti o získání či obnovu platnosti zbrojního průkazu provádí hodnocení aktuálního zdravotního stavu ošetřujícím lékařem, který má pravomoc vyžádat si jakékoli specializované vyšetření, které považuje za potřebné.

Ze zákona má dále tento lékař povinnost oznámit policii, pokud dojde k podstatné změně zdravotního stavu v průběhu držení zbrojního průkazu. Kromě toho má policie v případě pochybností o zdravotní způsobilosti pravomoc nařídit mimořádnou zdravotní prohlídku a to kdykoli v průběhu platnosti zbrojního průkazu. V případě negativního výsledku má policie povinnost držiteli odebrat zbrojní průkaz i zbraně pro ztrátu zdravotní způsobilosti.

Systém posuzující zdravotní způsobilost je tedy v dnešní době de facto třístupňový a obsahuje „záchrannou brzdu“, jejímž účelem je zamezit vydání a držení zbrojního průkazu nezpůsobilému žadateli. Z informací policie vyplývá, že mechanismus této „záchranné brzdy“ byl spuštěn i v tomto případě, bohužel však již nestihl doběhnout.

Tento systém je nastaven tak, aby efektivně filtroval problematické jedince a současně minimalizoval byrokratickou zátěž bezproblémových občanů – žadatelů o zbrojní průkaz. Žádné, byť seberestriktivnější, systémové opatření nemůže zcela zabránit ojedinělým excesům, ať již na straně pachatelů, tak na straně lékařů či policistů.

 V médiích se rovněž vyskytl názor, že v České republice je možná příliš mnoho zbraní. Je třeba uvést, že v ČR je cca 7 zbraní na 100 obyvatel, což je srovnatelné např. s Německem, Belgií a jinými středoevropskými a západoevropskými státy. V Rakousku je více než 13 zbraní na 100 obyvatel, ve skandinávských státech dokonce kolem 30 zbraní na 100 obyvatel. Co se týče zbrojních průkazů, jejich počet dle statistik policejního prezidia v posledních pěti letech v ČR setrvale klesá.

Psali jsme také:

Policie varuje "Upusťte od zveřejňování nepravd a spekulací!"

Uherský Brod: jak probíhala komunikace mezi složkami IZS

Před útoky šílených střelců jsme bezbranní. Můžeme ale zvýšit šanci na přežití

Budou mít psychiatři přístup do centrálního registru zbraní?

Uherský Brod: šílený střelec v restauraci usmrtil osm lidí.

Kolik duševně nemocných se může změnit ve vraždící monstra?

Ozbrojení učitelé budou ve školách chránit děti před útočníky a teroristy?

Bude mít občan právní jistotu při obraně před útočníky?

Podaří se posílit právo na sebeobranu obětí před útočníky, kteří násilně vniknou do jejich příbytku?

Nutná obrana při napadení z pohledu orgánů činných v trestním řízení

Má v České republice občan právo účinně se bránit útočníkovi? A je to právo stejné ve všech krajích republiky?

Trest smrti, ano či ne?

Křižácké tažení za zákaz držení zbraní obyvatel EU

Dojde k dalšímu krvavému útoku ve škole? S největší pravděpodobností ano

Tagy článku